Energimyndigheten har traditionsenligt testat fönsterstjärnor, ljusslingor och juldekorationer. En miljon hushåll kan på bara en månad spara 69 miljoner kilowattimmar på att välja effektiva lysdiodlampor, LED, istället för glödlampor i sin advents- och julbelysning.

Energimyndighetens Testlab har testat fönsterstjärnor, elljusstakar, ljusslingor och juldekorationer i olika design. Utbudet av ljusslingor som har lysdiodslampor, kallade LED-lampor, som original ökar för varje år. Däremot är det fortfarande vanligast med glödlampor i elljusstaken. Det finns bara en testad elljusstake som har lysdiodlampor som original. Däremot finns det ersättningslampor så att du kan byta till lysdiodlampor i dina elljusstakar.

Mycket att spara på energismartare belysning

Testet visar att om en miljon hushåll har varsin fönsterstjärna, elljusstake, ljusslinga och julgransbelysning kan de tillsammans spara ca 69 miljoner kilowattimmar på att välja lysdiodlampor istället för glödlampor. Beräkningen baserar sig på att belysningen är tänd dygnet runt i en hel månad (30 dagar). Är belysningen tänd i 6 timmar per dygn sparar de ytterligare 3,7 miljoner kilowattimmar. Även med effektiva ljuskällor lönar det sig alltså att släcka när du inte behöver ljuset. Om en miljon hushåll har julbelysning med effektiva lysdiodlampor (LED) som är tänd i sex timmar per dag minskar energianvändningen med 96 procent jämfört med om julbelysningen skulle ha glödlampor och vara tänd dygnet runt i en månad.

Sjuarmad elljusstake med olika lampor

I testet är det bara den sjuarmade elljusstaken Tall-Bow från Star Trading som har lysdiodlampor som original. Den andra elljusstaken är en klassisk modell där vi ersatt glödlamporna med lysdiodlampor (LED) från Ikea. Utbyteslampor finns i flera fabrikat och för elljusstakar med olika antal armar. Med glödlampor drar den sjuarmade elljusstaken 14 gånger mer energi än med lysdiodlampor (LED).  Tänk på att du måste byta ut alla lampor i elljusstaken för att det ska fungera.

Adventsstjärna med tre olika lampor

Adventsstjärnan Lovisa från North Light som säljs via Clas Ohlson har testats med tre olika lampor. En klar glödlampa på 15 watt, en lågenergilampa på 4 watt och en lysdiodlampa (LED) på 2 watt som är ungefär jämförbara. Alla klara glödlampor på 15 watt fasades ut tidigare i år, men det kan fortfarande finnas sådana lampor kvar på marknaden. Resultatet visar att med en glödlampa drar fönsterstjärnan nästan åtta gånger mer energi än med en lysdiodlampa (LED). Glödlampan använder fyra gånger mer energi än lågenergilampan. Det finns både små lysdiodlampor (LED) och lågenergilampor som passar i adventsstjärnor. De testade stjärnorna är av papper och då har de energieffektiva lamporna dessutom fördelen att de inte blir lika varma som glödlampan. Det pris som anges i tabellen gäller bara för fönsterstjärnan, inte för lampan. Lågenergilampan innehåller kvicksilver medan lysdiodlampan (LED) inte har något kvicksilver i sig. Alla typer av lampor, även glödlampor, ska lämnas till miljöstation.

Julgransbelysning med lysdiodlampor som original

Vi har testat två olika julgransbelysningar med sexton lampor vardera. Den ena har lysdiodlampor (LED) som original och den andra har glödlampor. Med glödlampor drar julgransbelysningen nästan sex gånger mer än med lysdiodlampor (LED). Har en miljon hushåll varsin julgransbelysning med lysdiodlampor (LED) så minskar de tillsammans energianvändningen från 29 miljoner kilowattimmar till knappt 5 miljoner kilowattimmar på bara en månad. Det motsvarar en sänkning på 80 procent. Väljer hushållen dessutom att låta julgransbelysningen bara lysa sex timmar per dag minskar energianvändningen med totalt 95 procent, jämfört med julgransbelysning med glödlampor som är tänd dygnet runt.

