Kvartalsvis energibalans

Kvartalsvisa energibalanser innehåller uppgifter om tillförsel, omvandling och användning av energi i Sverige. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen. I statistikdatabasen kan du göra egna detaljerade utsökningar av statistiken.

Statistiken redovisas fram till och med 2017 på Statistiska centralbyråns webbplats (SCB).

Kvartalsvisa energibalanser på SCB:s webbplats

Publiceringen upphörde under 2020. Den sista publiceringen avser kvartal 4 år 2019.