Månatlig elstatistik och byten av elleverantör

Månatlig elstatistik och byten av elleverantör redovisar bland annat statistik om:

-elanvändningen efter användningsområde

-eltillförsel efter produktionsslag

-byten av elleverantör efter kundkategori

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida