Nätanslutna solcellsanläggningar

Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på effektklasser på nationell och regional nivå. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.