Testet visar att det program som används för energimärkningen på diskmaskiner är energieffektivast och använder mindre vatten än autoprogrammet. Disken blir lika ren. Det går åt upp till fyra gånger mer energi om du diskar för hand istället för i diskmaskin.

Test av A-klassade diskmaskiner med plus

Energimyndigheten har testat diskmaskiner i energiklass A+, A++ och A+++, där A+++ är effektivast. Det finns krav på att alla nya diskmaskiner ska diska rent, motsvarande diskklass A och eftersom detta gäller för alla diskmaskiner så visas inte diskklassen på energimärkningen. På energimärkningen finns förutom energiklassen också årlig energianvändningen och vattenanvändningen, värden på hur bra maskinen torkar, hur mycket disk som får plats samt ljudnivå.

I testet har ingått att jämföra det program som används för energimärkningen med autoprogrammet.

Det energimärkta programmet heter eko

På alla nya diskmaskiner ska det finnas markerat på programpanelen vilket program som tillverkaren använt för att få fram informationen på energimärkningen. Programmet ska ha beteckningen eko och ofta används den engelska stavningen eco då samma modeller säljs i flera EU-länder. Samtliga testade diskmaskiner har ekoprogrammet som förvalt program vilket gör det lättare att välja rätt program.

Välj det program tillverkaren använt för energimärkningen

Testet visar att energimärkningsprogrammet är effektivast. Med autoprogrammet ökar energianvändningen mellan 30 och 47 procent per disk. Det energimärkta programmet använder också mindre mängd vatten, även om skillnaderna ibland är små jämfört med autoprogrammet.

I snitt är energianvändningen per år för de testade diskmaskinerna 250 kilowattimmar (kWh) och vattenanvändningen är 2 920 liter, räknat på 280 diskningar per år med ekoprogrammet. Att konsekvent välja autoprogrammet istället gör att energianvändningen ökar till 340 kilowattimmar (kWh). Vattenanvändningen ökar till 3 980 liter per år.

Diagram 1: Energianvändningen per disk i kilowattimmar. En jämförelse mellan ekoprogram och autoprogram, för de olika diskmaskinerna. Värdena baseras på resultatet för de testade diskmaskinerna.

Vattenanvändningen skiljer sig också

De testade tvättmaskinerna använder 8 till 14 liter vatten per diskning med det energismarta ekoprogrammet. Det alternativa autoprogrammet använder 11 till 18 liter vatten per disk.

Diagram 2: Vattenanvändningen per disk i liter. En jämförelse mellan ekoprogram och autoprogram, för de olika diskmaskinerna. Värdena baseras på resultatet för de testade diskmaskinerna.

Längre diskprogram ökar inte energianvändningen

Det är lätt att dra slutsatsen att lång programtid ökar energianvändningen. Men trots att disktiden är längre så använder ekoprogrammet mindre energi än autoprogrammet. Programtiden ligger från 2 timmar och 51 minuter upptill 3 timmar och 45 minuter för ekoprogrammet. För autoprogrammet gäller från 2 timmar och 13 minuter upptill 2 timmar och 52 minuter.

Antal kuvert visar hur mycket disk som ryms i diskmaskinen

Antal kuvert är ett mått som används för att visa hur mycket disk som ryms i diskmaskinen. Ett kuvert består av en bestämd uppsättning med tallrikar, glas, bestick, skålar och uppläggningsfat. De testade diskmaskinerna rymmer alla 13 kuvert.

Mycket att spara på att diska i maskin jämför med för hand

Den största skillnaden är dock mellan att diska i diskmaskin och att diska för hand. Tvärtemot vad många kanske tror så går det åt mycket mer energi vid diskning för hand. Handdisk tar upp till fyra gånger mer energi om man räknar på energin som går åt för att värma vattnet. För att diska 13 kuvert för hand behövs i storleksordningen 90 liter 50-gradigt vatten per disk. Detta trots att man diskar och sköljer sparsamt i diskho eller balja.

Diskmaskin i klass A+++ jämfört med handdisk

En diskmaskin för 13 kuvert i energiklass A+++ använder i storleksordningen 200 till 230 kWh per år. Det är baserat på 280 diskomgångar per år. Att diska motsvarande mängd disk för hand ger en energianvändningen på 930 kWh och det skulle gå åt 25 480 liter vatten under samma tid.

Detta betyder att handdisk hamnar långt utanför energimärkningsskalan. Om en diskmaskin skulle använda lika mycket energi skulle innebär att den plockas bort från marknaden och inte längre få säljas. Både energi- och vattenanvändningen kan dock skilja mycket mellan olika personer.

Undvik att skölja av disken under rinnande varmt vatten

Den stora skillnaden mellan att diska i diskmaskin och att diska för hand beror på att det behövs mycket mindre mängd varmt vatten vid maskindisk. Detta förutsätter dock att man inte sköljer av disken under rinnande varmt vatten innan disken sätts i diskmaskinen. Det räcker att skrapa bort matresterna.

Alla torkar torrt med eko, men blötare disk med auto

På energimärkningen visas också hur bra diskmaskinerna torkar disken på en skala från A till G, där A ger torrast disk. De testade diskmaskinerna har alla klass A i torkning vid användning av ekoprogrammet. Tre av de fyra testade diskmaskinerna har dock sämre torkning på autoprogrammet. Två av diskmaskinerna har motsvarande torkklass G och en i klass D vid användning av autoprogrammet..

Det finns inga krav på att diskmaskiner ska ha bra torkning, varken med ekoprogrammet eller med autoprogrammet, men för ekoprogrammet ska torkklassen visas på energimärkningen.

