Leveranser av fordonsgas

Leveranser av fordonsgas redovisar statistik om:

  • leveranser länsvis efter typ av gas
  • leveranser och antal tankställen efter typ av tankställe

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida