Statistiken innehåller trädbränsle- och torvpriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

EN0307 – Trädbränsle- och torvpriser Q4 2019, kommentarer

Priset på förädlade trädbränslen steg kraftigt jämfört med föregående kvartal och nådde sin högsta nivå sedan 2011. Priset på skogsflis till värmeverk som ökat alltsedan Q3 2017 fortsatte åter uppåt efter stillestånd under föregående kvartal samtidigt som priset på skogsflis till industrin som tenderar att variera i riktning mellan kvartalen återigen ökade under Q4. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk fortsatte uppåt även under detta kvartal medan priserna på biprodukter till industrin mattades något under kvartalet. Priset på stycketorv vek nedåt jämfört med Q2, för Q3 fanns för få svarande företag för att publicering av priset för sortimentet skulle bli intressant. Priset på frästorv vek också nedåt men försiktigt under kvartalet. Priset på returträ klättrade fortsatt uppåt och nådde sin högsta nivå sedan 2015. På årsbasis ökade alla sortiment utom frästorv i pris under 2019. Den största prisökningen på årsbasis blev för returträ där priset var 26 procent upp jämfört med 2018.