Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet.

Publikationen Energiläget med statistik och information ges ut vartannat år, medan Energiläget i siffror ges ut varje år. Energiläget finns även på engelska under namnet Energy in Sweden och Energiläget i siffror under namnet Energy in Sweden, facts and figures.

Tidigare utgåvor av Energiläget kan du hitta i vår webbshop, sök på Energiläget för att hitta dem.