Transportsektorns energianvändning

Statistiken innehåller årliga uppgifter om användningen av energi för transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen. I statistikdatabasen kan du göra egna detaljerade utsökningar av statistiken.

Statistikdatabas: Transportsektorns energianvändning

I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.