Det finns mycket att spara på att välja LED- lampor i advents- och julbelysningen. Dessutom visar årets test att dekorationerna ger allt mer och varmare ljus. Advents- och julbelysningen har vid ett begränsat test hos Elsäkerhetsverket inte visat några brister.

Utbudet av ljusslingor som har lysdiodslampor, LED-lampor, ökar för varje år.
Däremot är det fortfarande vanligt med glödlampor i elljusstakar och
julgransbelysningar, så titta efter modeller med LED-lampor som original.

Mycket att spara på energismartare belysning

En miljon hushåll kan från första advent till tjugondag Knut tillsammans spara 118 miljoner kilowattimmar på att välja effektiva LED-lampor, istället för glödlampor i sin advents- och julbelysning. Exemplet baserar sig på att det finns tre elljusstakar, två adventsstjärnor, två ljusslingor och en julgransbelysning per hushåll. Belysningen är tänd dygnet runt i 44 dagar, men en av ljusslingorna och julgransbelysningen tänds förs på julaftonen, vilket blir 21 dagar. Om man släcker belysningen då och då och låter den vara tänd sex timmar per dygn kan hushållen tillsammans spara ytterligare 10 miljoner kilowattimmar. Det visar att även med effektiv belysning går det att spara mer på att släcka när man inte behöver ljuset.

Så här mycket mer el drar glödlampor jämfört med LED-lampor

En sjuarmad elljusstake med glödlampor drar 27 gånger mer än en elljusstake med LED-lampor. Har du en julgransbelysning med glödlampor så drar den 16 gånger mer än en motsvarande julgransslinga med LED-lampor som original. En ljusslinga med 35 till 40 lampor drar nästan 8 gånger mer med glödlampor än med LED-lampor. Till adventsstjärnan finns det små LED-lampor, till exempel päronlampor. Dessa lampor blir inte lika varma som glödlampan, vilket är en fördel i till exempel dekorationer av papper.

Hur mycket ljus lamporna ger mäts i lumen (lm)

Energimyndigheten har mätt hur mycket ljus lamporna ger, detta visas som lumen (lm). Ju högre siffra desto mer ljus. I tabellen visas även ljusutbytet, det vill säga hur mycket ljus lampan ger i förhållande till hur många watt den har. Det är ett mått på lampans effektivitet. Det ljusflöde som visas för ljusslingorna gäller hela ljusslingan medan det ljusflöde som visas för adventsstjärnan gäller lampan som sitter i stjärnan.

Är ljuset varmt eller kallt?

Dessutom har vi mätt upp om ljuset är kallt eller varmt, det vill säga lampans färgtemperatur som mäts i kelvin och förkortas K. Ju lägre siffra desto varmare sken. Den testade advents- och julbelysningen har en färgtemperatur på 2 000 upp till 2 600 K vilket betyder att ljuset är varmt. För ljusslingan med färgade kulor är det inte relevant att mäta ljusets färgtemperatur.

Hur bra återges färger i ljuset från dekorationerna?

I testet har vi också mätt upp hur bra färger återges i ljuset från lampan. Av de fyra testade modellerna med LED-lampor så är det bara adventsstjärnan från ikea med en LED-lampa på 2,3 W och ljusslingan med färgade bollar från konstsmide som har Ra 80 eller bättre. Det testresultat som visas avser lampan och inte själva adventsstjärnan. Det finns krav på att lampor för hembelysning ska ha bra färgåtergivning, Ra 80 eller högre.

Julgransbelysning med LED-lampor som original

Med glödlampor drar julgransbelysningen 16 gånger mer än med LED-lampor. Om man tittar på hur mycket ljus julgransbelysningen ger så har den ett ljusflöde på 18,3 lumen. Det betyder att ljusutbytet, det vill säga ljus per watt, blir 7,4 lumen per watt. Dock har den dålig färgåtergivning, den har Ra 56. Det kan få konsekvensen att färgerna på dekorationen i din gran inte blir riktigt som du tänkt dig.

