Statistiken innehåller trädbränsle-, torv- och avfallspriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen. 

EN0307 – Trädbränsle-, torv- och avfallspriser Q2 2022, kommentarer

Priset på förädlade trädbränslen till värmeverk dämpades under kvartalet samtidigt som priset på förädlat till industriella användare ökade så att priserna i de båda marknadssegmenten nu åter tycks ha konvergerat. Priset på förädlat till industrin för Q1 2022 har justerats upp eftersom fler svar har tillkommit i efterhand. Priset på skogsflis till värmeverk ökade något medan priset på skogsflis till industrin dämpades. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk sjönk något under kvartalet vilket även priserna på industriella biprodukter till industrin gjorde. Priset på stycketorv hamnade lägre jämfört med fjärde kvartalet i fjol då senaste notering gjordes och betydligt lägre jämfört med andra kvartalet i fjol. Priset på frästorv sjönk tillbaka jämfört med närmast föregående kvartal. Priset på returträ fortsatte uppåt och stannar på en förhållandevis hög nivå. För avfallsbränslena noterades under kvartalet ökande mottagningsavgifter för hushållsavfall medan verksamhetsavfall genererade något mindre intäkter under kvartalet och importavfallet var oförändrat.