Ett test av kaffebryggare visar att det tar mellan fem och tio minuter att brygga en hel kanna. Sju av åtta kaffebryggare klarar att brygga kaffe med en temperatur över 80 grader. Ur energisynpunkt är det bra att välja en lagom stor kaffebryggare.

I testet ingår åtta kaffebryggare med filter, några har glaskanna och andra har termoskanna. Kaffebryggarna är i olika storlekar och prisklasser, från 179 kronor för Coffee Maker CM-936 A till 1 599 kronor för Moccamaster KB952 AO. Kaffebryggarna klarar maximalt sju till tolv koppar på en bryggning.

Det som har mätts i testet är:

  • Energianvändningen
  • Bryggningstid för en kanna kaffe
  • Temperaturen på kaffet i kannan
  • Användarvänlighet (bedömning av en panel på sju personer)

 

Välj bryggare efter dina behov

Testet visar att det ur energisynpunkt är bra att välja en lagom stor kaffebryggare och att inte brygga mer kaffe än man dricker upp. Kaffe är dessutom en färskvara som smakar bäst när det är nybryggt.

Energianvändningen per år

Energianvändningen för de testade kaffebryggarna är som lägst 30 kilowattimmar per år för Philips HD7766 och som högst för Voltage 3502393 med 70 kilowattimmar, tätt följd av Moccamaster KB952AO med 65 kilowattimmar per år. Räkneexemplet baserar sig på att man brygger en kanna kaffe per dag. Philips brygger sju koppar per gång och Voltage tolv koppar, vilket visar att det kan löna sig att välja en mindre kaffebryggare om du inte behöver kunna brygga många koppar på en gång.

Mycket energi att spara på kaffet

Varje enskild kaffebryggare kanske inte använder så mycket energi, men sammantaget blir det mycket. Om en miljon hushåll brygger en kanna kaffe per dag så går det åt mellan 40 och 60 miljoner kilowattimmar per år. Exemplet är baserat på energianvändningen för de testade kaffebryggarna som klarar mellan tio och tolv koppar per bryggning. Den minsta kaffebryggaren i detta test klarar sju koppar, om en miljon hushålls väjer att brygga kaffe i den blir energianvändningen lägre, 30 miljoner kilowattimmar per år.

Nya kaffebryggare stänger av automatiskt

Det finns ekodesignkrav på att alla nya kaffebryggare automatiskt måste gå ner i standby eller stänga av helt och hållet, inom en viss tid. För kaffebryggare med termoskanna är det fem minuter och för de med glaskanna är det 40 minuter.

När är kaffet klart?

Testet visar att det är stor skillnad mellan kaffebryggarna när det gäller hur lång tid det tar att få kaffet klart, och det är inte så enkelt som att kaffebryggarna med flest antal koppar tar längst tid. Bryggtiden är som kortast drygt fem minuter upp till som längst tio minuter. Snabbast är Moccamaster KB952AO som kan brygga tio koppar på fem minuter och 20 sekunder. Nästan dubbelt så lång tid behöver Voltage 3502393 för sina tolv koppar.

Inget smaktest

Flera kaffetillverkare säger att en bryggtid på cirka sex minuter är lagom för att kaffet ska smaka bra. Det har dock inte ingått något smaktest i Energimyndighetens test.

Temperaturen på kaffet är viktig

Sju av åtta kaffebryggare klarar att brygga kaffe med en temperatur över 80 grader. Varmast kaffe ger Bosch TKA8651, Moccamaster KB952A0 och Moccamaster KB741 Thermo, som alla tre ger kaffe med en temperatur på 87 grader i kannan. Philips HD7766 har 82 grader och Voltage 3502393 har 84 grader på kaffet.

Flera kaffetillverkare säger att temperaturen på vattnet som droppar ner och passerar kaffepulvret behöver hålla en temperatur på 92 till 96 grader, men den temperaturen har vi inte mätt upp.

Varmhållning ökar energianvändningen

I testet har det även ingått att mäta temperaturen efter att kaffet stått på varmhållning i en halvtimme. För att det ska likna verklig användning är kannan då bara fylld till hälften. Tänk dock på att varmhållning ökar energianvändningen. Brygger du bara så mycket kaffe som du dricker upp, då behöver inte kaffebryggaren stå på värmning vilket bidrar till att spara energi.

Olika termoskannor är olika bra på att hålla varmt

Testet visar att Rowenta CT3801 och Bosch TKA8651 som båda har termoskanna klarar varmhållningstestet bra. Temperaturen sjunker några grader, men kaffet är fortfarande varmt efter en halvtimme. Temperaturen sjunker som mest tolv grader för Melitta Excellent Therm, tätt följd av Moccamaster KB741 Thermo. Kaffebryggaren från Moccamaster saknar ett riktigt lock på sin kanna. Båda dessa kaffebryggare har också termoskanna vilket visar att det finns både bra och dåliga termoskannor.