Transformatorn på sladden drar el

Tre av de testade ljusslingorna har ett nätaggregat, även kallad transformator, som sitter på elsladden. Det är den svarta eller vita dosan som du ser på sladden och den omvandlar spänningen på elen från 230 volt till den spänning som ljusslingan eller julgransbelysningen behöver, för modellerna i detta test är det 24 volt eller 4,5 volt.

Transformatorns effektivitet

I testet har ingått att mäta hur effektiva nätaggregaten är. Detta visas i tabellen som verkningsgrad i procent. Ju högre siffra desto effektivare är transformatorn. Effektiviteten är som lägst 49 procent och som högst 73 procent. Märk dina transformatorer så att du kan para ihop dem med rätt ljusslinga eller dekoration. Låna aldrig transformator från en annan produkt, läs mer i Bra att veta.

Standby för transformatorn

Vi har även mätt upp standby för transformatorn och den är som högst 1,9 watt och som lägst 1,0 watt. Dessa ljusslingor omfattas inte av krav på effektiva transformatorer och standby som många andra produkter och därför har vi mätt upp detta så att du ändå kan jämföra. I den totala effekten per ljusslinga som redovisas i tabellen ingår energianvändningen för transformatorn.

Lämna alla lampor till miljöstation

Alla typer av lampor, LED-lampor och glödlampor och ljusslingor ska lämnas till miljöstation när de slocknat. Läs mer i Bra att veta.

Läs mer om hembelysning

Elsäkerhetsverket


Tillbaka
Adventsstjärna Stråla 3,5 W
Energianvändning 1 miljon hushåll (6 timmar tänt/dygn i en månad)

Den sammanlagda energianvändningen om en miljon hushåll har varsin elljusstake, ljusslinga eller juldekoration tänd 6 timmar per dygn under en månad (30 dagar).

635 000 kWh
Tillverkare/generalagent

Namnet på tillverkaren eller generalagenten.

IKEA
Pris (imed moms)

Pris med moms. Priserna varierar mellan olika inköpsställen. För adventsstjärnan anges priset med LED-lampa.

168 kr
Typ av lampa

Visar om det är LED-lampor eller glödlampor.

LED-lampa
Antal lampor

Totalt antal lampor per elljusstake, ljusslinga eller juldekoration.

1 lampa
Effekt/lampa (uppgiven)

Effekt per lampa i watt. Ju fler watt desto mer energi drar lampan när den är tänd. Tillverkarens egen uppgift på förpackningen.

3,5 W
Total effekt (uppmätt)

Den uppmätta effekten för hela elljusstaken, ljusslingan eller juldekorationen, med transformator när sådan ingår. Energianvändningen har mätts upp under en timme.

3,53  W
Ljusets egenskaper (uppmätta)

Ljusetsegenskaper handlar om hur mycket ljus du får, om ljuset är varmt eller kallt och hur bra ljuset är på att återge färger på rätt sätt.

Hur mycket ljus lampan ger visas i lumen, lm.

Om ljuset är varmt eller kallt visas i kelvin, K. Ju lägre siffra desto varmare sken ger lampan.

Färgåtergivning Ra är måttet på hur väl färger återges i ljuset från lampan. Ra 80 betyder bättre färgåtergivning än Ra 50. Det finns krav på att lampor för hembelysning ska ha Ra 80 eller högre.

Ljusflöde (lm) 211 lm
Ljusutbyte (lm/W) 62 lm/W
Färgtemperatur (K) 2 675  K
Färgåtergivning (Ra) Ra 92,5
Transformator

Transformatorn kallas även nätaggregat. Den omvandlar spänningen på elen från 230 volt till den spänning som ljusslingan behöver, 24 eller 4,5 volt.  

Nej, har ingen transformator
Verkningsgrad

Transformatorns effektivitet i procent, ju högre siffra desto effektivare är den.  

