Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.

Välj:

  • Diagram

  • Statistikdatabas

    Statistikdatabas: Nätanslutna solcellsanläggningar

    I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.