Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Utökad tabell
MODELL Mitsubishi In-Vest Nevica
Utomhusdel PUHZ-SW75VHA In-Vest LVE-09 Nevica Aquazen-8
Inomhusdel EHST20C-YM9B TKT-300L Aquazen T-300
Effekt (max) 11,1 kW 8,2 kW 8,6 kW
Pris (med moms) 90 000 kr 49 995 kr 59 000 kr
Testad September 2013 April 2013 April 2013
Reglering av kompressor Varvtalsreglering (inverter) Varvtalsreglering (inverter) Varvtalsreglering (inverter)
HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV
15 000 kWh/år
Energibesparing 8 700  kWh/år 7 900  kWh/år Gick ej att beräkna  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,4 2,1 Gick ej att beräkna
25 000 kWh/år
Energibesparing 14 500  kWh/år 12 300  kWh/år Gick ej att beräkna  kWh/år
MODELL Mitsubishi In-Vest Nevica
Årsvärmefaktor 2,4 2,0 Gick ej att beräkna
35 000 kWh/år
Energibesparing 19 500  kWh/år 15 400  kWh/år Gick ej att beräkna  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,3 1,8 Gick ej att beräkna
VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 11,1kW|8,0kW|-|- 7,4kW|5,1kW|-|- 7,5kW|5,3kW|-|-
45°C till radiatorerna 11.1kW|7,7kW|7,3kW|6,3kW 8,2kW|5,3kW|5,2kW|3,7kW 8,6kW|5,2kW|3,5kW|-
55°C till radiatorerna 9,1kW|-|6,3kW|- Klarade inte 55°C till radiatorerna. Klarade inte 55°C till radiatorerna
VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 3,5|2,7|-|- 3,2|2,1|-|- 2,9|2,0|-|-
45°C till radiatorerna 3,1|2,4|2,2|1,9 2,8|1,8|1,9|1,4 2,8|1,8|1,5|-
55°C till radiatorerna 2,5|-|1,8|- Klarade inte 55°C till radiatorerna. Klarade inte 55°C till radiatorerna
MODELL Mitsubishi In-Vest Nevica
VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 8,5kW|-|-|- 5,9kW|-|-|- 5,9kW|-|-|-
50% kompressoreffekt 5,8kW|4,0kW|-|- 3,7kW|2,6kW|-|- 3,7kW|2,9kW|-|-
VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 3,3|-|-|- 3,1|-|-|- 2,9|-|-|-
50% kompressoreffekt 4,7|3,4|-|- 3,3|2,1|-|- 3,5|2,3|-|-
VARMVATTENBEREDNING
Förluster 482  kWh/år 1 000  kWh/år 830  kWh/år
Värmefaktor, COP 2,8 2,8 2,2
Mängd varmvatten 40°C 305  liter 133  liter 334  liter
Temperatur i tanken 52ºC 51ºC 50ºC
VARMVATTENBEREDARE
MODELL Mitsubishi In-Vest Nevica
Typ Värmeväxlarslinga i tanken Genomströmningsberedare Värmeväxlarslinga som värmer vattnet i tanken
Volym 200  liter 300  liter 300  liter
Ljudeffektnivå 69  dB(A) 69  dB(A) 70  dB(A)
Eltillsats 3+6 kW 2 kW 4,5 kW
Värmeväxlarens placering I inomhusdelen I tanken I tanken
Värmekabel i bottenplattan Nej Ja Ja
Bredd x Djup x Höjd
Utomhusdel 95 x 33 x 94  cm 84 x 32 x 70  cm 90 x 33 x 87  cm
Inomhusdel 59 x 68 x 160  cm 63 x 184  cm 60 x 185  cm
Styrenhet Inbyggd - -
Material i ytterhöljet Lackerad galvaniserad stålplåt Lackerad plåt Lackerad plåt
Bruksanvisning Bra Mycket bristfälliga instruktioner. Finns bara på engelska.
MODELL Mitsubishi In-Vest Nevica
Köldmedium R410A R410A R410A
Lägsta utomhustemperatur -20ºC -25ºC -20ºC
Övrigt 2 år + 5 års garantiförsäkring
Tillverkare Mitsubish Electric In Vest Living Scandinavia Nevica Sverige
Webbadress www.mitsubishivillavarme.se www.investliving.se www.nevica.se
MODELL
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Utomhusdel Bosch EHP 8 AW CTC EcoAir 107 Nibe F-2025 8 kW
Inomhusdel CC160/9 EcoEl 1550/1800 VVM 300cu
Effekt (max) 7,1 kW 7,0 kW 7,7 kW
Pris (med moms) 84 600 kr 87 500 kr 89 400 kr
Testad September 2011 September 2011 September 2011
Reglering av kompressor På/Av-reglering På/Av-reglering På/Av-reglering
HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV
15 000 kWh/år
Energibesparing 9 000  kWh/år 9 400  kWh/år 9 300  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,5 2,7 2,6
25 000 kWh/år
Energibesparing 14 600  kWh/år 14 800  kWh/år 15 100  kWh/år
MODELL
Årsvärmefaktor 2,4 2,4 2,5
35 000 kWh/år
Energibesparing 18 600  kWh/år 18 500  kWh/år 19 700  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,1 2,1 2,3
VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 7,1kW|5,8kW|-|- 6,9kW|5,5kW|-|- 7,8kW|6,9kW|-|-
45°C till radiatorerna 7.1kW|5,9kW|5,5kW|4,3kW 7,0kW|5,5kW|4,5kW|3,5kW 7,7kW|6,9kW|5,4kW|4,3kW
55°C till radiatorerna 7,9kW|-|5,3kW|- Läs mer om testet Läs mer om testet
VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 3,5|2,9|-|- 3,8|3,2|-|- 3,5|3,2|-|-
45°C till radiatorerna 2,9|2,4|2,2|1,8 3,2|2,7|2,3|1,9 3,0|2,8|2,3|1,9
55°C till radiatorerna 2,5|-|1,8|- Läs mer om testet Läs mer om testet
MODELL
VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
50% kompressoreffekt Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
50% kompressoreffekt Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering Har ej varvtalsreglering
VARMVATTENBEREDNING
Förluster 1 900  kWh/år 1 300  kWh/år 1 000  kWh/år
Värmefaktor, COP 2,3 3,0 3,3
Mängd varmvatten 40°C 210  liter 81  liter 196  liter
Temperatur i tanken 53ºC 49ºC 47ºC
VARMVATTENBEREDARE
MODELL
Typ Dubbelmantlad beredare i rostfritt stål Kopparslinga Dubbelmantlad koppartank
Volym 145  liter 223  liter 155  liter
Ljudeffektnivå 64  dB(A) 69  dB(A) 65  dB(A)
Eltillsats 2 x 4,5 kW 6 kW/9 kW 3 kW/9 kW
Värmeväxlarens placering I utomhusdelen I utomhusdelen I utomhusdelen
Värmekabel i bottenplattan Nej Finns som extra tillbehör Ja
Bredd x Djup x Höjd
Utomhusdel 84 x 67 x 122  cm 118 x 40 x 101  cm 120 x 50 x 105  cm
Inomhusdel 60 x 62 x 166  cm 60 x 61 x 155  cm 60 x 62 x 200  cm
Styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet
Material i ytterhöljet Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt
Bruksanvisning Lättläst, men innehåller många tekniska beskrivningar. Svåröverskådlig då man blandat installations- och skötselanvisningar. Lättläst men mycket information riktad till installatören.
MODELL
Köldmedium R407C R407C R404A
Lägsta utomhustemperatur - 20ºC -15ºC -20ºC
Övrigt Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar.
Tillverkare Bosch Thermotechnik GmbH CTC Nibe AB
Webbadress www.bosch.se www.ctc.se www.nibe.se
MODELL
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Utomhusdel Carrier AquaSnap Plus IVt Premium Line A Plus 10 Thermia Atec HP 11
Inomhusdel Tank VB 200/90 OEM Tankkombimodul 300A/W Premium Line CU MBH TWS 200 Cu
Effekt (max) 8,5 kW 9,1 kW 10,5 kW
Pris (med moms) 61 900 kr 108 000 kr 96 900 kr
Testad September 2011 September 2011 September 2011
Reglering av kompressor Varvtalsreglering (inverter) På/Av-reglering På/Av-reglering
HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV
15 000 kWh/år
Energibesparing 9 600  kWh/år 9 500  kWh/år 10 000  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,8 2,7 3,0
25 000 kWh/år
Energibesparing 14 300  kWh/år 15 800  kWh/år 16 500  kWh/år
MODELL
Årsvärmefaktor 2,3 2,7 2,9
35 000 kWh/år
Energibesparing 17 600  kWh/år 21 300  kWh/år 22 200  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,0 2,6 2,7
VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 9,0kW|6,1kW|-|- 9,4kW|8,3kW|-|- 10,7kW|8,6kW|-|-
45°C till radiatorerna 8,5kW|5,9kW|5,5kW|1,4kW 9,1kW|8,3kW|6,9kW|5,6kW 10,5kW|8,4kW|6,9kW|5,4kW
55°C till radiatorerna 4,2kW|-|2,5kW|- 10,1kW|-|6,7kW|- 10,0kW|-|6,7kW|-
VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 3,6|2,9|-|- 3,9|3,5|-|- 4,7|3,9|-|-
45°C till radiatorerna 2,9|2,4|2,2|1,5 3,2|2,9|2,5|2,1 3,8|3,1|2,7|2,2
55°C till radiatorerna 2,7|-|1,9|- 2,8|-|2,0|- 3,1|-|2,2|-
MODELL
VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 6.3kW|-|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvatlsreglering
50% kompressoreffekt 4,4kW|2,9kW|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvatlsreglering
VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 3,3|-|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvatlsreglering
50% kompressoreffekt 5,0|3,3|-|- Har ej varvtalsreglering Har ej varvatlsreglering
VARMVATTENBEREDNING
Förluster 1 400  kWh/år 900  kWh/år 600  kWh/år
Värmefaktor, COP 2,8 3,3 2,6
Mängd varmvatten 40°C 255  liter 337  liter 300  liter
