Energimyndigheten har testat åtta så kallade smarta elmätare. Med en smart elmätare kan du få bättre koll på din elanvändning.


Gruppbild på de testade smarta elmätarna. Foto: Energimyndigheten/Oskar Lürén

Kort om elmätarna

Två av de testade elmätarna, från elbolagen Eon och Vattenfall, kan både mäta den totala elanvändningen och elanvändningen i ett speciellt eluttag via så kallade smartplugs som kan styras via mobilen. Yanzi är inte en elmätare i traditionell bemärkelse, den har enbart smartplugs som mäter elanvändningen på enskilda produkter och säljs i ett paket tillsammans med sensorer och en lampa.

Inte att förväxlas med nätbolagets egen elmätare

Elmätarna ska inte förväxlas med den elmätare som ditt nätbolag använder för att kunna skicka elräkning. Begreppet smarta elmätare används även för de mätare som nätbolagen installerar och som automatiskt överför data om hur mycket el du använder till elbolaget.

Mätningar på labb och bedömning av användarvänlighet

I testet ingår både mätningar på labb och bedömningar av installation och användarvänlighet. Varje elmätare har fått ett betyg, på en skala från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. De flesta elmätarna har fått betyg 7 eller 8. De två elmätarna med högst betyg är Eliq och elbolaget Eon:s elmätare 100koll. Båda dessa elmätare vänder sig i första hand till privatpersoner, men elmätaren 100koll finns bara tillgänglig för dem som är kunder hos Eon. Tre elmätare har fått betyg 7, det är Efergy, Esmart och PowerConcern, där Esmart främst är avsedd för företag.

I bedömningen ingår

  • Installation, finns bruksanvisning, är det lätt eller svårt att installera elmätaren? Hur lång tid tar det?
  • Användning, hur lätt är det att få fram information om elanvändningen just nu? Historik och går det att ändra elpriset på ett enkelt sätt?
  • Kvalitet – hur känns produkten fysiskt och funkar appen/webbsidan bra?
  • Bruksanvisning, finns all information du behöver? Är den lätt att förstå? Finns bruksanvisning på svenska?
  • Får du någon återkoppling? Är det roligt att använda produkten? Blir du motiverad att följa din elanvändning och försöka spara el?

Följ upp din elanvändning via app, webb eller skärm

Du kan följa din egen elanvändning antingen via en mobilapp, en webbsida eller via en medföljande skärm som är kopplad till elmätaren. Elmätarna Efergy och Eliq har alla dessa tre alternativ, medan det vanligaste är att du följer din energianvändning via en webbsida. Ibland är webbsidan anpassad för mobilanvändning, eller så finns det en separat mobilapp.

Fördelen med en mobilapp och webbsida som är anpassad för mobil är att du kan följa din elanvändning via mobilen precis var och när du vill, bara du har tillgång till ett nätverk. Om man har en app slipper man dessutom logga in varje gång man vill kolla upp sin elanvändning. På alla testade webbsidor och appar kan man logga in från flera datorer samtidigt, vilket är bra om flera i familjen vill kolla elanvändningen.

Bra om webbsidan är lätt att använda

Webbsidan kanske du använder mest för statistik och historik. Webbsidan för de testade elmätarna är ofta bra och lätt att använda, men det finns exempel på en webbsida som bara är på engelska och andra som behöver moderniseras och bli mer attraktiva för användarna.

Elmätaren kopplas till röda dioden i elskåpet

Samtliga testade elmätare har en bruksanvisning på svenska. De smarta elmätarna kopplas in i ditt elskåp. Detta är något du kan göra själv som privatperson utan att det behövs några ingrepp. Elmätaren har en sensor som sätts på den röda blinkande dioden i ditt elskåp som indikerar hur mycket el du använder. Läs mer i Bra att veta. Signalen från elmätaren skickas först till din router, antingen trådlöst eller via kabel, sen skickas det vidaretill en webbsida eller app.

