Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör redovisar bland annat:

  • elanvändningen efter användningsområde
  • eltillförsel efter produktionsslag
  • byten av elleverantör efter kundkategori.

Månatlig elstatistik på Statistiska centralbyråns webbplats (SCB)