Nya dammsugare är energismarta, utan att tappa suget, visar Energimyndighetens test av dammsugare år 2017. Eftersom dammsugarna suger upp damm väldigt bra behöver du inte heller städa lika länge. Störst är skillnaderna i ljudeffektnivå (buller) mellan de testade dammsugarna.

De flesta dammsugarna är i energiklass A och har en energianvändning runt 25 kilowattimmar per år. Det betyder att de testade dammsugarna redan nu klarar det kommande ekodesignkravet med god marginal. Kravet träder i kraft i september 2017 och är på maximalt 43 kilowattimmar per år.

Lägre effekt utan att tappa suget

För dammsugarna i testet är den uppmätta effekten som högst 1208 watt och som lägst 544 watt. De flesta ligger runt 600 till 700 watt. Från 1 september 2017 måste alla nya dammsugare ha en effekt under 900 watt.

Suger dammsugaren upp damm bra behöver du inte städa lika länge. Traditionellt har dammsugare sålts på höga effekter, i tron att en hög effekt automatiskt ger bättre städresultat. Energimyndighetens test visar att dammsugare med låga effekter kan ha mycket bra dammupptagning. Det finns ekodesignkrav på att nya dammsugare ska klara att suga upp minst 95 procent av dammet på hårt golv och 70 procent av dammet på mjuk matta, vilket de testade dammsugarna klarar med god marginal.

Gör rent hus på hårt golv

Dammsugarna har klass A eller B när det gäller att städa rent på hårt golv. Det innebär att de suger upp allt damm, inte bara precis mitt under munstycket utan även på sidorna. I dag måste nya dammsugare klara att ta bort 95 procent av dammet på hårt golv.

Från 1 september år 2017 skärps kraven så att alla nya dammsugare måste klara att suga upp minst 98 procent av dammet på hårt golv.

Klarar kraven med marginal på matta

Generellt är det tuffare att få upp allt damm från en matta, men även här klarar alla de testade dammsugarna både nuvarande och kommande ekodesignkrav med god marginal. Bäst dammupptagning på matta har Bosch BGL8PET 1 med klass A, tätt följd av Electrolux ZUOGREEN+ med klass B som betyder att den klarar att ta bort 87 procent av dammet. Klass D i dammupptagning på matta betyder att dammsugaren klarar att ta bort minst 79 procent av dammet.

Låga partikelutsläpp i en klass för sig

Det finns än så länge inga krav på att dammsugare ska ha låga partikelutsläpp via utblåset, men partikelutsläppen visas på energimärkningen på en skala från A till G, där A är mycket bra. De flesta testade dammsugarna har klass A i partikelutsläpp, vilket betyder att luften vid utblåset får innehålla max 0,02 % partiklar och testet visar att de flesta dammsugarna inte har några partiklar alls i utblåset.

Dammsugaren Volta U2406 NEL har klass F i partikelutsläpp, men den släpper ändå bara ut cirka 0,4 % partiklar. Från 1 september 2017 får partikelutsläppen vara max en procent vilket betyder att alla de testade dammsugarna redan nu klarar kommande ekodesignkrav med mycket god marginal.

Störst är skillnaden i ljudeffektnivå

När man jämför de testade dammsugarna är skillnaden som störst när det gäller hur mycket de låter. Ljudeffektnivån mäts i decibel och en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt. En skillnad på ett par decibel kan inte uppfattas av örat. De flesta testade dammsugarna ligger runt 70 decibel. När Energimyndigheten testade dammsugare förra gången låg de flesta över 75 decibel, det betyder att de flesta av de nu testade dammsugarna låter hörbart mindre.

Lägst är ljudeffektnivån för Bosch BGL 8330T* på 59 decibel och högst för Dyson DC33C med 83 decibel och Volta U2406NEL med 82 decibel. Från 1 september 2017 får nya dammsugare ha max 80 decibel i ljudeffektnivå.

Halvfylld påse eller behållare försämrar inte resultatet

Dammet som dammsugaren suger upp kan antingen samlas upp i en påse eller i en behållare. Behållaren måste tömmas och rengöras och dammsugarpåsen måste bytas ut då och då. I testet ingår både dammsugare med påse och med behållare.

Testet har tagit reda på hur energianvändningen och funktionen påverkas när dammsugarpåsen eller dammbehållaren är fylld till hälften. Testet visar att energianvändningen ökar marginellt och funktionen, förmågan att suga upp damm, blir marginellt sämre. Energianvändningen är fortsatt låg och dammupptagningen är bra även när behållaren eller påsen är halvfylld. Dammsugarna med behållare bibehåller bra dammupptagning på hårt golv något bättre jämfört med dammsugare som har påse, men även här är skillnaderna mycket små. Det finns inga ekodesignkrav på resultatet med halvfylld dammpåse eller behållare.

Kort om testet

De testade dammsugarna har:

  • Låg energianvändning
  • Bra dammupptagning
  • Små partikelutsläpp
  • Stora skillnader i ljudeffektnivå

 

* Testresultatet för ljudeffektnivån för Bosch BGL 8330T baserar sig på mätningar av fyra exemplar av samma modell, medan resultatet för övriga dammsugare baserar sig på mätningar av ett exemplar.

 

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Energiklass (A-G)
Electrolux ZUOGREEN+ 1 995  kr A
Philips Performer Expert FC8721 1 290  kr A
Miele Complete C3 Silence - SGFK1 2 849  kr A