Kartskikt över den officiella vindkraftsstatistiken

Den officiella vindkraftsstatistiken visualiseras i karttjänsten Vindbrukskollen.

Energimyndigheten publicerar varje år statistik som presenterar antal vindkraftverk, installerad effekt samt elproduktion från vindkraft på nationell, regional och kommunal nivå.

Årlig vindkraftsstatistik

Officiell vindkraftstatistik i Vindbrukskollen

I Vindbrukskollen presenteras kartskikt över den officiella vindkraftsstatistiken per elområde, län och kommun.

Om du klickar på kartbilderna nedan så länkas du direkt vidare till Vindbrukskollen och den officiella vindkraftsstatistiken. I karttjänsten kan du sedan själv välja att visualisera de delar av den officiella statistik som du är intresserad av och zooma i kartan.

Officiell vindkraftstatistik per elområde

Kartan är klickbar och du kommer till Vindbrukskollen.

Bilden visar Vindbrukskollen

Officiell vindkraftstatistik per län

Kartan är klickbar och du kommer till Vindbrukskollen.

Bilden visar Vindbrukskollen

Officiell vindkraftstatistik per kommun

Kartan är klickbar och du kommer till Vindbrukskollen.

Bilden visar Vindbrukskollen