Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida