Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Oljeleveranser – kommunvis redovisning redovisar statistik om:

  • leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län
  • samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida