Testlab har testat åtta modeller av FTX-aggregat. Testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 3 000 och 6 000 kWh per år. Mest energi går att spara in norra Sverige.

Temperaturverkningsgrad

Provning av temperaturverkningsgraden har endast mätts vid luftflödet 45 liter per sekund, lämpligt för hus på 130 m². Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgrad, men i vårt test har också energibesparingen beräknats.

Energibesparing

Resultaten visar, med ett undantag, att skillnaden i energibesparing mellan de olika modellerna är liten. Däremot har installation och injustering av systemen större betydelse för hur stor energibesparingen blir.

För att FTX-ventilationen ska fungera optimalt måste huset vara tätt. Det kan skilja 2 200 kWh per år i energibesparing mellan ett tätt och otätt hus på 130 m², i Norrland, medan skillnaden är 1 400 kWh i mellersta Sverige. Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre husen antas vara otätare än de nyare husen.

80-talsaggregat

Ett aggregat från 1980-talet kan vid ett flöde på 45 liter per sekund (130 m²) antas ha en temperaturverkningsgrad på 60–65 procent, samt en total eleffekt på 150 W. Om man istället installerar ett nytt FTX-aggregat och samtidigt tätar huset blir besparingen nästan lika stor som för ett nytt tätt hus. Ett av de testade aggregaten är endast marginellt bättre än aggregatet från 80-talet. De övriga provade aggregaten är avsevärt bättre än 80-talsaggregaten

Filter

Alla aggregaten utom ett har tilluftsfilter med klass 7, medan ett har klass 5. Tre av aggregaten har även klass 7 på frånluftsfiltret, medan tre har grovfilter med klass 3 och ett klass 4. För grovmaskiga frånluftsfilter ger nedsmutsade värmeväxlare, vilket gör att energieffektiviteten minskar.

Filterkostnaden varierar, vilket bland annat beror på kvaliteten och på hur ofta de behöver bytas. När du jämför pris på filter så titta också på hur många byten tillverkaren rekommenderar per år. Av tabellen framgår vilka filter FTX-aggregaten har testats med.

Ljudeffektnivå

I testet har också ingått att mäta ljudeffekten. Värdena visar hur mycket FTX-aggregaten låter i från- och tilluftskanal samt till omgivningen. Ljudet i rummet kan variera beroende på ventiler och rördragning, ljuddämpare, spjäll, don med mera.

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma användarvänligheten med fokus på användandet av kontrollpanelen. De menyer som installatörerna använder vid installation och injustering av systemet har inte kommenteras, men dessa kan i vissa fall vara svåra att justera in rätt flöde på, eftersom fläktinställningarna sker i mycket stora steg eller med hoppande mellan olika nivåer i menyn.

Samma modeller redovisas med tre olika luftflöden för att täcka in tre storlekar på bostäder, ca 85 m² (flöde 30 liter per sekund), 130 m² (flöde 45 liter per sekund) och 190 m² (flöde 67,5 liter per sekund). Välj tabell beroende på vilken boyta du har.


Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller generalagenten för den testade modellen av FTX-aggregat.

Systemair AB
Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på det testade FTX-aggregatet.

VR400 DC
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms och har lämnats av tillverkaren/generalagenten.

Priset avser endast aggregatet. Kostnader för installation tillkommer.

24 373  kr
Eleffektivitet
Effekt

FTX-aggregatets totaleffekt i watt, det vill säga både tillufts- och frånluftsfläkt inklusive rotor och styrelektronik.

77,7  W
Specifik fläkteffekt (SFP)

Specifik fläkteffekt visar FTX-aggregatets eleffektivitet i watt per liter luftflöde och per sekund. Förkortas ibland SFP. Ju lägre siffra desto bättre.

1,70 W/l,s
Elförbrukning per år

Den el som FTX-aggregatet förbrukar vid kontinuerlig drift under ett år.

681  kWh/år
Verkningsgrad vid utomhustemperatur

Temperaturverkningsgraden har endast mätts upp vid luftflödet 45 liter per sekund, lämpligt för hus på 130 kvadratmeter. Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgrad, men i testet har också enrgibesparingen beräknats.

+ 2ºC 80  %
- 15ºC 77 %
Årlig besparing vid olika årsmedeltemperaturer

Energibesparingen i gammalt otätt hus och i nytt tätt hus. Temperaturerna ± 0ºC, + 6ºC och + 9ºC motsvarar årsmedeltemperaturer för olika orter, i detta fall Kiruna, Stockholm och Malmö.

Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre huset antas vara både sämre isolerat och otätare än det nya huset.

Det är små skillnder i hur mycket energi de testade modellerna sparar. Det innebär att rätt installation och en bra injustering har stor betydelse för vilket aggregat som i verkligheten sparar mest.

Gammalt otätt hus
± 0°C (Kiruna) 3 610  kWh
+ 3°C (Umeå) 3 070  kWh
+ 6°C (Stockholm) 2 520  kWh
+ 9°C (Malmö) 1 970  kWh
Årlig besparing vid olika årsmedeltemperaturer
Nytt tätt hus
± 0°C (Kiruna) 5 820  kWh
+ 3°C (Umeå) 4 850  kWh
+ 6°C (Stockholm) 3 890  kWh
+ 9°C (Malmö) 2 930  kWh
Filter

I FTX-aggregaten finns två filter, ett för tilluft och ett för frånluft. Ju högre siffra, desto bättre filter, fler partiklar och föroreningar fångas upp.

 F = finfilter, G =grovfilter. Ett grovfilter släpper igenom större partiklar. EU och F är bara olika beteckningar på samma filter.

 

Tilluftsfilter EU7
Frånluftsfilter EU3
Filterbyte

Filterbyte bör göras enligt tillverkarens rekommendation, generellt 1-2 gånger per år beroende på var du bor.  I storstäder kan filtren behöva bytas oftare än på landet. Bytet sker lämpligen på hösten efter pollensäsongen och på våren.

 

Filterbyten är viktiga för systemets funktion och effektivitet. Smutsiga filter gör hela systemet mindre energieffektivt då motståndet som luften får när den ska genom filtret ökar. Filtren är också en rätt stor del av kostnaden. 

 

1 gång/år
Pris för tilluftsfilter och frånluftsfilter

Pris för tilluftsfilter och frånluftsfilter. Priserna varierar beroende på kvalitet och märke. Jämför även med hur många filterbyten per år tillverkaren rekommenderar.

925 kr
Tilluftskanal 65  dB(A)
Frånluftskanal 52  dB(A)
Omgivning 41  dB(A)
Övrigt

Övrigt , bland annat användarvänlighet. Alla aggregat har en användarmeny och en installatörsmeny på kontrollpanelen. Här har endast användarmenyn kommenterats.

Luckan går att öpnna från båda sidor. Lättanvänd och logisk kontrollpanel.

Tabellguide

Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller generalagenten för den testade modellen av FTX-aggregat.

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på det testade FTX-aggregatet.

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms och har lämnats av tillverkaren/generalagenten.

Priset avser endast aggregatet. Kostnader för installation tillkommer.

Effekt

FTX-aggregatets totaleffekt i watt, det vill säga både tillufts- och frånluftsfläkt inklusive rotor och styrelektronik.

Specifik fläkteffekt (SFP)

Specifik fläkteffekt visar FTX-aggregatets eleffektivitet i watt per liter luftflöde och per sekund. Förkortas ibland SFP. Ju lägre siffra desto bättre.

Elförbrukning per år

Den el som FTX-aggregatet förbrukar vid kontinuerlig drift under ett år.

Verkningsgrad vid utomhustemperatur

Temperaturverkningsgraden har endast mätts upp vid luftflödet 45 liter per sekund, lämpligt för hus på 130 kvadratmeter. Tillverkarna anger ofta temperaturverkningsgrad, men i testet har också enrgibesparingen beräknats.

Årlig besparing vid olika årsmedeltemperaturer

Energibesparingen i gammalt otätt hus och i nytt tätt hus. Temperaturerna ± 0ºC, + 6ºC och + 9ºC motsvarar årsmedeltemperaturer för olika orter, i detta fall Kiruna, Stockholm och Malmö.

Energibesparingen är beräknad jämfört med hus som har frånluftsventilation. De äldre huset antas vara både sämre isolerat och otätare än det nya huset.

Det är små skillnder i hur mycket energi de testade modellerna sparar. Det innebär att rätt installation och en bra injustering har stor betydelse för vilket aggregat som i verkligheten sparar mest.

Filter

I FTX-aggregaten finns två filter, ett för tilluft och ett för frånluft. Ju högre siffra, desto bättre filter, fler partiklar och föroreningar fångas upp.

 F = finfilter, G =grovfilter. Ett grovfilter släpper igenom större partiklar. EU och F är bara olika beteckningar på samma filter.

 

Filterbyte

Filterbyte bör göras enligt tillverkarens rekommendation, generellt 1-2 gånger per år beroende på var du bor.  I storstäder kan filtren behöva bytas oftare än på landet. Bytet sker lämpligen på hösten efter pollensäsongen och på våren.

 

Filterbyten är viktiga för systemets funktion och effektivitet. Smutsiga filter gör hela systemet mindre energieffektivt då motståndet som luften får när den ska genom filtret ökar. Filtren är också en rätt stor del av kostnaden. 

 

Pris för tilluftsfilter och frånluftsfilter

Pris för tilluftsfilter och frånluftsfilter. Priserna varierar beroende på kvalitet och märke. Jämför även med hur många filterbyten per år tillverkaren rekommenderar.

Ljudeffektnivån

Ljudeffektnivån, buller, mäts i decibel, dB(A) och är ett mått på hur mycket själva produkten låter.

De uppmätta värdena visar hur mycket fläkten i FTX-agregatet låter i tilluftskanalen, i frånluftskanalen och till omgivningen.

Ljudet i rummet blir lägre och kan variera beroende på ventiler, rördragningar, ljuddämpare, spjäll, don med mera.