Kaffebryggare med glaskanna har en värmeplatta

För kaffebryggarna med glaskanna sjunker temperaturen som minst till 82 grader för Voltage 3502393 och som mest för Coffee Maker, där kaffet efter en halvtimme bara är 70 grader. För Moccamaster stiger temperaturen på kaffet i kannan tre grader, från 87 till 90 grader. Det beror på att värmen på plattan under glaskannan är på under hela varmhållningstiden. Har du en kaffebryggare med glaskanna kan du spara energi på att hälla upp kaffet i en termos istället för att låta det stå kvar på värmeplattan.

Båda kaffebryggarna från Moccamaster har en funktion så att en liten del av vattnet stannar kvar i bryggaren för att dämpa ljudliga ångpuffar under bryggningen. Om du inte använder bryggaren på flera dagar är tipset att hälla ur detta vatten.

Ska vara lätt att använda och hålla ren

Du kommer brygga kaffe många gånger, ibland kanske flera gånger per dag. Då är det viktigt att kaffebryggaren är lätt att använda och hålla ren. I testet har ingått att bedöma kaffebryggarnas användarvänlighet.

Tydlig skala på både bryggare och kanna

När du ska fylla på vatten i bryggaren är det bra att det finns en tydlig skala som visar hur mycket vatten du fyllt på, både på själva bryggaren och på kannan. Det ska vara lätt att hälla ur kannan utan att det droppar och då behöver den ha en bra pip och ett behagligt handtag. Handtaget ska vara lätt att greppa, varken för stort eller för litet, och inga vassa kanter som kan göra ont i handflatan.

De flesta kannorna har bra pip och handtag

De flesta kaffebryggarna har bedömts ha en bra kanna, någon saknar dock pip. Handtaget på kannan är ofta lätt att greppa, men det finns kaffebryggare med stora handtag och andra med mindre handtag, prova att handtaget passar i din hand och att kannan då inte känns för tung. Generellt väger termoskannorna mer än glaskannorna.

Kaffebryggarna är enkla att hålla rent, även om det kan finnas delar som är svåra att ta bort när det är dags att diska dem.

Tydlig kontrollampa på fyra av åtta bryggare

Kontrollampan som visar om kaffebryggaren är på eller av ska vara lätt att se. Hälften av de testade kaffebryggarna, fyra av åtta, har bedömts ha en tydlig kontrollampa. När den inte är tillräckligt tydlig handlar det ofta om att kontrollampan sitter på ett sådant ställe att den är svår att se, eller så lyser den lilla dioden på knappen alltför svagt.

Droppstopptest

Om du plötsligt behöver ta bort kannan under pågående bryggning är det bra om kaffebryggaren har ett så kallat droppstopp så att bryggningen slutar direkt. För de allra flesta kaffebryggarna fungerar droppstoppet bra. Det är bara en av de testade kaffebryggarna, Melitta Excellent Therm, som inte har droppstopp, och två kaffebryggare har manuellt droppstopp.

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Temperatur
Bosch TKA8651 930 kr 87°C
Melitta Excellent Therm 999 kr 86°C
Moccamaster KB741 Thermo 1 399 kr 87°C
Rowenta CT 3801 681 kr 86°C
Coffee Maker CM-936A 179 kr 77°C
Moccamaster KB952AO 1 599 kr 87°C
Philips HD7766 249 kr 82°C
Voltage 3502393 249 kr 84°C
Markera alla
Avmarkera alla

Elektriska kaffebryggare finns i olika design och prislägen. Det finns även lagkrav på att kaffebryggare ska vara energieffektiva utan att ge avkall på kvaliteten.

Nya kaffebryggare stänger av automatiskt

Det finns ekodesignkrav på att alla nya kaffebryggare automatiskt måste gå ner i standby eller stänga av helt och hållet, inom en viss tid. För kaffebryggare med termoskanna är det fem minuter och för de med glaskanna är det 40 minuter.

Ekodesignkraven för kaffebryggare uppskattas bidra till besparingar på 2 TWh årligen i EU från år 2020.

Tips för alla som gillar bryggkaffe

Här har vi samlat tips till alla kaffeälskare så att du ska få ett så välsmakande bryggkaffe som möjligt utan att öka energianvändningen i onödan.

  • Brygg bara så mycket kaffe du dricker upp, då minskar energianvändningen för att hålla kaffet varmt och smaken på kaffet bevaras.
  • Köp inte större kaffebryggare än du behöver.
  • En termoskanna ska klara att hålla temperaturen på kaffet.
  • Kannan ska vara lätt att greppa och ha en bra pip att hälla ifrån.
  • Kalka av kaffebryggaren regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.