Statistiken innehåller trädbränsle- och torvpriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.