Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.