Temperatur i tanken 56ºC 50ºC 61ºC
VARMVATTENBEREDARE
MODELL
Typ Dubbelmantlad beredare Koppartank Slinga i koppar
Volym 200  liter 280  liter 180  liter
Ljudeffektnivå 67  dB(A) 56  dB(A) 61  dB(A)
Eltillsats Finns som extra tillbehör 2 x 4,5 kW 3-15 kW
Värmeväxlarens placering I utomhusdelen I utomhusdelen I utomhusdelen
Värmekabel i bottenplattan Ja Ja Ja
Bredd x Djup x Höjd
Utomhusdel 91 x 33 x 82  cm 96 x 115 x 152  cm 102 x 57 x 148  cm
Inomhusdel 60 x 60 x 150  cm 70 x 75 x 197  cm 60 x 69 x 153  cm
Styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet Inbyggd styrenhet
Material i ytterhöljet Lackerad plåt Lackerad plåt och plast Lackerad plåt och plast
Bruksanvisning Har brister Bra Bra
MODELL
Köldmedium R410A R407C R407C
Lägsta utomhustemperatur -20ºC -20ºC -20ºC
Övrigt Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar.
Tillverkare Carrier AB Bosch Thermotechnik GmbH Thermia Värme AB
Webbadress www.carrierab.se www.ivt.se www.thermia.se
MODELL
Produktbild
Utomhusdel Daikin ERLQ011CAW1 Viessmann Vitocal-300 AW-O Sirius S2-7 Luft
Inomhusdel EKHVX0116BB9WN Vitocell 100-V BKL T10S
Effekt (max) 11,2 kW 9,2 kW 7,2 kW
Pris (med moms) 89 000 kr 113 000 kr 82 500 kr
Testad Oktober 2011 Juni 2009 Mars 2007
Reglering av kompressor Varvtalsreglering (inverter) Varvtalsreglering (inverter) På/Av-reglering
HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV
15 000 kWh/år
Energibesparing 9 500  kWh/år 9 500  kWh/år 8 600  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,7 2,7 2,4
25 000 kWh/år
Energibesparing 15 700  kWh/år 16 000  kWh/år 13 500  kWh/år
MODELL
Årsvärmefaktor 2,7 2,8 2,2
35 000 kWh/år
Energibesparing 21 400  kWh/år 21 400  kWh/år 17 100  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,6 2,6 1,9
VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 11,8kW|9,2kW|-|- 9,9kW|8,3kW|-|- 8,2kW|6,5kW|-|-
45°C till radiatorerna 11,2 kW|9,1kW|10,3kW|9,9kW 9,3kW|8,5kW|6,4kW|5,0kW 7,2kW|5,7kW|4,0kW|2,6kW
55°C till radiatorerna Läs mer om testet 10,5kW|-|6,5kW|- 6,3kW|-|3,1kW|-
VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
35°C till radiatorerna 4,6|3,5|-|- 4,2|3,6|-|- 3,5|3,1|-|-
45°C till radiatorerna 3,5|2,7|2,3|1,9 3,3|3,1|2,4|2,0 2,9|2,6|2,1|1,7
55°C till radiatorerna Läs mer om testet 2,9|-|2,0|- 2,4|-|1,7|-
MODELL
VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 8,4kW|-|-|- 6,8kW|-|-|- Har ej varvtalsreglering
50% kompressoreffekt 5,9kW|4,6kW|-|- 5,2kW|4,0kW|-|- Har ej varvtalsreglering
VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C +7°C|+2°C|-7°C|-15°C
75% kompressoreffekt 3,5|-|-|- 4,2|-|-|- Har ej varvtalsreglering
50% kompressoreffekt 4,3|3,5|-|- 4,1|3,1|-|- Har ej varvtalsreglering
VARMVATTENBEREDNING
Förluster 650  kWh/år 500  kWh/år 1 000  kWh/år
Värmefaktor, COP 2,4 2,7 2,6
Mängd varmvatten 40°C 113  liter 590  liter 495  liter
Temperatur i tanken 47ºC 56ºC 67ºC
VARMVATTENBEREDARE
MODELL
Typ Tank med värmeväxlarslinga i duplex steel Förrådsberedare i ceraprotect emaljering Kamflänsrör av koppar
Volym 200  liter 390  liter -  liter
Ljudeffektnivå 63  dB(A) 61  dB(A) 71  dB(A)
Eltillsats 9 kW - -
Värmeväxlarens placering I inomhusdelen I inomhusdelen I inomhusdelen
Värmekabel i bottenplattan Ja - -
Bredd x Djup x Höjd
Utomhusdel 90 x 32 x 135  cm 136 x 102 x 183  cm 175 x 35 x 40  cm
Inomhusdel 70 x 60 x 134  cm 85 x 92 x 163  cm 70 x 73 x 191  cm
Styrenhet Inbyggd styrenhet - Inbyggd styrenhet
Material i ytterhöljet Lackerad plåt Lackerad plåt Lackerad plåt
Bruksanvisning Bristfällig beskrivning av tekniska data. Bra Har brister
MODELL
Köldmedium R410A R407C R407C
Lägsta utomhustemperatur -25ºC -19ºC -15ºC
Övrigt Finns i flera effektstorlekar. Finns i flera effektstorlekar. Avfrostning i olika intervall beroende på utetemperaturen. Kan vid behov avfrostas manuellt.
Tillverkare Daikin Sweden AB Viessmann Värmeteknik AB Sirius Värmeteknik AB
Webbadress www.daikinsverige.se www.viessmann.com sirius.se

