Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen

Statistiken visar produktion, import och export av sönderdelade oförädlade trädbränslen. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och i statistikdatabasen. Förklaringar och beskrivningar av statistikens innehåll redovisas i kvalitetsdeklarationen som återfinns under fliken Dokumentation.