Energiindikatorer

I den årliga rapporten Energiindikatorer följer Energimyndigheten upp flera energipolitiska mål. Bland annat går det att läsa hur andelen förnybar energi, energiintensitet och fossil andel utvecklat sig. Tillhörande statistik samlas i Energiindikatorer i siffror (excel) och publicering i maj/juni varje år.

I Sverige har andelen förnybar energi ökat med 11 procentenheter under de senaste tio åren. Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades år 2012 och år 2015 var andelen 54 procent.

 Bild som visar andelen förnybar energi i Sverige åren  2005-2015 enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod.

 Källa: Energimyndigheten och Eurostat.

 Utvecklingen av andel förnybar energi åren 2005-2016 enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod.

 

Här hittar du Energiindikatorer 2019

Här hittar du Energiindikatorer i siffror 2019. (När du klickar på "Ladda ned" erbjuds du välja mellan två dokument. Ett av de presenterar siffror i excel-fil)

Rapporter (öppnas i Energimyndighetens webbshop)

Energiindikatorer 2018 (ny indikator som kartlägger skatter och subventioner till olika elproduktionsslag)

Energiindikatorer 2017 (inget tema)

Energiindikatorer 2016 (inget tema)

Energiindikatorer 2015 (tema: jämställdhet)

Energiindikatorer 2014 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2013 (tema: transport)

Energiindikatorer 2012 (tema: bioenergi)

Energiindikatorer 2011 (tema: energieffektivisering)

Energiindikatorer 2010 (inget tema)

Energiindikatorer 2009 (tema: EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering)

Energindikatorer 2008 (tema: förnybar energi)

Energiindikatorer 2007 (tema: trygg energiförsörjning)

Energiindikatorer 2006 (tema: oljeanvändning)

Energiindikatorer 2005 (tema: energianvändning)

Energiindikatorer 2004 (tema: fjärrvärmemarknaden, naturgasmarknaden)

Energiindikatorer 2003 (tema: elmarknadens utveckling)

Energiindikatorer 2002 (inget tema)