Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Modell
Produktbild
Nibe F1245-10
Produktbild
Thermia Diplomat Optimum G3, 10
Produktbild
Thorén Thor 10
Testad November 2012 November 2012 November 2012
Pris (med moms) 75 000 kr 79 000 kr 80 000 kr
Reglering av kompressor På/Av-reglering På/Av-reglering På/Av-reglering
Energibehov 24 200 kWh/år Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer
Energibesparing (kWh/år) 18 600 kWh/år|17 700 kWh/år 18 500 kWh/år|16 800 kWh/år 17 200 kWh/år|16 100 kWh/år
Energibesparing (%) 77 %|73 % 76 %|69 % 71 %|67 %
Årsvärmefaktor (SCOP) 4,3|3,7 4,3|3,3 3,5|3,0
Energibehov 34 300 kWh/år
Energibesparing (kWh/år) 26 900 kWh/år|25 400 kWh/år  kWh/år 27 000 kWh/år|24 800 kWh/år  kWh/år 25 000 kWh/år|23 600 kWh/år  kWh/år
Energibesparing (%) 78 %|74 % 79 %|72 % 73 %|69 %
Årsvärmefaktor (SCOP) 4,6|3,8 4,7|3,6 3,7|3,2
Modell Nibe F1245-10 Thermia Diplomat Optimum G3, 10 Thorén Thor 10
Värmeeffekt vid olika temperaturer till golvvärmen
25°C till golvvärmen 10,4  kW 10,7  kW 9,2  kW
35°C till golvvärmen 9,7  kW 10,3  kW 9,5  kW
45°C till golvvärmen 8,8  kW 9,8  kW 9,6  kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till golvvärmen
25°C till golvvärmen 6,1 6,4 5,0
35°C till golvvärmen 4,8 4,8 4,2
45°C till golvvärmen 3,9 3,6 3,6
Värmeeffekt vid olika temperaturer till radiatorerna
35°C till radiatorerna 9,9  kW 10,3  kW 9,4  kW
45°C till radiatorerna 9,0  kW 9,9  kW 9,5  kW
Modell Nibe F1245-10 Thermia Diplomat Optimum G3, 10 Thorén Thor 10
55°C till radiatorerna 7,9  kW 9,5  kW 9,7  kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till radiatorerna
35°C till radiatorerna 5,2 4,9 4,2
45°C till radiatorerna 4,1 3,8 3,6
55°C till radiatorerna 3,3 2,9 3,0
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer i kollektorslangen
±0 °C i kollektorslangen 3,3 2,9 3,0
-5 °C i kollektorslangen 3,0 2,5 2,7
Varmvattenberedning
Vatten 40°C 258  liter 240  liter 230  liter
Modell Nibe F1245-10 Thermia Diplomat Optimum G3, 10 Thorén Thor 10
Temperatur på vattnet 53ºC 53ºC 51ºC
Förluster 395  kWh/år 290  kWh/år 700  kWh/år
Värmefaktor, COP 2,4 2,3 1,6
Varmvattenberedare
Typ Förrådsberedare med värmeväxlarslinga Förrådsberedare med värmeväxlarslinga Dubbelmantlad förrådsberedare
Volym 180  liter 180  liter 185  liter
Ljudeffektnivå dB(A) 46-50 dB(A) 48-50 dB(A) 50-52 dB(A)
Användarvänlighet Display med tydliga symboler Displayen har svartvit meny med övergripamde information. Enkelt för användaren att till exempel ställa in önskad temperatur. Display med pekskärm som är enkel att använda.