Till omgivningen kan ljudet dämpas med till exempel avskärmning.  Det är inte bara antal decibel utan även ljudets karaktär har betydelse.

Övrigt

Övrigt , bland annat användarvänlighet. Alla aggregat har en användarmeny och en installatörsmeny på kontrollpanelen. Här har endast användarmenyn kommenterats.

I mitten av 1970-talet infördes regler om att våra hus måste bli tätare. Självdrag som ventilation räckte inte, utan husägare var tvungna att installera mekanisk ventilation. Den enklaste typen är frånluftsventilation.

Luften (frånluften) sugs ut från rum som kök, badrum samt tvättstuga med hjälp av en fläkt och ny, frisk luft (tilluft) sugs in genom ventiler och otätheter i huset till följd av undertrycket som bildas. Med ett FTX-system sugs tilluften in mekaniskt genom särskilda kanaler och värms upp av den uppvärmda frånluften som är på väg ut från huset. På detta sätt tas värmen tillvara och du sparar energi.

Hur fungerar ett FTX-system?

F står för frånluft, T för tilluft och X för värmeväxling. Aggregaten kan placeras antingen på vinden eller inne i bostaden. I ett FTX-system går till- och frånluften i skilda kanaler. Den använda och uppvärmda luften som finns i bostaden leds genom värmeväxlaren, där den hjälper till att värma upp den kalla uteluften som tas in. Både till- och frånluften filtreras och den uppvärmda tilluften leds därefter ut till sovrum och vardagsrum. Filtreringen gör att inomhusluften blir renare. Att till- och frånluften går i separata kanaler gör att systemet även är lämpligt att installera i radonhus, eftersom förhöjd radonhalt minskar med ökad ventilation.

En förutsättning för att FTX-systemet ska fungera optimalt är att huset är tätt.

Plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare

Det finns olika typer av värmeväxlare i FTX-aggregaten. De två vanligaste är roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare, som också kallas korsströmsvärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare. Den roterande värmeväxlaren har ett roterande hjul med veckade aluminiumprofiler, där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Roterande värmeväxlare har ofta något högre verkningsgrad än plattvärmeväxlaren och behöver inte frostas av.

I plattvärmeväxlaren passerar till- och frånluften varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna och den kalla tilluften tar upp värmen. En plattvärmeväxlare behöver frostas av när det är minusgrader ute, men detta sker i regel automatiskt genom att ventilationen stoppas ett par minuter några gånger om dagen.

Styr ventilationen efter behov

En fördel är att kunna styra och kontrollera luftflödet i FTX-systemet. Styrningen kan vara automatisk eller manuell. Minimikravet för luftflödet i svenska bostäder är fyra liter per sekund och person. Med behovsstyrning kan flödet minska till hälften när ingen är hemma och öka när det är många personer i huset. Därmed används inte mer energi än nödvändigt för att få bra ventilation.

Luftfilter tar bort partiklar och smuts

Det finns ett filter i tilluftskanalen som hindrar partiklar från uteluften att förorena inomhusluften. I frånluftskanalen finns också ett filter som skyddar värmeväxlaren från att sättas igen.

Filter finns i olika klasser. De som används mest i småhus är filterklasserna F (finfilter) och G (grovfilter). Bokstäverna följs alltid av en siffra, ju högre siffra desto bättre rening. Filter som används i bostäder bör ha filterklass F7 eller högre i tilluftskanalen för att göra luften tillräckligt ren. Filtren måste bytas med jämna mellanrum, en eller oftast två gånger per år, helst på hösten efter pollenperioden, och priserna kan variera mycket. Bor du i storstad kan du behöva byta filter oftare än om du bor på landet.

Ljud

Moderna FTX-system har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i kanalerna, vilket gör att ljudnivån minskar. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud. Buller kan vara svårt att åtgärda eftersom det kan bero på flera saker. Därför kan det vara klokt att anlita en expert för att ta reda på vad som är orsaken om du får bullerproblem.

Service och underhåll

Om inte ventilationssystemet underhålls kan det bli dålig luft inomhus och livslängden på återvinningssystemet förkortas. Även effektiviteten kan försämras. Ett dåligt skött ventilationssystem kan i sig vara ett problem för luftens kvalitet, eftersom luften kan bli sämre än den hade varit utan ventilation.

Några viktiga saker att tänka på

  • Injusteringar och inställningar är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt. Ett dåligt injusterat system kan ha näst intill obefintlig funktion, samtidigt som det drar energi.
  • Installation och injustering av FTX-system bör helst göras av specialist på ventilationsanläggningar
  • Smutsiga filter ökar tryckfallet och därmed energianvändningen. Att byta filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.
  • Filter av dålig kvalitet, kan göra att smuts och mikroorganismer samlas i tilluftskanalen och därifrån sprids vidare i huset.
  • Smuts som samlas i ventilationssystemet kan på sikt ge låga luftflöden.
  • Fläktarna måste vara igång hela tiden. Om de stängs av under natten kan föroreningar spridas via kanalsystemet.