Transformatorn på sladden drar el

Fem av ljusslingorna och ljuslyktan Topp som ser ut som en snölykta har en transformator som sitter på elsladden. Den omvandlar spänningen på elen från 230 volt till den spänning som ljusslingan behöver, 24 volt. I testet har ingått att mäta hur effektiva transformatorna är. Detta visas i tabellen som verkningsgrad i procent. Ju högre siffra desto effektivare är transformatorn. Om transformatorn blir varm när ljusslingan är tänd är det ett tecken på att den drar el.

Testet visar att det är stora skillnader mellan hur effektiva de olika transformatorerna är. Effektivast är transformatorn på ljusslingan Stråla från Ikea. Den har en verkningsgrad på 77 procent vilket betyder att den är dubbelt så effektiv som transformatorn som sitter på ljusslingan med pastellfärgade julgranar från Ica Maxi, som har en verkningsgrad på bara 36,5 procent. Övriga testade transformatorer har en verkningsgrad på 49 till 65 procent.

Ersättningslampor med olika egenskaper

Vi har också testat olika ersättningslampor för adventsljusstakar, samtliga är lysdiodlampor (LED). Jämfört med tidigare år har utbudet ökat. I testet har ingått att mäta lampornas effekt i watt. Övriga egenskaper som hur mycket ljus lamporna ger och om ljuset upplevs som varmt eller kallt har inte mätts upp.

Jämfört med tidigare tester så har effekten på lysdiodlamporna ökat något, från 0,1 watt som var vanligt för bara ett år sedan till nu 0,2 eller 0,3 watt, samtidigt har utbudet av lysdiodlampor med något varmare ljusfärg ökat. Vid en jämförelse mellan lamporna är bedömningen att det finns lysdiodlampor för elljusstakar som ger olika mycket ljus och med varmare eller kallare ljus så det finns möjlighet att välja det som passar dina önskemål och behov. Fråga i butiken om du kan få se lampan tänd innan du bestämmer dig.

Energianvändningen per elljusstake med effektiva ersättningslampor

Den uppmätta energianvändningen per elljusstake med sju lysdiodlampor är 0,52 kilowattimmar om du väljer lamporna från Konstsmide och 1,13 kilowattimmar med lamporna Stråla från Ikea. Detta baserar sig på att du har en elljusstake som är tänd hela tiden i en månad. Du kan sänka energianvändningen genom att släcka ljuset när det inte behövs.

Reklamera lysdiodlampor som inte fungerar

En av de testade lysdiodlamporna fungerade inte när den monterades i en sjuarmad elljusstake, trots att det stod på förpackningen att den var avsedd för sådana. Den kommer från Bright Lighting och säljs i trepack bland andra via ÖoB för 19 kronor. Ett generellt råd är att om du har köpt lampor som inte motsvarar vad tillverkaren utlovat på förpackningen så gå tillbaka till butiken och klaga, reklamera lampan.

En timer lönar sig inte alltid tillsammans med LED

Även med effektiv belysning lönar det sig att släcka när du inte behöver ljuset. Ett praktiskt sätt är att koppla elljusstaken, fönsterstjärnan, ljusslingan och julgransbelysningen till en timer.

Energimyndigheten har jämfört tre typer av timer och mätt upp energianvändningen i drift och i standby. Två av de testade modellerna är mekaniska och en är digital. Testet visar att timern använder en del el. Den digitala timern ESIC från Clas Ohlson drar 0,65 watt både när den används och i standby. Den mekaniska timern Proove drar 1,58 watt i drift och cirka en watt i standby. Den mekaniska timerna av märket GA från Clas Ohlson har en maximal tid på sex timmar och den drar 0,81 watt i drift och har ingen energianvändning i standby.

De mekaniska timrarna kan ställas in med en noggrannhet på 15 minuter. Proove kan ställas in upp till 24 timmar. Den digitala timern är programmeringsbar och tiden kan ställa in mer exakt, på en minut. Den kräver batteri för att fungera.

Kopplar du timern Proove till elljusstaken Tall Bow, som har lysdiodlampor (LED) och låter den vara tänd sex timmar per dygn drar elljusstaken och timern tillsammans lika mycket energi som elljusstaken använder utan timer då den är tänd dygnet runt i en månad. Har du advents och julbelysning med gammal glödlampsteknik lönar det sig definitivt att ha en timer som släcker automatiskt. Har du lysdiodlampor (LED) är det inte lika självklart att en timer hjälper dig att spara ändå mer energi. Om du sparar eller inte beror på hur mycket el ljusslingan, elljusstaken och timern drar tillsammans. Däremot sparar du alltid på att släcka manuellt.