Ett kul sätt att få kännedom om sin elanvändning är att ta reda på hur mycket el olika produkter i hemmet använder.

Ett enkelt och bra hjälpmedel är att skaffa en elmätare som sätts in direkt i vägguttaget. Till elmätaren ansluter du sedan den produkt som du vill mäta elanvändningen för.

Dessa elmätare ska inte förväxlas med den som ditt nätbolag använder för att kunna skicka elräkning.