Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) redovisar statistik över:

-Erbjudna elhandelspriser till konsumenter för olika elavtal och elområden 

-Elnätspriser för olika typkunder

-Omförhandlade elavtal för hushåll och övriga kunder 

 

Statistiken redovisas på SCB:s hemsida. Länk till SCB:s hemsida