Vindkraftsstatistik

Vindkraftstatistiken beskriver utbyggnaden på kommunnivå och elproduktionen på länsnivå i tidsserier som sträcker sig tillbaka till 80-talet. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.

Statistikdatabas: Vindkraftsstatistik

I statistikdatabasen kan du skapa egna tabeller som du kan läsa på skärmen eller ladda ner i olika format.