Här hittar du statistik inom området energibalanser. Energibalanser redovisas kvartalsvis och årsvis. Kvartalsvisa energibalanser finns tillgängliga på SCB:s webbplats till och med kvartal fyra 2016. Kvartalsbalanser från och med första kvartalet 2017 och årliga energibalanser redovisas på vår hemsida i Energimyndighetens statistikdatabas.

Mer information om våra statistikprodukter och Beskrivning av statistiken till dessa finner du här.

Kvartalsvisa energibalanser

Kvartalsvisa energibalanser t.o.m. kvartal 4 år 2016 (Redovisas hos SCB)  

Kvartalsvisa energibalanser fr.o.m. kvartal 1 år 2017 (Redovisas i Energimyndighetens statistikdatabas) 

   

Årliga energibalanser -tabeller

Energibalans

1a. Årlig energibalans, översiktlig fr.o.m. 2005, TWh

1b. Årlig energibalans, detaljerad, 2005-

Information
2. Årlig energivarubalans, detaljerad, 2005-    Information

Total tillförsel och total användning av energi

3. Total energitillförsel per energivara fr.o.m. 1970, TWh  
4. Total energianvändning fördelad på slutlig energianvändning, förluster m.m. fr.o.m. 1970, TWh  

Utrikeshandel och bunkring

5. Energianvändning för utrikes transporter (bunkring) per transportslag fr.o.m. 1970, TWh  

Total användning av energivaror

6. Användning av biobränslen per sektor fr.o.m. 1983, TWh  
7. Användning av biobränslen per bränslekategori fr.o.m. 2005, TWh  
8. Användning av kol per sektor fr.o.m. 1983, TWh  
9. Användning av natur- och stadsgas per sektor fr.o.m. 1970, TWh  
10. Användning av fjärrvärme per sektor fr.o.m. 1970, TWh  
11. Användning av el per sektor fr.o.m. 1970, TWh  

El- och fjärrvärmeproduktion

12. Elproduktion (nettoproduktion) per kraftslag fr.o.m. 1970, TWh  
13. Insatt bränsle för elproduktion exkl. kärnbränsle fr.o.m. 1983, TWh  
14. Produktion (nettoproduktion) av förnybar el per kraftslag, fr.o.m 1990, TWh  
15. Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion fr.o.m. 1970, TWh  

Total slutlig energianvändning

16. Slutlig energianvändning per energivara fr.o.m. 1970, TWh  
17. Slutlig energianvändning per sektor fr.o.m. 1970, TWh  
18. Slutlig användning av petroleumprodukter per sektor fr.o.m. 1983, TWh  
19. Slutlig användning av petroleumprodukter per kategori fr.o.m. 1983, TWh  

 Industrisektorn

20. Slutlig energianvändning i industrisektorn per energivara fr.o.m. 1970, TWh  
21. Slutlig energianvändning i industrisektorn per bransch fr.o.m. 1990, TWh  
22. Användning av biobränslen i industrisektorn per bransch fr.o.m. 1990, TWh  
23. Användning av fossila bränslen i industrisektorn per bransch fr.o.m. 1990, TWh  
24. Användning av el i industrisektorn per bransch fr.o.m. 1990, TWh  

 Transportsektorn

25. Slutlig energianvändning i transportsektorn per energivara fr.o.m. 1970, TWh  
26. Slutlig energianvändning i transportsektorn per transportslag fr.o.m. 1970, TWh  
27. Användning av biodrivmedel i transportsektorn per bränslekategori fr.o.m. 1995, TWh  

 Bostäder, service, m.m.

28. Slutlig energianvändning i bostäder, service m.m. per energivara fr.o.m. 1970, TWh  
29. Slutlig energianvändning i bostäder, service m.m. per delsektor fr. o. m. 1983, TWh  
30. Användning av trädbränslen i bostäder, service m.m. fr. o. m. 1997, TWh  

Figurer

1. Energitillförsel och energianvändning i Sverige 2017, TWh  

 

2. Sankey-diagram över Sveriges energisystem 2015

 

Rapporter

1. Årlig energibalans, 2003-2004  
2. Årlig energibalans, 2002-2003  
3. Årlig energibalans, 2001-2002  
4. Årlig energibalans, 2000-2001  
5. Årlig energibalans, 1999-2000  
6. Årlig energibalans, 1998-1999