Installationstid - från kartongen till att elmätare är igång

Energimyndigheten har låtit tre personer installera de olika elmätarna och klockat hur lång tid det tar, från det att de börjar packa upp elmätaren till att den finns på plats och fungerar. Den siffra som visas i tabellen är ett medelvärde för de tre testinstallatörerna.

Lätt att installera är elmätarna Epro från Esmart och PMD 1050 från PowerConcern, de tar fyra till fem minuter att installera. Elmätaren PowerConcern är den billigaste och enklaste elmätaren i detta test, utan internetuppkoppling. Här finns det varken webbsida eller mobilapp, utan bara en medföljande skärm som visar din elanvändning.

Längst tid tar det i detta test att packa upp och montera elmätaren från Vattenfall, Energywatch, det tar mer än 19 minuter. Till skillnad från elmätaren från Eon så krävs det inte att du är kund hos Vattenfall för att du ska kunna köpa och använda denna elmätare. Näst längst tid tar det att installera elmätaren 100koll från Eon, det tar 17 minuter. De övriga elmätarna i testet tar runt tio minuter att installera.

Elmätaren använder själv el - stora skillnader

Eftersom detta är så kallade smarta elmätare som är uppkopplade mot ett nätverk så kan du räkna med att själva elmätaren också använder el. Här visar testet att det finns stora skillnader mellan de testade elmätarna. Enda undantaget är den enkla elmätaren från PowerConcern, den har bara batteridrivna delar och drar nästan ingen el als. Skillnaden mellan övriga testade elmätare är en faktor fem, vilket betyder att elmätaren Yanzi använder mer än fem gånger mer el för egen del än elmätaren från Eon. Minst el bland övriga elmätare använder elmätarna från Eon och Vattenfall med 7 och 8 kilowattimmar per år (kWh/år). Mest använder Yanzi Start från Yanzi med 41 kilowattimmar per år och Eliq Energy Online & Display från Eliq med 32 kilowattimmar per år. Övriga testade elmätare använder ungefär 10 till 20 kilowattimmar per år för egen del. Detta är lite jämfört med den el du kan spara.

Stora skillnader i elmätarnas reaktionstid

I testet har ingått att mätta upp elmätarnas reaktionstid i sekunder och minuter. Det visar hur lång tid det tar för elmätaren att regera när du kopplar in nya produkter eller stänger av något i ditt hem. Här har den enklare elmätaren med bara en skärm en reaktionstid på bara sju sekunder, men den har ju ingen app och ingen webbsida så det förklarar den snabba reaktionstiden. Bland resterande elmätare är den från Eliq snabbast med en reaktionstid på 25 sekunder och Efergy med en reaktionstid på 42 sekunder. För övriga testade elmätare är reaktionstiden mer än en minut. Längst reaktionstid har Elmätaren SaberHome från Kyab som behöver två och en halv minut på sig att visa en ny förbrukningsnivå.

Två elmätare kan både mäta mest

Två av de testade elmätarna kan både mäta den totala elanvändningen och elanvändningen på enskilda produkter. Det är en elmätare som kombinerar fördelarna med en enkel elmätare direkt i vägguttaget och en smart elmätare som kopplas till elskåpet. Det går även att stänga av och sätta på uttagen via mobilen. De kombinerade elmätarna kommer från elbolagen Eon och Vattenfall.

Esmart anpassar webbsidan efter företagets önskemål

Esmart säljer sin elmätare Epro bara till företag och då anpassar de webbsidan som är kopplad till elmätaren efter företagets önskemål. På webbsidan visas elanvändningen i form av en hastighetsmätare. För detta betalar du som företag 750 kronor per år.

PowerConcern- enkel elmätare

Elmätaren PowerConcern är relativt enkel jämfört med övriga elmätare i testet. Den har en skärm där du kan se din elanvändning både i kilowattimmar och i kronor. Du kan se den aktuella elanvändningen och även din historiska elanvändning uppdelad på timmar, månad och år. Den har ingen internetuppkoppling, så du kan inte se din elanvändning via webben eller mobilen.

Vattenfall hjälper att identifiera apparater

Vattenfalls Energywatch har en funktion som känner av och listar olika apparater som använder energi. Du måste fortfarande själv komma på vilka apparater det handlar om, men efter att du har givit dem ett namn i listan kan du på ett ungefär följa hur mycket de olika apparaterna drar.

Några elmätare erbjuder lite mer interaktion

Tre av elmätarna erbjuder ytterligare funktioner på sin webbsida och eller i appen. Med Eliq Energy Online & Display kan du jämföra din egen elanvändning med dina kompisar eller andra hushåll. Dessutom kan du sätta upp dina egna energisparmål och utmaningar, t.ex. genom att utmana din granne på vem som klarar sig längst med ett visst antal kilowattimmar. Elmätaren 100koll från Eon erbjuder humor. Du gör apan Bongo eller energicoachen, som spelas av komikern Kristoffer Appelquist, glad genom att du sparar energi. När du slösar blir Bongo ledsen och du får en utskällning från energicoachen. Även elmätaren Epro från Esmart erbjuder visst samspel med sina användare. Här kan du som företag jämföra din elanvändning med andra företag och sätta upp egna mål för din framtida elanvändning.

Förutsätter intresserade och engagerade användare

Gemensamt för de testade elmätarna är att de alla kräver en intresserad användare som aktivt vill lära sig mer om sin egen elanvändning och sätta upp egna besparingsmål. Elmätarna i sig ger inga tips om vad du kan göra för att minska din elanvändning. För att få se dina besparingar i kronor krävs det att du lägger in aktuellt elpris själv och formulerar egna sparmål. För att få till långsiktiga energibesparingar är visualisering, att synliggöra, energianvändningen, ett steg i rätt riktigt.

Framtidens elmätare måste väcka intresse

Det finns mycket mer att göra för att locka och motivera användare att bli intresserade av sin elanvändning och motiverade att ändra sina vanor.

 

Välj Märke Modell Betyg (1-10) i kilowattimar per år
Efergy Engage Hub Solo & Efergy e2 7 12  kWh/år
Eliq Eliq Energy Online & Display 8 32  kWh/år
Eon 100koll 8 7  kWh/år
Esmart Epro 7 21  kWh/år
Kyab SaberHome 5 18  kWh/år
PowerConcern PMD 1050 7 0  kWh/år
Vattenfall Energywatch & Smart Plug 6 8  kWh/år
Yanzi Yanzi Start 7 41  kWh/år
Markera alla
Avmarkera alla

Ett kul sätt att få kännedom om sin elanvändning är att ta reda på hur mycket el olika produkter i hemmet använder. Det finns elmätare för olika användningsområden.


Installation av en av de testade smarta elmätarna. Foto: Energimyndigheten

Ett enkelt och bra hjälpmedel är att skaffa en elmätare som sätts in direkt i vägguttaget. Till elmätaren ansluter du sedan den produkt som du vill mäta elanvändningen för.

Läs mer om vårt test av enkla elmätare.

Det finns även lite mer avancerade elmätare som du kopplar till ditt elskåp utan att det krävs några ingrepp. Sedan kan du följa din elanvändning via en app i mobilen eller via en webbsida. På så sätt kan du följa och se den totala elanvändningen i ditt hem. Dessa elmätare kallas ofta för smarta elmätare.

Inte att förväxlas med nätbolagets egen elmätare

Elmätarna ska inte förväxlas med den elmätare som ditt nätbolag använder för att kunna skicka elräkning. Begreppet smarta elmätare används även för de mätare som nätbolagen installerar och som automatiskt överför data om hur mycket el du använder till elbolaget.

Att se elanvändningen och få återkoppling ökar medvetenheten

Forskning visar att synliggöra hur mycket el som används här och nu, eller över en längre tid, kan höja människors medvetenhet om sin egen elanvändning. Det uppskattas att beteendeförändringar kan minska elanvändningen med ungefär tio procent, men variationerna är stora. En elmätare kan synliggöra elanvändningen och bidra till att få till dessa beteendeförändringar, men att bara synliggöra elanvändningen räcker inte. Om man vill uppnå verkliga förändringar är det viktigt med dialog och återkoppling. Ställ upp mål och utmana dig själv! De flesta elmätarna har inte så mycket interaktion eller tävlingsmoment i sig, utan det krävs att man själv ställer upp mål och är en aktiv användare.

