Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör redovisar statistik över:

- Byten av naturgasleverantör

- Nätpriser för naturgas redovisas fram till 2017. Efter 2017 redovisas nätpriser för naturgas i statistikprodukten "Energipirser för naturgas och el"  

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida