Oljeleveranser – kommunvis redovisning

Oljeleveranser – kommunvis redovisning redovisar statistik om:

-leveranser av motorbensin, dieselbränsle, eldningsoljor och etanol till slutliga förbrukare per kommun och län

-samt hur mycket fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida