Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Utökad tabell
Modell Toshiba RAS-25N3KVP-ND Toshiba RAS-35N3KVP-ND/RAS-35N3AVP-ND LG Nordic Prestige P09MN.NM2 Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35AVP2-ND Panasonic CU-HE9NKE/CS-HE9NKE Electrolux EXH09HL1WI/EXH09HL1WE Electrolux EXH12HL1WI/EXH12HL1WE IVT Nordic Inverter 09LR-N IVT Nordic Inverter 12LR-N Toshiba RAS-25SKVP2-ND IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Toshiba Polar RAS-10PAVP-ND Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH
Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

Toshiba/Carrier Toshiba/Carrier LG Electronics Nordic AB Carrier/Toshiba Corp Japan Panasonic Nordic AB Electrolux AB Electrolux AB IVT Värmepumpar IVT Värmepumpar Toshiba Corp/Carrier AB IVT Värmepumpar Toshiba Corp/Carrier AB Mitsubishi Electric
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

22 000  kr 24 000  kr 20 900  kr 23 900  kr 22 000  kr 18 700  kr 21 300  kr 20 900  kr 22 900  kr 21 990  kr 24 500  kr 23 990  kr 24 500  kr
Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

Augusti 2013 Augusti 2013 Mars 2013 December 2012 December 2012 April 2012 April 2012 April 2012 April 2012 Augusti 2011 November 2009 September 2009 Juni 2009
Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 100 kWh/år
Energibesparing 6 700  kWh/år 6 700  kWh/år 6 800  kWh/år 6 700  kWh/år 6 900  kWh/år 6 500  kWh/år 6 500  kWh/år 6 600  kWh/år 6 700  kWh/år 6 800  kWh/år 6 900  kWh/år 6 700  kWh/år 6 500  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,8 3,8 4,0 3,8 4,1 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 3,8 3,5
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år
Energibesparing 10 900  kWh/år 11 300  kWh/år 11 700  kWh/år 11 200  kWh/år 11 500  kWh/år 10 700  kWh/år 10 700  kWh/år 11 000  kWh/år 11 200  kWh/år 11 200  kWh/år 11 500  kWh/år 11 000  kWh/år 11 200  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,9 3,1 3,4 3,1 3,3 2,8 2,8 3,3 3,1 3,1 3,3 3,0 3,1
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 11 000 kWh/år
Energibesparing 7 600  kWh/år 7 700  kWh/år 7 700  kWh/år 7 600  kWh/år 7 800  kWh/år 7 300  kWh/år 7 300  kWh/år 7 400  kWh/år 7 600  kWh/år 7 700  kWh/år 7 800  kWh/år 7 600  kWh/år 7 300  kWh/år
Årsvärmefaktor i Borås 3,2 3,3 3,4 3,3 3,4 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,3 3,0
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 20 000 kWh/år
Energibesparing 12 100  kWh/år 12 700  kWh/år 13 000  kWh/år 12 600  kWh/år 12 700  kWh/år 11 600  kWh/år 11 700  kWh/år 12 000  kWh/år 12 000  kWh/år 12 500  kWh/år 12 900  kWh/år 12 000  kWh/år 12 600  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,5 2,7 2,9 2,7 2,7 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,5 2,7
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 15 400 kWh/år
Energibesparing 8 900  kWh/år 9 000  kWh/år 9 100  kWh/år 9 100  kWh/år 9 100  kWh/år 8 500  kWh/år 8 600  kWh/år 8 800  kWh/år 9 000  kWh/år 9 200  kWh/år 9 300  kWh/år 8 900  kWh/år 8 500  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,4 2,2
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 28 000 kWh/år
Energibesparing 13 400  kWh/år 14 500  kWh/år 14 500  kWh/år 14 200  kWh/år 13 900  kWh/år 12 500  kWh/år 12 600  kWh/år 13 100  kWh/år 13 500  kWh/år 13 800  kWh/år 14 400  kWh/år 13 000  kWh/år 14 500  kWh/år
Årsvärmefaktor 1,9 2,1 2,1 2,0 2,0 1,8 1.8 1,9 1,9 2,0 2,1 1,9 2,1
Värmeeffekt vid olika utetemp. (Innetemp +20°C)

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Lägsta utomhustemperatur som luftluftvärmepumparna testas vid enligt den internationella standarden för tester är minus 15 grader. Testet är utfört med tre olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent, även kallat laster. Inomhustemperatuen ärr +20°C .

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C |-7°C |-15°C
100%kompressoreffekt 6,1 kW|4,8 kW|4,2 kW|3,3 kW 6,9 kW|5,5 kW|5,4 kW|4,0 kW 5,4 kW|4,3 kW|4,3 kW|3,5 kW 6,6 kW|5,1 kW|4,8 kW|3,9 kW 5,8 kW|4,6 kW|3,7 kW|3,4 kW 4,3 kW|3,9 kW|3,1 kW|2,8 kW 4,8 kW|3,9 kW|3,6 kW|2,9kW 4,4 kW|3,5 kW|3,8 kW|2,9 kW 4,7 kW|3,9 kW|3,9 kW|3,0 kW 6,1 kW|4,3 kW|4,1 kW|3,3 kW 5,4 kW|4,7kW|4,3 kW|3,4 kW 5,1 kW|3,8 kW|3,4 kW|2,7 kW 6,6 kW|5,6 kW|5,2 kW|4,3 kW
75% kompressoreffekt 4,5 kW|-|-|- 5,1 kW|-|-|- 4,0 kW|-|-|- 4,9 kW|-|-|- 4,4 kW|-|-|- 3,1 kW|-|-|- 3,7 kW|-|-|- 3,2 kW|-|-|- 3,5 kW|-|-|- 4,5 kW|-|-|- 4,1 kW|-|-|- 3,9 kW|-|-|- 4,9 kW|-|-|-
50% kompressoreffekt 3,1 kW|2,4 kW|-|- 3,4 kW|2,8kW|-|- 2,7 kW|2,0 kW|-|- 3,9 kW|2,6 kW|-|- 2,7 kW|2,2kW|-|- 2,2 kW|1,9 kW|-|- 2,3 kW|2,0 kW|-|- 2,1 kW|1,7 kW|-|- 2,4 kW|1,9 kW|-|- 2,9 kW|2,2 kW|-|- 2,7 kW|2,3kW|-|- 2,5 kW|1,9 kW|-|- 3,2 kW|2,8 kW|-|-
Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)

Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet, och gäller för en bestämd utetemperatur och kompressoreffekt och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Den engelska förkortningen, som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.  

När det är varmt ute ökar värmepumpens värmefaktor, den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn. Jämför även årsvärmefaktorn som visar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C |-7°C |-15°C
100%kompressoreffekt 2,9|2,5|2,3|2,2 2,8|2,4|2,4|2,2 3,7|3,3|2,6|2,4 2,9|2,5|2,5|2,3 3,6|3,0|2,5|2,2 4,1|2,8 |2,4|2,2 3,5|2,6 |2,4|2,1 3,7|3,1|2,6|2,3 3,7|3,1|2,6 |2,3 3,1|2,7|2,6 |2,4 3,7|2,8 |2,7|2,5 3,4|2,9|2,8|2,4 3,0 |2,6 |2,3 |2,1
75% kompressoreffekt 3,8|-|-|- 3,6|-|-|- 4,5|-|-|- 3,7|-|-|- 4,1|-|-|- 4,8|-|-|- 4,1|-|-|- 4,4|-|-|- 4,6|-|-|- 4,0|-|-|- 4,3 |-|-|- 4,6|-|-|- 3,9|-|-|-
50% kompressoreffekt 4,7|3,9|-|- 4,5|3,8|-|- 5,1|4,6|-|- 4,9|3,9|-|- 5,4|4,8|-|- 5,5|3,6|-|- 5,4|3,5|- 5,1|3,9|-|- 5,3|4,2|-|- 5,0|4,1|-|- 5,3|4,1|-|- 5,5|3,9|-|- 4,9|3,4|-|-
Underhållsvärme (innetemp +10°C )

Värmepumpens effektivitet vid låga inomhustemperaturer, +10ºC . Det innebär att till exempel ett fritidshus kan värmas med luft-luftvärmepump istället för med elradiatorer under lågsäsong, när ingen bor i huset. Det är inte alla luftluftvärmepumpar som testats för underhållsvärme.

Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme Ej testad för underhållsvärme
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 4 500 kWh/år
Energibesparing - - - - - - - 3 600 kWh/år 3 600 kWh/år - - - -
Årsvärmefaktor - - - - - - - 4,9 4,9 - - - -
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 8 200 kWh/år
Energibesparing - - - - - - - 6 200 kWh/år 6 200 kWh/år - - - -
Årsvärmefaktor - - - - - - - 4,2 4,1 - - - -
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 6 000 kWh/år
Energibesparing - - - - - - - 4 600 kWh/år 4 600 kWh/år - - - -
Årsvärmefaktor - - - - - - - 4,5 4,4 - - - -
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 10 900 kWh/år
Energibesparing - - - - - - - 7 800 kWh/år 7 800 kWh/år - - - -
Årsvärmefaktor - - - - - - - 3,6 3,6 - - - -
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 600 kWh/år
Energibesparing - - - - - - - 7 100 kWh/år 7 000 kWh/år - - - -
Årsvärmefaktor - - - - - - - 3,8 3,7 - - - -
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 17 500 kWh/år
Energibesparing - - - - - - - 11 000 kWh/år 11 200 kWh/år - - - -
Årsvärmefaktor - - - - - - - 2,7 2,7 - - - -
Värmeeffekt vid olika utetemperaturer

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Har mätts upp när värmepumpen går på maximal och minimal kompressoreffekt för att ge underhållsvärme i fritidshuset + 10C

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
Max last -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|4,1 kW|3,3 kW -|-|4,2 kW|3,6 kW -|-|-|- 5,6 kW|4,7 kW|4,5 kW|3,6 kW -|-|-|- -|-|-|-
Min last -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|1,8 kW|1,8 kW|- -|1,5 kW|1,6 kW|- -|-|-|- 2,7 kW|2,4 kW|-|- -|-|-|- -|-|-|-
Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer

Visar värmepumpens värmefaktor vid låga inomhustemperaturer, + 10-grader.  Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet,

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
Max last -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|3,3|2,9 -|-|3,1|2,9 -|-|-|- 4,5 |3,3 |3,2 |2,9 -|-|-|- -|-|-|-
Min last -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|-|-|- -|5,5 |4,6|- -|5,5|4,5|- -|-|-|- 7,3| 4,8|-|-|- -|-|-|- -|-|-|-
Yttermått (bredd x höjd x djup)

Luftluftvärmepumpens yttermått, bredd x höjd x djup i centimeter. Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg cirka 10 till 20 cm.

Utomhusdel 80 x 63 x 30 cm 80 x 63 x 30 cm 77 x 55 x 29 cm 80 x 63 x 30 cm 83 x 63 x 30 cm 82 x 60 x 30 cm 82 x 60 x 30 cm 84 x 54 x 27 cm 84 x 55 x 29 cm 87 x 63 x 30 cm 84 x 54 x 27 cm 85 x 55 x 29 cm 80 x 55 x 29 cm
Inomhusdel 79 x 28 x 23 cm 79 x 28 x 23 cm 88 x 30 x 24 cm 79 x 28 x 21 cm 87 x 30 x 26 cm 90 x 32 x 21 cm 90 x 32 x 21 cm 79 x 26 x 29 cm 77 x 27 x 29 cm 87 x 30 x 24 cm 79 x 26 x 29 cm 78 x 29 x 29 cm 80 x 29 x 26 cm
Ljudeffektnivå

Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger och är oberoende av omgivningen, vilket gör att det går att jämföra olika modeller.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde. För värmepumpar med varierande luftflöde, även kallat inverter, anges ett spann som ljudeffektnivån varierar inom. Uppmätt enligt internationell standard.

 dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)  dB(A)
Utomhusdel 67 dB(A) 64 dB(A) 60 dB(A) 69 dB(A) 63 dB(A) 61 dB(A) 61 dB(A) 56 dB(A) 60 dB(A) 66 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A) 67 dB(A)
Inomhusdel 39-58 dB(A) 42-58 dB(A) 43-54 dB(A) 45-60 dB(A) 39-55 dB(A) 45-58 dB(A) 49-56 dB(A) 46-54 dB(A) 45-56 dB(A) 42-59 dB(A) 43-59 dB(A) 41-55 dB(A) 35-59 dB(A)
Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen, läsbarhet och innehåll.

Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut.

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Märkning

Svenenmärkningen är den nordiska miljömärkningen. P-märkt betyder att produkten uppfyller SP Sveriges tekniska forksningsinstituts krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och tillverkning.

2 2 3 3 3 0 2
Lägsta utomhustemperatur

Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren själv uppger att luftluftvärmepumpen ska klara av att leverera värme. Ju kallare det är ute desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Värmepumparna är testade ner till minus 15 grader.