Tabellguide

MODELL

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade luftvattenvärmepumpen. Utomhusdelen och inomhusdelen har olika beteckningar.

Effekt (max)

Anger maximal effekt i kilowatt utan eltillsats när vattnet till radiatorerna är +45°C och då utomhustemperaturen är +7°C.  Husets effektbehov beräknas av installatören utifrån energibehovet och beroende på var i landet huset ligger.

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

Testad

Den månad och det år som testet publicerats. De flesta luftvattenvärmepumparna är testade år 2011, men tre är från åren 2006 till 2009.

Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten  anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar.

HUS MED OLIKA ENERGIBEHOV

Den beräknade energibesparingen och årsvärmefaktorn, i tre hus med olika stort behov av uppvärmning, 15 000, 25 000 eller 35 000 kilowattimmar per år. Jämför bara siffrorna för det energibehov som bäst motsvarar ditt hus.

OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktorn är ett mått på hur effektiv värmepumpen är, ju högre siffra desto bättre. Kallas även systemårsvärmefaktor. Är årsvärmefaktorn för uppvärmningssystemet 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el som måste tillföras för att kunna hålla huset varmt under ett helt år.

Beräkningarna baserar sig på följande antaganden:

  • Huset ligger i södra Sverige där årsmedeltemperaturen är + 6°C.
  • 20 procent av värmebehovet går till tappvarmvatten.
  • Huset har radiatorer (element) där vattnet som går till radiatorerna är + 55°C och vattnet som går tillbaka från radiatorerna är + 45°C vid lägsta utomhustemperatur.
  • Eltillsatsen används då värmepumpen inte klarar husets värmebehov.
  • Hushållsel ingår inte i beräkningen.

VÄRMEEFFEKT VID OLIKA TEMPERATURER

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och vid tre olika temperaturer på vattnet som går från värmepumpen till radiatorerna (elementen).

Mätpunkter som är streckade i tabellen ingår inte i den internationella standardmetoden för tester.