Bredd x Djup x Höjd 60 x 62 x 180 cm 60 x 69 x 185 cm Värmepump: 59 x 62 x 127 cm Varmvattenberedare: 60 x 60 x 155 cm
Eltillsats 1-7 kW 3/ 6/ 9 kW 6 kW
Köldmedium R407C R410A R407C
Webbadress www.nibe.se www.thermia.se www.trnab.se
Modell
Produktbild
Nibe F1255-16
Produktbild
Daikin EGSQH10S18AA9W
Testad April 2014 Januari 2014
Pris (med moms) 86 500 kr 71 900 kr
Reglering av kompressor Varvtalsreglering Varvtalsreglering
Energibehov 24 200 kWh/år Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer
Energibesparing (kWh/år) 19 000 kWh/år|17 900 kWh/år 18 900 kWh/år|17 600 kWh/år
Energibesparing (%) 79 %|74 % 78 %|73 %
Årsvärmefaktor (SCOP) 4,7|3,8 4,6|3,7
Energibehov 34 300 kWh/år
Energibesparing (kWh/år) 27 400 kWh/år|25 900 kWh/år  kWh/år 27 000 kWh/år|24 900 kWh/år  kWh/år
Energibesparing (%) 80 %|76 % 79 %|73 %
Årsvärmefaktor (SCOP) 5,0|4,1 4,7|3,7
Modell Nibe F1255-16 Daikin EGSQH10S18AA9W
Värmeeffekt vid olika temperaturer till golvvärmen Se tabellguiden Se tabellguiden
25°C till golvvärmen -  kW -  kW
35°C till golvvärmen -  kW -  kW
45°C till golvvärmen -  kW -  kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till golvvärmen Se tabellguiden Se tabellguiden
25°C till golvvärmen - -
35°C till golvvärmen - -
45°C till golvvärmen - -
Värmeeffekt vid olika temperaturer till radiatorerna Se tabellguiden Se tabellguiden
35°C till radiatorerna -  kW -  kW
45°C till radiatorerna -  kW -  kW
Modell Nibe F1255-16 Daikin EGSQH10S18AA9W
55°C till radiatorerna -  kW -  kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till radiatorerna Se tabellguiden Se tabellguiden
35°C till radiatorerna - -
45°C till radiatorerna - -
55°C till radiatorerna - -
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer i kollektorslangen
±0 °C i kollektorslangen Se tabellguiden Se tabellguiden
-5 °C i kollektorslangen Se tabellguiden Se tabellguiden
Varmvattenberedning
Vatten 40°C 249  liter 199  liter
Modell Nibe F1255-16 Daikin EGSQH10S18AA9W
Temperatur på vattnet 52ºC 52ºC
Förluster 307  kWh/år 368  kWh/år
Värmefaktor, COP 2,4 2,3
Varmvattenberedare
Typ Förrådsberedare med värmeväxlarslinga Förrådsberedare med värmeväxlarslinga
Volym 180  liter 180  liter
Ljudeffektnivå dB(A) 42-50 dB(A) 46-49 dB(A)
Användarvänlighet Enkel att styra och lätt att hitta i menyer Ej bedömd
Bredd x Djup x Höjd 60 x 62 x 180 cm 60 x 73 x 173 cm
Eltillsats 7 kW i 7 steg eller 9 kW i 4 steg 3 eller 6 kW, 9 kW utan kompressorn
Köldmedium R407C R410A
Webbadress www.nibe.se www.daikin.se