Nej, har ingen transformator
Standby

Transformatorns energianvändning i standby när du släckt ljusslingan med strömbrytaren. För att stänga av den helt och hållet måste du dra ur sladden ur väggen eftersom strömbrytaren sitter mellan ljusslingan och transformatorn så fortsätter transformatorn att dra el även när ljusslingan är släckt. 

Nej, har ingen transformator
Energianvändning 1 miljon hushåll (tänt från första advent till tjugondag Knut)

Visar energianvändning om advents- och juldekaorationen är tänd dygnet runt från första advent till tjugondag Knut. För elljusstakar och ljusslingor har vi räknat med att de är tända 44 dagar och för julgransbelysning och juldekoration har vi räknat med att de är tända i 21 dagar.

3 700 000 kWh
Energianvändning per hushåll (6 timmar tänt/dygn i en månad)

Energianvändningen per hushåll som har en elljusstake, ljusslingan eller juldekoration tänd 6 timmar per dygn under en månad (30 dagar).

0,64 kWh
Energianvändning per hushåll (24 timmar tänt/dygn i en månad)

Energianvändningen per hushåll som har en elljusstake, ljusslinga eller julbelysning tänd dygnet runt under en månad (30 dagar).

2,54 kWh
Energianvändning 1 miljon hushåll (24 timmar tänt/dygn i en månad)

Den sammanlagda energianvändningen om en miljon hushåll har var sin elljusstake, ljusslinga eller julbelysning tänd dygnet runt under en månad (30 dagar).

2 500 000 kWh
Spänning

Spänningen i volt. De ljusslingor som har transformator har 24 volt eller 4,5 volt.

230  V
Ute/inne

Visar om den testade ljusslingan eller juldekorationen bara kan användas inne eller både inne och ute. Tillvekarens egen uppgift. Kontrollera informationen på föpackningen innan du handlar.

Inne
Information

Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket har testat samma advents- och juldekorationer. Ett begränsat test hos Elsäkerhetsverket har inte visat några brister.

Webbadress

Tillverkarens eller generalagentens egen webbplats där du hittar mer information.

www.ikea.se

Tabellguide

Energianvändning 1 miljon hushåll (6 timmar tänt/dygn i en månad)

Den sammanlagda energianvändningen om en miljon hushåll har varsin elljusstake, ljusslinga eller juldekoration tänd 6 timmar per dygn under en månad (30 dagar).

Modell

Tillverkarens modellbeteckning på den testade advents- och julblysningen.

Tillverkare/generalagent

Namnet på tillverkaren eller generalagenten.

Pris (imed moms)

Pris med moms. Priserna varierar mellan olika inköpsställen. För adventsstjärnan anges priset med LED-lampa.

Typ av lampa

Visar om det är LED-lampor eller glödlampor.

Antal lampor

Totalt antal lampor per elljusstake, ljusslinga eller juldekoration.

Effekt/lampa (uppgiven)

Effekt per lampa i watt. Ju fler watt desto mer energi drar lampan när den är tänd. Tillverkarens egen uppgift på förpackningen.

Total effekt (uppmätt)

Den uppmätta effekten för hela elljusstaken, ljusslingan eller juldekorationen, med transformator när sådan ingår. Energianvändningen har mätts upp under en timme.

Ljusets egenskaper (uppmätta)

Ljusetsegenskaper handlar om hur mycket ljus du får, om ljuset är varmt eller kallt och hur bra ljuset är på att återge färger på rätt sätt.

Hur mycket ljus lampan ger visas i lumen, lm.

Om ljuset är varmt eller kallt visas i kelvin, K. Ju lägre siffra desto varmare sken ger lampan.

Färgåtergivning Ra är måttet på hur väl färger återges i ljuset från lampan. Ra 80 betyder bättre färgåtergivning än Ra 50. Det finns krav på att lampor för hembelysning ska ha Ra 80 eller högre.

Transformator

Transformatorn kallas även nätaggregat. Den omvandlar spänningen på elen från 230 volt till den spänning som ljusslingan behöver, 24 eller 4,5 volt.  

Verkningsgrad

Transformatorns effektivitet i procent, ju högre siffra desto effektivare är den.  

Standby

Transformatorns energianvändning i standby när du släckt ljusslingan med strömbrytaren. För att stänga av den helt och hållet måste du dra ur sladden ur väggen eftersom strömbrytaren sitter mellan ljusslingan och transformatorn så fortsätter transformatorn att dra el även när ljusslingan är släckt. 

Energianvändning 1 miljon hushåll (tänt från första advent till tjugondag Knut)

Visar energianvändning om advents- och juldekaorationen är tänd dygnet runt från första advent till tjugondag Knut. För elljusstakar och ljusslingor har vi räknat med att de är tända 44 dagar och för julgransbelysning och juldekoration har vi räknat med att de är tända i 21 dagar.

Energianvändning per hushåll (6 timmar tänt/dygn i en månad)

Energianvändningen per hushåll som har en elljusstake, ljusslingan eller juldekoration tänd 6 timmar per dygn under en månad (30 dagar).

Energianvändning per hushåll (24 timmar tänt/dygn i en månad)

Energianvändningen per hushåll som har en elljusstake, ljusslinga eller julbelysning tänd dygnet runt under en månad (30 dagar).

Energianvändning 1 miljon hushåll (24 timmar tänt/dygn i en månad)

Den sammanlagda energianvändningen om en miljon hushåll har var sin elljusstake, ljusslinga eller julbelysning tänd dygnet runt under en månad (30 dagar).

Spänning

Spänningen i volt. De ljusslingor som har transformator har 24 volt eller 4,5 volt.

Ute/inne

Visar om den testade ljusslingan eller juldekorationen bara kan användas inne eller både inne och ute. Tillvekarens egen uppgift. Kontrollera informationen på föpackningen innan du handlar.

Information

Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket har testat samma advents- och juldekorationer. Ett begränsat test hos Elsäkerhetsverket har inte visat några brister.

Webbadress

Tillverkarens eller generalagentens egen webbplats där du hittar mer information.

Det går att spara energi i vintermörkret genom att välja advents- och julbelysning med effektiva LED-lampor. Nu finns det också smarta lampor där du själv kan anpassa ljuset efter dina önskemål och behov.

När du ska köpa nytt så är ett tips att titta efter advents- och julbelysning med effektiva LED-lampor. Smarta lampor kan också bidra till julstämningen. De styrs med Bluetooth eller wi-fi, trådlöst via en app i mobilen eller fjärrkontroll. Smarta lampor används året runt och här kan du anpassa ljusets färg och anpassa ljuset efter dina önskemål och behov, men se upp med elanvändningen i standby.

När du ska köpa nytt

När du köper en ny elljusstake, ljusslinga, julgransbelysning, eller dekorationsfigur så är ett tips att titta efter modeller som har LED-lampor som original. Till adventsstjärnan finns det flera små LED-lampor att välja bland, som päronlampor till exempel.

Checklista för din advents- och julbelysning

Här har vi samlat de bästa tipsen för att du ska få en energismart och elsäker advents- och julbelysning.

 • När du köper nytt, se till att LED-lampor och en elektronisk transformator ingår som standard. En elektronisk transformator är lätt, relativt sval och strömsnål medan en gammal transformator med järnkärna är tung, varm och ineffektiv. Fråga i affären om du är osäker!
 • När du köper nytt, se till att LED-lampor ingår som standard.
 • Kolla att sladd och kontakt inte har sprickor.
 • Var noggrann när du köper reservlampor. Det är viktigt att lamporna tål den spänning de kommer att utsättas för. En femarmad elljusstake ska inte ha lampor för en sjuarmad elljusstake.
 • Byter du till LED-lampor i en elljusstake som inte har LED-lampor som original så kontrollera först tillverkarens instruktioner och byt alla lampor samtidigt.
 • Installera en jordfelsbrytare som bryter strömmen om det blir ett fel.
 • Känn på strömtransformatorn (den svarta eller vita klumpen). Är den varm och tung? Då drar produkten mer el än om den är sval och lätt.
 • Märk dina transformatorer så att du kan para ihop dem med rätt ljusslinga eller dekoration. Låna aldrig transformator från en annan produkt.
 • Titta efter CE-märkningen - är produkten CE-märkt betyder det att tillverkaren intygar att den uppfyller EU:s krav.
 • Använd aldrig en ljusslinga för inomhusbruk utomhus. Det kan innebära direkt livsfara. Det ska stå på produkten om den är avsedd för utomhusbruk. Titta efter IP-klass som visar om produkten kan användas utomhus. IP44 eller högre siffervärde gäller för att produkten ska stå emot påfrestningarna med vatten, vind och kyla.
 • Kolla att det finns en bruksanvisning på svenska.
 • Släck advents- och julbelysningen manuellt när den inte används. Det minskar energianvändningen och ökar elsäkerheten.

