El som produceras i Sverige kommer bland annat från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, kraftvärme och solkraft. I Sverige har vi en av världens högsta elanvändning per capita, och de stora elanvändarna är bland annat tillverkningsindustri och mineralutvinning, bostäder samt privata och offentliga tjänster.

El

Elanvändningen står för en tredjedel av landets totala energianvändning. Energiförlusterna i elnäten uppgår årligen till 11 TWh och detta beror på en rad faktorer som till exempel vattentillgång, elexport, lufttemperatur och vindförhållanden.

Fjärrvärme

Användningen av fjärrvärme ligger på 13 procent av landets totala energianvändning och är en viktig del av vårt energisystem. Fjärrvärme som produceras av ett värmeverk eller ett kraftvärmeverk är det vanligaste uppvärmningssätten för flerbostadshus och lokaler. I samband med värmedistributionen sker det en viss värmeförlust, vilket bland annat beror på rörens diameter, isolering samt avståndet från värmeverket till lokalen som värms.

Sveriges elproduktion år 2017

 Sveriges elproduktion 2017

 

Sveriges elanvändning 2017

Sveriges elanvändning 2017

 

Kontakt: Camilla Dellby

Läget på energimarknaderna

I nyhetsbrevet Läget på Elmarknaden rapporterar vi om föregående veckas utveckling på elmarknaden. Registrera en prenumeration på nyhetsbrevet. 

Vi tar även fram andra marknadsrapporter, läs om dem och börja prenumerera.