Statistiken innehåller trädbränsle- och torvpriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

EN0307 – Trädbränsle- och torvpriser Q2 2020, kommentarer

Sammantaget noterades inga dramatiska effekter på trädbränsle- och torvpriserna under detta kvartal som var det första med full påverkan av coronapandemin. Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk var oförändrat jämfört med föregående kvartal på en nivå som är den högsta sedan 2010. Priset på förädlat till industriella användare noterades strax under värmeverkspriset och var även det oförändrat jämfört med föregående kvartal. Priset på skogsflis till värmeverk dämpades något under kvartalet medan priset på skogsflis till industrin tog ett ordentligt kliv tillbaka. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk steg något under kvartalet medan priserna på biprodukter till industrin var oförändrade. Såväl priset på stycketorv som priset på frästorv sjönk betydligt under kvartalet. Priset på returträ fortsatte klättra uppåt efter att ha stått stilla under föregående kvartal.