-25°C -25°C -25°C -20°C -25°C -20ºC -20ºC -30ºC -30ºC -20ºC - 30°C -15°C -30ºC
Övrigt

Luftluftvärmepumparna levereras med olika filter. Effekten av dessa har inte testats. Tillverkarens egen uppgift.

5 års garanti gäller för värmepumpar som installerats av Ventilationsutveckling AB 5 års garanti gäller för värmepumpar som installerats av ventilationsutveckling AB 5 års garanti 5 års garanti gäller för värmepumpar som installerats av Ventilationsutveckling AB Filtersystem Nanoe-G Elektrostatiskt dammfilter HEPA-filter Automatisk rengöring av värmeväxlare Elektrostatiskt dammfilter HEPA-filter Automatisk rengöring av värmeväxlare Luftrening med plasmaclusterteknik Damm och lukthämande filter Luftrening med plasmaclusterteknik Damm och lukthämande filter Värmeslinga i bottenplåten Akitiv luftrening med plasmaclusterteknik Damm och lukthämmande filter. Luftrening i tre steg med nanoteknik.
Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

www.ventilationsutveckling.se Norge: www.toshibavarmepumper.no www.ventilationsutveckling.se Norge: www.toshibavarmepumper.no www.egiva.se, www.sverigepumpen.se, bauerenergi.no, www.kinnan.dk www.ventilationsutveckling.se Norge: www.toshibavarmepumper.no www.panasonic.se, www.lmg.nu, www.sverigepumpen.se www.electrolux.se www.electrolux.se www.ivt.se www.ivt.se www.ventilationsutveckling.se Norge: www.toshibavarmepumper.no www.ivt.se www.ventilationsutveckling.se Norge: www.toshibavarmepumper.no www.mitsubishivillavarme.se
Ta bort från jämförelse Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort

Tabellguide

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade luftluftvärmepumpen. Ibland har utomhus och inomhusdelen olika beteckningar. Det finns värmepumpar med liknande modellbeteckningar, men resultaten gäller bara för den testade modellen.

Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Värmeeffekt vid olika utetemp. (Innetemp +20°C)

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Lägsta utomhustemperatur som luftluftvärmepumparna testas vid enligt den internationella standarden för tester är minus 15 grader. Testet är utfört med tre olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent, även kallat laster. Inomhustemperatuen ärr +20°C .

Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)

Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet, och gäller för en bestämd utetemperatur och kompressoreffekt och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Den engelska förkortningen, som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.  

När det är varmt ute ökar värmepumpens värmefaktor, den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn. Jämför även årsvärmefaktorn som visar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

Underhållsvärme (innetemp +10°C )

Värmepumpens effektivitet vid låga inomhustemperaturer, +10ºC . Det innebär att till exempel ett fritidshus kan värmas med luft-luftvärmepump istället för med elradiatorer under lågsäsong, när ingen bor i huset. Det är inte alla luftluftvärmepumpar som testats för underhållsvärme.

Värmeeffekt vid olika utetemperaturer

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Har mätts upp när värmepumpen går på maximal och minimal kompressoreffekt för att ge underhållsvärme i fritidshuset + 10C

Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer

Visar värmepumpens värmefaktor vid låga inomhustemperaturer, + 10-grader.  Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet,

Yttermått (bredd x höjd x djup)

Luftluftvärmepumpens yttermått, bredd x höjd x djup i centimeter. Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg cirka 10 till 20 cm.

Ljudeffektnivå

Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger och är oberoende av omgivningen, vilket gör att det går att jämföra olika modeller.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde. För värmepumpar med varierande luftflöde, även kallat inverter, anges ett spann som ljudeffektnivån varierar inom. Uppmätt enligt internationell standard.

Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen, läsbarhet och innehåll.

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut.

Märkning

Svenenmärkningen är den nordiska miljömärkningen. P-märkt betyder att produkten uppfyller SP Sveriges tekniska forksningsinstituts krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och tillverkning.

Lägsta utomhustemperatur

Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren själv uppger att luftluftvärmepumpen ska klara av att leverera värme. Ju kallare det är ute desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Värmepumparna är testade ner till minus 15 grader.

Övrigt

Luftluftvärmepumparna levereras med olika filter. Effekten av dessa har inte testats. Tillverkarens egen uppgift.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.