Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Utökad tabell

Tabellguide

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade frånluftsvärmepumpen.

*

Testad

Månad och år då värmepumen är testad

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Till detta tillkommer kostnad för installation och intrimning av systemet. Priserna varierar, ta in offerter från minst tre olika företag.

*

Kompressor

Kompressorn kan antingen stängas av och på eller så har den varvtalsreglering. Tre av de testade frånluftsvärmepumparna har varvtalsreglerad kompressor vilket gör att de blir effektivare när kompressorn inte går på max hela tiden.

*

Effekt (max)

Värmepumpens maximala effekt, Uppgift saknas om under vilka förhållanden som maxeffekten mätts upp. Tillverkarens egen uppgift.

*

Energibehov 16 200 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 16 200 kilowattimmar per år. Dels för hus med golvvärme och dels för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar XXXX kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi frånluftsvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar frånluftsvärmepumpenseffektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är den. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Energibesparing (%)

Årsvärmefaktor (SCOP)

*

Värmeeffekt vid olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen eller radiatorerna

Frånluftsvärmepumpenns effekt vid maximal och minimal kommpressoreffekt. kan bara mätas upp för de tre frånluftsvärmepumpar som har varvtalsreglering.

Max

Min

*

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen eller radiatorerna

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi pumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Värmefaktorn har mätts upp både vid maximal och minimal kompressoreffekt för de tre frånluftsvärmepumpar som har varvtalsreglering av kompressorn. Visar bara effektiviteten vid en bestämd kompressoreffekt och ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn.

Max

Min

*

Varmvattenberedning

Vatten 40°C
Visar hur mycket 40-gradigt varmvatten frånluftsvärmepumpen kan producera.
I testet är det inkommande kallvattnet tio grader. Eltillsatsen är av och frånluftsvärmepumpen producerar ingen värme till huset. Testet ska motsvara förhållandena under sommarhalvåret när värmepumpen bara behöver producera varmt vatten till kranar och duschar.

Temperaturen på vattnet
Den uppmätta temperaturen på varmvattnet.

 

 

Förluster
Förlusterna är den energi som krävs för att hålla varmvattenberedaren fulladdad när inget varmvatten förbrukas. Testet visar att det finns bergvärmepumpar som har tre gånger högre förluster än andra modeller. Som mest skiljer det XXX kilowattimmar per år mellan de testade värmepumparna. Dessa värmeförluster kallas ibland för tomgångsförluster.

Värmefaktor,COP, för varmvatten
Visar hur effektivt bergvärmepumpen kan producera varmt vatten till kranar och duschar, när huset inte behöver värmas. Värmefaktorn för de testade bergvärmepumparna ligger på 1,4 upp till 2,7. Att värmefaktorn är relativt låg beror på att i den nya testmetoden räknar man med förlusterna i värmefaktorn för varmvattenberedning.    

 

 

*

Varmvattenberedare

Typ av varmvattenberedare och volym, tillverkarens egen uppgift.

Typ

Volym

*

Ljudeffektnivå dB(A)

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger. Tänk på att även ventilationssystemet låter.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde.

*

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma frånluftsvärmepumpens display, knappanel och bruksanvisning. De flesta har bra displayer med tydliga symboler. Några av de testade modellerna har pekskärm.

*

*

Bredd x Djup x Höjd

Frånluftsvärmepumpens yttermått i centimeter

*

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut. Tillverkarens egen uppgift.

*

*

Övrigt

Frånluftsvärmepumpen larmar när det är dags att byta eller rengöra filtret. Att filtren är rena är viktigt för att frånluftsvärmepumpen ska fungera så bra och effektivt som möjligt.

Webbadress

Tillverkarens eller generalagentens egen webbplats där du hittar ytterligare information.