Tänk på elsäkerheten, kolla sladdar och kontakter när du plockar fram dina gamla kära dekorationer. Läs mer på Elsäkerhetsverkets webb. Där kan du också anmäla farliga produkter.

Var ska lampan användas?

En del ljusslingor och julbelysning är tillverkade för att kunna användas antingen inne eller ute, medan andra modeller kan användas både inne och ute. IP44 eller högre siffervärde gäller för att produkten ska stå emot påfrestningarna ute med vatten, vind och kyla.

Läs på förpackningen så att du köper rätt, beroende på ljusslingan eller juldekorationen ska användas.

Några ljusslingor är energimärkta

Några ljusslingor klassas som armaturer och då är de energimärkta. Energimärkningen visar vilka lampor som sitter i armaturen eller är inbyggda och följer med när du köper ny armatur. En armatur har alltid fler energiklasser, antingen klasserna A++ till A, eller klasserna B till E. Energimärkningen visar inte själva armaturens verkningsgrad.

Smarta lampor har energimärkning som andra lampor

De smarta LED-lamporna är energimärkta på samma sätt som andra lampor för hembelysning. När du ska köpa en smart lampa så ta hjälp av informationen på förpackningen.

Timer sparar inte alltid mer

Har du advents- och julbelysning med glödlampor lönar det sig definitivt att ha en timer. Då kan du automatiskt styra när lamporna ska vara tända och släckta. Har du LED-lampor är det inte lika självklart att en timer hjälper dig att spara ännu mer energi. Om du sparar eller inte beror på hur mycket energi ljusslingan eller elljusstaken och timern drar tillsammans. Däremot sparar du alltid på att släcka manuellt när du inte behöver ljuset.

Smarta lampor har elanvändning i standby

När du släcker de smarta lamporna via appen eller fjärrkontrollen så tänk på att de fortsätter använda el. Det finns dock stora skillnader mellan olika lampor när det gäller hur mycket el de använder i standby, tester visar att standby kan variera mellan 0,4 och 1,7 watt. Ett tips är att släcka lamporna helt via den vanliga strömbrytaren på väggen.

Lämna slocknade lampor till miljöstation

Alla använda lampor och ljusslingor ska lämnas in till miljöstationen och sorteras i speciellt uppmärkta behållare. På kommunernas återvinningscentraler finns speciella insamlingsbehållare och några butiker har insamling av lampor, vilket gör det enkelt att lämna gamla lampor samtidigt som du köper nya. Det är viktigt att du följer de anvisningar och skyltningar som finns för att visa dig var du ska lägga dina lampor, så att de tas om hand på rätt sätt.

Innehåller glas metall och elektronik

Alla typer av lampor innehåller glas och olika metaller. Lågenergilampor innehåller dessutom några milligram kvicksilver som är farligt för miljön. LED-lampor innehåller inte kvicksilver. De smarta lamporna har inbyggd elektronik som behövs för den trådlösa styrningen. Kasta inte lampor i hushållssoporna eller i glas-eller metallåtervinningen.

Reklamera lampor om du inte är nöjd

Spara kvittot. Är du inte nöjd med lampan så gå tillbaka till butiken och klaga.

Läs mer om hembelysning.