Statistiken innehåller trädbränsle-, torv- och avfallspriser per kvartal för industri och värmeverk. Statistiken redovisas i statistikdatabasen.

Statistiken redovisas endast i statistikdatabasen.