Leveranser av fordonsgas

Leveranser av fordonsgas redovisar statistik om:

-leveranser länsvis efter typ av gas

-leveranser och antal tankställen efter typ av tankställe

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida