En braskamin kan både vara en del av husets uppvärmning och bidra till att höja mysfaktorn i hemmet. Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt.

Populärt med braskamin

Antalet vedeldade eldstäder ökar i våra hem och fritidshus. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns det mer än 1,7 miljoner eldstäder i Sverige. Där ingår braskaminer, öppna spisar och många äldre eldstäder.

Placering och utseende

För att värmen från kaminen ska spridas så bra som möjligt är det viktigt att placera den centralt i huset. Det finns också krav på hur braskaminen får installeras, kopplat till säkerheten. Tänk på att det är bra om det finns ett vedlager i närheten så att du snabbt och smidigt kan fylla på när det behövs. Braskaminer finns i olika design och det kan vara viktigt eftersom braskaminen för många inte bara är en eldstad och en del av uppvärmningen, utan också en inredningsdetalj.

Viktigt att välja rätt effekt på braskaminen – ta hjälp av installatören

När du ska välja braskamin så utgå ifrån var och hur braskaminen ska användas och välj inte större braskamin än nödvändigt. Vilken effekt braskaminen ska ha beror på hur stort ditt hus är och hur mycket värme du behöver. Installatören kan hjälpa dig att välja rätt effekt på din kamin.

Att elda med ved

Att elda med ved är för många en livsstil, ett sätt att både hålla igång och koppla av. Andra betraktar vedhanteringen och eldningen som arbete. Har du tillgång till egen ved ska du fälla träd, transportera, lagra, kapa, klyva och trava veden men även elda, aska ur och rengöra. Här finns många olika redskap och verktyg till din hjälp. Kom ihåg att vara noga med säkerheten. Om du köper ved kan du påverka hur mycket eget arbete du vill lägga ner, det påverkar också priset.

Elda rätt

Genom att elda på rätt sätt kan du minska utsläppen betydligt. De största utsläppen sker varje gång du tänder i braskaminen.

Tänd med torra stickor och börja med fin ved, och låt elden hinna ta sig innan du fyller på med mer ved. Se till att glödbädden är bra innan du lägger på mer ved, vänta inte för länge, då hinner temperaturen i eldstaden sjunka och då ökar utsläppen.

Lägg in veden så att det bildas mellanrum mellan vedträden, på så sätt blir det bra luftinblandning. Se till att det finns bra med luft till eldstaden, det minskar risken för pyreldning. Det finns braskaminer som kan kopplas till utomhusluften vilket bidrar till bättre förbränning.

Vedens fukthalt och storlek har betydelse

Elda med torr ved som har en fukthalt på runt 15-20 procent.

Använd endast ren ved. Undvik helt andra träprodukter som målade eller impregnerade. Längden på veden ska vara anpassad till kaminen, vilket framgår av bruksanvisningen.

Förvaring av ved

Utomhus: Lägg veden luftigt och skyddad från regn.

Inomhus: Se till att ha bra ventilerat i vedboden eller i källaren.

Den ved du eldar med bör ha lagrats inomhus de sista veckorna, men inte så länge att veden blir förr torr, det kan ge en lägre verkningsgrad.

Ingen synlig rök och ljusgrå aska är tecken på bra eldning

Gå ut och titta på röken från din skorsten, den avslöjar hur bra du är på att elda. När du eldar rätt syns röken bara som vattenånga eller värmedaller ovanför skorstenen.

Ljusgrå aska är ett annat tecken på att du eldat bra. Samla upp den varma askan i ett brandsäkert kärl med lock och låt den svalna, det kan ta flera dagar. Kontakta din kommun, de vet vad du får göra med askan. Innan askan sprids måste den vara helt utbränd.

Läs mer om vedeldning på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer i Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt.

Kontakta din kommun innan du börjar

Många kommuner kräver bygganmälan vid installation eller ändring av eldstad, och bygglov kan behövas för att få installera eller ändra skorsten. Sotaren kan behöva tryckprova och godkänna även äldre skorstenar om de ska börja användas på nytt. Ofta krävs även en besiktning av installationen av braskaminen innan du får börja elda i den. Kontakta din kommun och ta reda på vad som gäller för eldning innan du bestämmer dig.

Det kan finnas särskilda bestämmelser för vedeldning i din kommun. Om din vedeldning stör grannarna så kan miljöförvaltningen ställa krav på hur du får elda och om det är allvarliga brister så måste du sluta elda. Energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan ge opartiska och kostnadsfria råd och vet vilka regler som finns för vedeldning där du bor.

Skötsel och underhåll

En braskamin behöver regelbunden skötsel, det ska vara lätt att fylla på ved och tömma ut aska, några braskaminer har asklåda där askan töms ut och samlas upp vilket underlättar. Tänk på att förvara askan i ett brandsäkert kärl och på ett brandsäkert underlag och ta reda på vad som gäller för tömning av aska där du bor.

När du har braskamin kan du sota själv, men kontakta först din kommun och ta reda på vilka krav som gäller. Du kan också ta hjälp av en sotare, viket är att rekommendera.

Anpassa ventilation och styr- och reglerutrustning efter de nya förutsättningarna

I samband med att du installerar en braskamin är det viktigt att se över ventilationen, övrig uppvärmning och styr- och reglersystemet för värmen så att du får ett så väl fungerande system som möjligt i ditt hus. Till exempel, beroende på om braskaminen tar förbränningsluften från inomhusluften eller via uteluften kan det påverka ventilationen i huset.

Energimärkning och ekodesign

Från och med år 2018 har nya braskaminer energimärkning, motsvarande den som redan finns på många andra produkter som till exempel kylskåp. Hur energieffektivbraskaminen är visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. På energimärkningen visas även effekten, det är viktigt att välja en lagom stor effekt efter dina behov. Från och med år 2022 kommer braskaminer även att få ekodesignkrav, vilket betyderskärpta krav på verkningsgrad och låga miljöutsläpp.

Svanenmärkta braskaminer

Det nordiska miljömärket Svanen är en frivillig miljömärkning som tittar på produktens miljöpåverkan och gör en livscykelanalys, från råvara till avfall. Det finns kriterier för svanenmärkning av braskaminer som ställer krav på verkningsgrad och utsläpp av oförbrända kolväten (OGC). Svanen är Nordens officiella miljömärke och drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse och ska hjälpa dig som konsument.

Läs mer om miljömärket Svanen.