Statistiken innehåller trädbränsle- och torvpriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

EN0307 – Trädbränsle- och torvpriser Q1 2020, kommentarer

Trädbränsle- och torvpriser har från och med första kvartalet 2020 gått över till att bli en totalundersökning från att ha varit urvalsundersökning tack vare en samordnad insamling med produkten Kvartalsvis bränslestatistik (KvBr). Förändringen innebär att urvalsosäkerheten försvinner och att statistiken sannolikt blir mer tillförlitlig. I samband med detta har även priset för industriell användning av förädlade trädbränslen börjat publiceras. Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk har fortsatt stiga sedan föregående kvartal och når nu sin högsta nivå sedan 2010. Priset på förädlat till industriella användare noteras strax under värmeverkspriset. Priset på skogsflis till värmeverk fortsätter klättra uppåt samtidigt som priset på skogsflis till industrin nu tar ett rejält kliv uppåt. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk mattas något under kvartalet medan priserna på biprodukter till industrin sjunker betydligt under kvartalet. Priset på stycketorv ökar jämfört med föregående kvartal medan priset på frästorv mattas något under kvartalet. Priset på returträ ligger still på en relativt hög nivå efter en långvarig klättring uppåt.