Trädbränsle-, torv- och avfallspriser

Statistiken innehåller trädbränsle-, torv- och avfallspriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

EN0307 – Trädbränsle-, torv- och avfallspriser Q2 2023, kommentarer, 

För sortimentet förädlade trädbränslen till industrin har noterats kraftiga prishöjningar under de senaste båda kvartalen delvis förklarat av uppgiftslämnare som i viss utsträckning använder något dyrare bränsle av villakvalitet. Priserna på förädlade trädbränslen till såväl värmeverk som industri sjönk däremot under andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. Störst blev minskningen för priset på förädlade trädbränslen till industrin där nedgången blev 17% under kvartalet medan förädlade bränslen till värmeverkan minskade med 2%. Priset på skogsflis till värmeverk steg med 7% medan priset på skogsflis till industrin sjönk med 4%. Priset på industriella biprodukter till värmeverk minskade med 2% medan priset på industriella biprodukter till industrin ökade med 10%. Priset på frästorv sjönk med 10% jämfört med föregående kvartal medan antalet rapporterande företag med stycketorv var för litet för att möjliggöra publicering. Priset på returträ till värmeverk ökade med 5%. För avfallsbränslena noterades under kvartalet stigande mottagningsavgifter för alla tre sortiment, där importavfallet ökade mest med 10% samt verksamhetsavfallet med knappt 10%.