Energimyndigheten har testat fem dryckeskylar som används i butiker och kiosker och på många andra ställen. Energianvändningen varierar från som mest 7 975 kilowattimmar till 1646 kilowattimmar per år för de testade modellerna. Minst energi drar dryckeskylar med dörr och effektiv belysning.

Dryckeskylarna finns i till exempel kiosker, bensinmackar och livsmedelsaffärer. De används till att kyla burkar och flaskor med till exempel dricka, mineralvatten eller juice.

Testet omfattar fem dryckeskylar, som alla kopplas direkt till eluttaget i väggen. De testade modellerna representerar olika varianter på marknaden och det finns snarlika modeller av andra fabrikat. Fyra av kylarna är skåp och en är box.

Stora skillnader i energianvändningen

Testet visar att energianvändningen varierar mellan modellerna från som mest 7 975 kilowattimmar till 1 646 kilowattimmar per år. Kylen AHT M som rymmer 326 liter drar mer än dubbelt så mycket energi jämfört med Scancool OFC 180, som drar näst mest av de testade modellerna och har en volym på 140 liter. Gemensamt för båda dessa kylar är att de inte har någon dörr. Har du fem kylar i din butik av den variant som har högst energianvändning i testet kommer elkostnaden upp i 60 000 kronor per år, räknat på ett elpris på 1,50 kr/kWh.

Glasdörr sparar energi

Testresultaten visar att dryckeskylar med glasdörr har en lägre energianvändning än öppna modeller. Noorcool (Frigoglass) S76 SL HC är den modell som använder minst energi i detta test, 1 646 kilowattimmar per år. Det är också den energieffektivaste dryckeskylen, då man jämför energianvändningen i förhållande till volymen. Noorcool har en volym på 283 liter vilket betyder att den drar knappt 6 kilowattimmar per liter och år.

Enjoy S880 SC TD har dubbeldörr och under testet är det bara en av dörrarna som öppnats och stängts under 12 timmar och resten av dygnet har dörrarna varit stängda.

Nattgardin minskar energianvändningen marginellt under stängningstid

För de kylar som saknar dörr, men som har nattgardin som kan dras ner när butiken är stängd, har man även mätt energianvändningen med nattgardinen neddragen. Testresultaten visar att nattgardinen minskar energianvändningen marginellt, därför redovisas inte dessa värden i tabellen.

Bara en box testad

Sanden SOT 110-SAX är den enda dryckesboxen i testet. Den har testats utan lock, men det finns som extra tillbehör. Volymen är bara 58 liter och ändå använder den drygt 2 500 kWh el per år, det betyder att kylen drar 43 kilowattimmar per liter volym. Det gör Sanden till den minst effektiva dryckeskylen i testet.

Så här går mätningen till

Temperaturen i provningsrummet har varit +25°C och den relativa luftfuktigheten har legat på 60 procent, vilket ska efterlikna nordiskt klimat. Dryckeskylarnas energianvändning per år mäts när medeltemperaturen på dryckerna i kylen är +5,5°C och belysningen är tänd hela tiden. Vid testet används standardiserade paket som motsvarar flaskor och burkar och som enligt provningsmetoden varierar i innetemperatur från som högst +10°C till som lägst +1°C.

Avvikelser i volymen

I testet har ingått att mäta nettovolymen. Det finns inget krav på att tillverkarna måste ange volymen för dryckeskylar. Testet visar att i de flesta fall har tillverkaren uppgivit en större volym än den uppmätta. Störst avvikelse har Enjoy där tillverkaren uppgivit nästan 30 procent större volym än vad testet visar.

Olika köldmedier

Köldmediet behövs för att producera och transportera kylan i dryckeskylen. Olika köldmedier har olika miljöpåverkan på ozonlagret och/eller växthuseffekten.

 • R 134a har ingen påverkan på ozonlagret, men ökar växthuseffekten.
 • R 404a har ingen påverkan på ozonlagret, men ökar växthuseffekten.
 • R 290 har ingen påverkan på ozonlagret och liten påverkan på växthuseffekten.
Välj Tillverkare/modell Energianvändning/år Energikostnad/år Energianvändning/liter/år
AHT M 7 957  kWh/år 11 936  kr/år 24,5  kWh/liter/år
Enjoy S880 SC TD 3 030  kWh/år 4 545  kr/år 6,5  kWh/liter/år
Norcool (Frigoglass) S76 SL HC 1 646  kWh/år 2 469  kr/år 5,8  kWh/liter/år
Sanden SOT 110-SAX 2 511  kWh/år 3 767  kr/år 43,3  kWh/liter/år
Scancool OFC 180 3 646  kWh/år 5 469  kr/år 26,0  kWh/liter/år
Markera alla
Avmarkera alla

Läskedryckskylar har blivit allt vanligare, även i butiker som säljer annat än
livsmedel. Marknaden uppskattar att det finns cirka 80 000 dryckeskylar i
Sverige.

När Energimyndigheten inventerade energianvändningen 2009, visade det sig att handeln har ökat sin elanvändning sedan 1990 och att det främst beror på att vi kyler mer livsmedel.

En kyl för burkar och flaskor med läskedrycker, juice och vatten finns nästan överallt. Det finns kylda drycker i till exempel kiosker, bensinmackar, byggmarknader, pizzerior och badhus. Vissa modeller kan även användas för färdiga smörgåsar, små mjölkpaket eller snus.

En enda dryckeskyl kan kosta företaget flera tusen i månaden

Som butiksinnehavare är det kanske inte alltid du som äger dryckeskylen. Du kan låna eller hyra den från en av dina leverantörer som vill exponera sina produkter i din butik. För många företagare är det dock okänt att det kan kosta flera tusen kronor i månaden att hålla drickorna kalla.

Kylar som kopplas direkt till eluttaget, så kallade plug-inkylar, svarar för cirka 6 procent av elen som går till att kyla livsmedel, då ingår både livsmedelshandel och övriga butiker. I livsmedelshandeln, svarar kylarna för drygt 16 procent och i övrig handel för drygt 2 procent av elanvändningen, enligt en studie gjord av Energimyndigheten. 

Energimärkning i framtiden?

Kylar och frysar för hushåll har varit energimärkta sedan 1995, och från och med slutet av år 2011 är det obligatoriskt att även energimärka vinkylar. Sedan energimärkningen infördes har kylarna och frysarna blivit energieffektivare. Dryckeskylar för butiker har ingen motsvarande energimärkning.

Det pågår diskussioner på EU-nivå om att ställa krav på energieffektivitet och krav på bättre information om energianvändningen.

Tips till dig som har dryckeskylar i din butik

 • Ställ krav på att få information om energianvändningen när du får erbjudande om att exponera produkter i kylar i din butik eller lokal.
 • Välj kylar med dörr, de använder mindre el.
 • Installera timer så att kylen inte är på när butiken är stängd.
 • Släck belysningen i kylarna under stängningstid.
 • Undvik att placera kylen i närheten av en bake-off-ugn, eller något annat varmt.
 • Undvik att placera kylen i direkt solljus, det ökar energianvändningen.
 • Tänk på att när du placerar flera kylar i rad värmer de varandra och då ökar energianvändningen
 • Skaffar du effektivare kylar kan du förhandla ner din lokalhyra, om elen ingår i hyran.