Tabellguide

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade bergvärmepumpen.

Testad

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Till detta tillkommer kostnad för borrning,installation och intrimning av systemet. Priserna varierar, ta in offerter från olika installatörer.

Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar.

Energibehov 24 200 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 24 200 kilowattimmar per år. dels för hus med golvvärme och dels för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar 4 200 kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi bergvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är bergvärmepumpen. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Energibesparing (kWh/år)

Energibesparing (%)

Årsvärmefaktor (SCOP)

Energibehov 34 300 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 34 300 kilowattimmar per år, för hus med golvvärme och för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar 4 200 kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi bergvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är bergvärmepumpen. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Energibesparing (kWh/år)

Värmeeffekt vid olika temperaturer till golvvärmen

Värmepumpens maximala effekt vid tre olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen, 25-, 35 och 45-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar effekten.

Effekten har mätts upp när det är noll grader i kollektorslangen, som finns i borrhålet.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till golvvärmen

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn.

Värmefaktorn, COP, vid tre olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen, 25-, 35 och 45-grader Celsius. Vid lägre temperatur på vattnet ökar värmefaktorn.

Har mätts upp när temperaturen i kollektorslangen är noll grader.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmeeffekt vid olika temperaturer till radiatorerna

Värmepumpens maximala effekt vid tre olika temperaturer på vattnet som går till radiatorerna, 35-, 45- och 55-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar effekten.

Effekten har mätts upp när det är noll grader i kollektorslangen, som finns i borrhålet.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till radiatorerna

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den el den förbrukar i drift. Ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar effektiviteten under ett helt år.

Värmefaktorn, COP, vid tre olika temperaturer på vattnet som går till radiatorerna, 35-, 45 och 55-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar värmefaktorn.

Har mätts upp när temperaturen i kollektorslangen är noll grader.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer i kollektorslangen

Av tabellen framgår värmepumpens effektivitet vid noll grader och minus fem grader i kollektorslangen. I båda fallen är temperaturen till radiatorerna 55-grader.

Då temperaturen i kollektorslangen sjunker från noll grader till minus fem grader sjunker värmefaktorn, COP, med cirka 10 procent.

Kollektorslangen finns i borrhållet och är fylld med vatten och frostskyddsvätska.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns inga värden i tabellen.

Varmvattenberedning

Vatten 40°C
Visar hur mycket 40-gradigt varmvatten bergvärmepumpen kan producera.I testet är det inkommande kallvattnet tio grader. Eltillsatsen är av och bergvärmepumpen producerar ingen värme till huset.
 
Testet ska motsvara förhållandena under sommarhalvåret när bergvärmepumpen bara behöver producera varmt vatten till kranar och duschar.

Temperaturen på vattnet
Den uppmätta temperaturen på varmvattnet.
Förluster
Förlusterna är den energi som krävs för att hålla varmvattenberedaren fulladdad när inget varmvatten förbrukas. Testet visar att det finns bergvärmepumpar som har tre gånger högre förluster än andra modeller. Som mest skiljer det 760 kilowattimmar per år mellan de testade bergvärmepumparna. Dessa värmeförluster kallas ibland för tomgångsförbrukning.
Värmefaktor,COP, för varmvatten
Visar hur effektivt bergvärmepumpen kan producera varmt vatten till kranar och duschar, när huset inte behöver värmas. Värmefaktorn för de testade bergvärmepumparna ligger på 2,5 upp till 2,7. Att värmefaktorn är relativt låg beror på att i den nya testmetoden räknar man med förlusterna i värmefaktorn för varmvattenberedning.    

Vatten 40°C

Temperatur på vattnet

Förluster

Värmefaktor, COP

Varmvattenberedare

Typ av varmvattenberderae och volym. Tillverkarens egen uppgift.

Typ

Volym

Ljudeffektnivå dB(A)

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Beskriver det ljud som värmepumpen avger. Uppmätt enligt europeisk standard. För varvtalsstyrda bergvärmepumpar varierar ljudeffektnivån beroende på vilket varvtal värmepumpen går på och därför är spannet jämförelsevis stort. Mesta tiden kommer den att gå på låga varvtal och då är ljudet lågt.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ska värmepumpen placeras nära utrymmen som används mycket, till exempel sovrum och vardagsrum, kan ljudeffektnivån vara viktig. Vibrationsljud från pumpen till radiatorsystemet samt från fundamentet eller golvet kan lätt fortplanta sig i huset om inte installationen görs på rätt sätt

*

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma bergvärmepumpens display, knappanel och bruksanvisning. De flesta har bra displayer med tydliga symboler. Några av de testade modellerna har pekskärm.

Bredd x Djup x Höjd

Bergvärmepumpens yttermått i centimeter. Bergvärmepumpen Thorén Thor 10 har en separat varmvattenberedare.

Eltillsats

Effekten på elpatronen

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut. Tillverkarens egen uppgift.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar ytterligare information.