VÄRMEFAKTOR (COP) VID OLIKA TEMPERATURER

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. 

En värmefaktor på till exempel 3,0 betyder att värmepumpen ger tre gånger så mycket värme som den el den använder. 

Värmefaktorn uppmättes vid olika temperatur på vattnet till radiatorerna och olika utomhustemperaturer. Den engelska förkortningen som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.

VÄRMEEFFEKT VARVTALSREGLERING

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger när den går på 75 eller 50 procent av sin kompressoreffekt.  Kallas ibland för att värmepumpen går på "dellast". Mäts bara upp på värmepumpar med varvtalsreglering, även kallad inverter.

VÄRMEFAKTOR (COP) VARVTALSREGLERING

Visar värmepumpens effektivitet när den går på 75 och 50 procent av sin kompressoreffekt. Då är värmepumpen normalt effektivare.

Förluster

Visar hur många kilowattimmar el som går åt för att hålla tappvarmvattnet varmt när inget varmt vatten spolas i kranar och duschar. Testet visar på stora skillnader i förluster, från som mest 1 900 kilowattimmar per år och som lägst 500. Kallas även för tomgångsförbrukning. Den uppmätta siffran omfattar förutom förluster från tanken den el som krävs för att hålla temperaturen på vattnet. 

Baseras på den uppmätta elanvändningen som multiplicerats med
8 760, vilket motsvarar antal timmar per år (24 timmar/dygn x 365 dagar/år).

Värmefaktor, COP

Det finns även en värmefaktor för hur effektivt värmepumpen producerar varmvatten till kranar och duschar. Värmefaktorn påverkas till stor del av hur varmt vattnet är. Ju lägre temperatur på vattnet desto högre blir värmefaktorn.

Dessa värden är uppmätta enligt internationell standard vid en utetemperatur på plus 7-grader. På vintern, när det är kallt ute, får du räkna med att de inte är lika effektiva

 

Mängd varmvatten 40°C

Visar hur många liter 40-gradigt varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Har mätts upp vid kontinuerlig tappning och utan någon eltillsats.

Temperatur i tanken

Temperaturen på varmvattnet i tanken eller beredaren. Detta har mätts upp med tillverkarens inställningar och utan något tillskott av el.  

 

VARMVATTENBEREDARE

Visar vilken typ av varmvattenberedare som luft-vattenvärmepumpen har testats med och vilken volym den har.

Typ

Visar om varmvattenberedaren är en dubbelmantald tank, slinga eller plattvärmeväxlare

Volym

Hur många liter uppvärmt vatten beredaren eller tanken rymmer.

Ljudeffektnivå

Utomhusdelens ljudeffektnivå i decibel, dB(A) uppmätt enligt internationell standard. Beskriver det ljud som värmepumpen avger, oberoende av omgivningen vilket gör att det går att jämföra mellan olika modeller. 

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på max luftflöde. Om ljudet upplevs som störande eller inte beror inte bara på antal decibel, även ljudets karaktär har betydelse.

Eltillsats

Eltillsatsen går på då värmepumpen inte klarar att värma huset och varmvattnet.

Värmeväxlarens placering

Värmeväxlaren för radiatorvatten och tappvarmvatten kan sitta utomhus eller inomhus. Är den placerad utomhus kan energiförlusterna öka och vid strömavbrott finns det risk att vattnet fryser.

Värmekabel i bottenplattan

Värmekabel som ska förhindra isbildning i bottenplattan på utomhusdelen. Det finns även andra lösningar som inte är beroende av el.

Bredd x Djup x Höjd

Yttermått bredd x djup x höjd i centimeter.

Material i ytterhöljet

Visar vilket material värmepumpen har i ytterhöljet på utomhusdelen.

Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen.  

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. Samtliga testade värmepumpar använder fluorerade köldmedier så kallade F-gaser.

 

Värmepumpar som innehåller 3 kilo växthusgaser eller mer och som inte är hermetiskt tillslutna måste kontrolleras en gång om året, så att de inte läcker ut växthusgaser. Det finns dock undantag för värmepumpar som är hermetiskt tillslutna och som innehåller mindre än sex kilo växthusgaser.

 

Det ska finnas en märkning på värmepumpen som visar att den är hermetiskt tillsluten.

Lägsta utomhustemperatur

Tillverkarens egen uppgift. Alla värmepumparna har testats enligt internationell standard för provningar ner till som kallast minus 15 grader.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.