Här hittar du statistik inom området El och fjärrvärme. Statistiken finns tillgänglig antingen i form av en publikation i vår webbshop, som en excel-fil på vår webbplats eller på vår statistikdatabas. Statistik som är officiell är märkt med logotypen för Sveriges officiella statistik.