Transportsektorns energianvändning

Statistiken innehåller årliga uppgifter om användningen av energi för transporter. Statistiken redovisas som färdiga tabeller samt i statistikdatabasen. I statistikdatabasen kan du göra egna detaljerade utsökningar av statistiken.