Temperaturen på sköljvattnet

Temperaturen på vattnet i sista sköljningen påverkar hur bra disken torkar. De testade diskmaskinerna har 61° C -71°C på sköljvattnet. Maskinen som har energiklass A i torkning även på autoprogrammet, har högst temperatur i sista sköljningen, 79 °C.

Den internationella provningsmetoden för att mäta hur bra diskmaskinerna torkar har precis ändrats. I detta test har den äldre metoden som fortfarande gäller under en övergångsperiod använts. Torkning har därför mäts upp i ett separat test. Med den nya metoden mäter man hur bra diskmaskinerna både diskar och torkar i samma testomgång, vilket bättre efterliknar verkligheten och minskar antalet testomgångar.

Automatisk avstängning är praktiskt och minskar energianvändningen

Det är praktiskt om diskmaskinen stänger av automatiskt efter programmets slut. Det gör att användaren inte behöver passa maskinen och på så vis minskar även energianvändningen. Bara en av diskmaskinerna kräver manuell avstängning. För övriga tar det från fem minuter och upp till 60 minuter innan diskmaskinen stängs av helt efter ett avslutat program.

Viktigt att rengöra båda silarna regelbundet

Även om man skrapar av matrester innan disken sätts i diskmaskinen är det viktigt att  rengöra både finsilen och grovsilen för att disken ska bli så ren som möjligt och för att det inte ska bli stopp i avloppet. I bruksanvisningen står det vad tillverkaren rekommenderar när det gäller rengöringen.

Panel, inredning barnspärr och bruksanvisningar

I testet har det även ingått att bedöma diskmaskinernas användarvänlighet. Samtliga maskiner har en bra kontrast på programpanelen, vilket gör att det är lättare att se vilket program du ska välja.

Diskmaskinens inredning är också viktig. En lucka ska öppnas och stängas många gånger under en livstid. En av diskmaskinerna har en separat hylla för bestick som även kan användas för knivar och andra större köksredskap såsom stekspadar. De övriga har bestickkorg och en av dessa har även en utdragbar hylla för större redskap och knivar. Ett tips är att se över vilka extratillbehör som följer med diskmaskinskorgen så att den kan anpassas efter egna önskemål och behov.

Tre diskmaskiner har en lucka som upplevs som svår att öppna. Två har en barnspärr till luckan som ska förhindra att barn kan öppna diskmaskinen av misstag.

Alla de testade diskmaskinerna har bruksanvisning på svenska, vilket är bra.

Diska med hjälp av en app

Diskmaskinen från Siemens kan styras via en app i mobilen eller surfplattan som kopplas upp på hemmanätverket. Appen kan också kopplas till andra apparater i hemmet. Via appen kan till exempel ett serviceföretag felsöka diskmaskin utan att de behöver vara på plats.

Snickerilucka gör att diskmaskinen smälter in i ditt kök

Två av diskmaskinerna saknas snygg frontlucka i vitt eller rostfritt. För att diskmaskinen ska smälta in i köksinredningen ska de istället monteras tillsammans med en snickerilucka, i samma design som köksluckorna.

Buller har inte ingått i testet

På energimärkningen för diskmaskiner visas också hur mycket diskmaskinerna låter. Buller är viktigt då diskmaskinerna installeras i köket där vi ofta vill prata och umgås. Informationen på energimärkningen visar att dagens diskmaskiner är generellt tysta. Inte bara i antal decibel, utan även ljudets karaktär har betydelse för hur ljudet upplevs.

Skillnaden mellan ljudnivån för diskmaskinerna är knappt hörbar, från som lägst 42 decibel upp till 46 decibel. En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt. Hur diskmaskinen monteras kan också påverka till exempel hur mycket det låter när vatten pumpas in och ut ur diskmaskinen.

Så här har vi räknat på handdisk

När det gäller handdisk har vi utgått ifrån att man diskar lika mycket som i diskmaskinen och att disken blir lika ren.
I jämförelsen har vi räknat med att handdiskaren sköljer disken i diskho/balja både före och efter diskningen. För diskmaskinen har vi antagit att man skrapar av matresterna istället för att skölja disken under rinnande varmt vatten innan den sätts i maskinen.

Beräkningen för handdisk baserar sig på en användning av 90 liter vatten med 50 °C för att diska 13 kuvert. Temperaturen på det inkommande vattnet är 15 °C och vattnet ska värmas upp till 50 °C. Det behövs 1,163 Wh per liter vatten för att höja temperaturen på vattnet med 1 °C. Vattnet värms med el och verkningsgraden är 90 %. I testet har vi mätt upp energianvändningen för att diska motsvarande fyra kuvert med disk och sedan har detta räknats om till 13 kuvert, vilket är den mängd disk som ryms i de testade diskmaskinerna.

Välj Modell Pris (med moms) Kapacitet (max) Energiklass A+++-D (Tillverkarens uppgift)
ASKO D8437iW 5 196  kr 13 kuvert A+++
Electrolux ESF7540 ROX 7 969  kr 13 kuvert A++
Miele G4263 Vi 6 396  kr 13 kuvert A+
Siemens SN678X26TE 9 495  kr 13 kuvert A+++
Markera alla
Avmarkera alla

Diskmaskiner är en av de produkter som har haft energimärkning allra längst. Dessutom finns det ekodesignkrav som bland ställer krav på att alla nya diskmaskiner ska diska rent. Läs mer om hur du tolkar informationen på energimärkningen.