Elmätare ger mer direkt återkoppling jämfört med en elräkning

Med en elmätare får du en direkt återkoppling på din elanvändning, jämfört med en elräkning som kommer en gång i månaden, eller en gång i kvartalet.

Följ dina beteendemönster

Med en elmätare kan du direkt koppla variationer i elanvändningen till vardagliga sysslor som att laga mat, städa, tvätta, titta på tv. På så sätt kan du själv följa hur ditt beteende och dina vanor påverkar elanvändningen.

Kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun

Det räcker inte bara att mäta och veta, för att få en lägre elanvändning måste du göra konkreta förändringar. För tips och råd kan du kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Han eller hon ger opartiska och kostnadsfria råd.

Tre typer av elmätare

Lite förenklat kan man dela in de enkla elmätarna i tre grupper. Vilken som är bäst beror på dina önskemål och behov. Det finns elmätare som du kan använda för att mäta på enstaka produkter och andra som mäter all elanvändning i hemmet. En tredje variant av elmätare kan både mäta all elanvändning, och samtidigt mäta och visa elanvändningen för några utvalda produkter i hemmet.

Elmätare har olika användningsområden

Vill du veta vad enstaka produkter drar så räcker det med en elmätare som kopplas in direkt i vägguttaget. Om du vill veta hela hushållselanvändningen så är det en smart elmätare du ska använda. Om du vill följa din totala elanvändning och elanvändningen på enskilda produkter är en kombinerad elmätare något för dig.

Elmätare direkt i vägguttaget = plug-in

De enklaste elmätarna sätts in direkt i vägguttaget och sedan ansluter du den pryl eller de prylar du vill mäta elanvändningen på till elmätaren. Kan mäta elanvändningen på en eller flera produkter som är kopplade till samma eluttag. Enkla elmätare i vägguttaget lämpar sig inte för att mäta standby eftersom de inte klarar av att mäta riktigt låga effekter, under en watt. Tillverkarna använder ofta den engelska beteckningen "plug-in" eller "smartplug" för dessa elmätare. En så kallad smartplug kan du ofta styra via mobilen.

Elmätare som kopplas till elskåpet

Lite mer avancerade elmätare kan du koppla till ditt elskåp. Då kan du följa din sammanlagda elanvändning via en app i mobilen eller via en webbsida. Dessa elmätare kallas ofta för smarta elmätare och förutsätter att de är kopplade till ett nätverk.

Elmätare kombinerad

Elmätare som kopplas till elskåpet och mäter den totala elanvändningen, men som samtidigt kan mäta elanvändningen på några utvalda enskilda produkter. Detta är en elmätare som kombinerar fördelarna med elmätare direkt i vägguttaget och elmätare som mäter den sammanlagda elanvändningen i elskåpet.

Tänk på detta när du ska koppla elmätaren till elskåpet

Ska du koppla elmätaren till elskåpet behöver du ha tillgång till ditt eget elskåp. Är elskåpet utomhus behöver du en kabel som räcker mellan huset och elskåpet, om inte det är så nära att ditt trådlösa nätverk har täckning. De trådlösa elmätarna har batterier, som kan frysa sönder om det blir för kallt.

Elmätaren har en sensor som sätts på den röda blinkande dioden i ditt elskåp som indikerar hur mycket el du använder. Den kallas för pulsdioden och den kan blinka till exempel 1000 gånger per kilowattimme eller 10 000 gånger per kilowattimme. Detta visas i elskåpet som Imp per kilowattimme, (Imp/kWh). Pulstalet i ditt elskåp är ingenting du kan påverka själv. Du behöver programmera elmätaren beroende på hur ofta den pulsdioden blinkar, Om du inte hittar pulstalet för din elmätare kan du kontakta ditt nätbolag och fråga.