Vindkraftsstatistik

Vindkraftstatistiken beskriver utbyggnaden på kommunnivå och elproduktionen på länsnivå i tidsserier som sträcker sig tillbaka till 80-talet. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.