Statistiken innehåller trädbränsle- och torvpriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

Rättelse EN0307 2021-03-19–  Trädbränsle- och torvpriser Q1-Q4 samt helåret 2020 

På grund av ett programmeringsfel har felaktiga priser redovisats för samtliga kvartal 2020 samt helåret 2020. Felet inträffade i samband med att Trädbränsle- och torvpriser integrerades i den större undersökningen Kvartalsvis bränslestatistik. Nu publicerade priser är korrigerade men bör tills vidare information ges betraktas som preliminära. Storleken på de enskilda absoluta felen i tidigare redovisade kvartalspriser under 2020 finns i intervallet 0 till 39 kr/MWh. Storleken på de enskilda absoluta felen i tidigare redovisade priser för helåret 2020 finns i intervallet 1 till 32 kr/MWh. Vi beklagar det inträffade.