Kvartalsvisa energibalanser innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av energi i Sverige. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen. I statistikdatabasen kan du göra egna detaljerade utsökningar av statistiken.

Statistiken redovisas fram till och med 2017 på SCB:s hemsida. Länk till SCB: hemsidan

Publiceringen upphör under 2020. Den sista publiceringen avser kvartal 4 år 2019.