Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
Moccamaster
Modell KB952AO
Pris (med moms)

Pris med moms. Priserna varierar över tid och mellan olika inköpsställen.

1 599 kr
Energianvändning/år

Energianvändningen per år för att brygga en kanna kaffe per dag, 365 dagar. För kaffebryggare med glaskanna inkluerar detta 30 minuter på varmhållning. Bosch har en klockfunktion som drar sju kilowattimmar extra per år, jämfört med vad som visas i tabellen, om du har den på.

65 kWh/år
Bryggningstid

Hur lång tid det tar att brygga en kanna kaffe.

5 minuter och 20 sekunder
Temperatur

Temperaturen på kaffet i kannan.

87°C
Varmhållning (Temperatur)

Temperaturen på kaffet i kannan efter 30 minuter på varmhållning.

90°C
Antal koppar

Max antal koppar per bryggning.

10 koppar
Användarvänlighet

I testet har ingått att bedöma hur användarvänlig kaffebryggaren är- Du kommer att brygga kaffe många gånger, ibland kanske flera gånger per dag. Då är det viktigt att kaffebrygaren är lätt att använda och hålla ren.

Kannan ska ha en bra pip att hälla ifrån och handtaget ska vara lagom stort för din hand. Det ska vara enkelt att se hur mycket vatten du fyller på i bryggaren. Kaffebryggare med termoskanna har allltid bara skala på bryggaren.

Hur kannan är att hälla ur Bra kanna med pip.
Handtag Vasst handtag. Saknar skydd så du kan bränna dig på glaskannan när du håller i handtaget.
Fylla på vatten Lätt att fylla på vatten i kaffebryggaren. Bra skala för vattennivån på kaffebryggaren, saknar skala på kannan.
Kontrollampan

Kontrollampan som visar om kaffebryggaren är på eller av ska vara lätt att se. Hälften av de testade kaffebryggarna har bedömts ha en tydlig kontrollampa.

Lite svaga kontrollampor.
Droppstopp

Om du plötsligt behöver ta bort kannan under pågående bryggning ska bryggningnen sluta direkt. Det är bara en av de testade kaffebryggarna som inte har droppstopp och två har manuellt stopp.

Manuellt
Rengöring

Bedömning av hur lätt det är att hålla kaffebryggaren ren

Lätt att ta loss locket från kanna för att göra rent.
Tekniska data

Kannans vikt, generellt är termoskannor något tyngre än glaskannor.

Sladdens längd, tänk på att den varken ska vara för kort eller för
lång.

Kaffebryggarens effekt i watt (W). Ju högre effekt desto mer energi använder kaffebryggaren när den är på. Ju fler kaffekoppar som den klarar på en bryggning desto högre effekt behöver den ha.

 

 

Kannans vikt 330 g
Sladdlängd 1,35 m
Effekt (uppmätt) 1 500 W
Webbadress www.moccamaster.com/se/

Tabellguide

Ett test av kaffebryggare visar att det tar mellan fem och tio minuter att brygga en hel kanna. Sju av åtta kaffebryggare klarar att brygga kaffe med en temperatur över 80 grader. Ur energisynpunkt är det bra att välja en lagom stor kaffebryggare.

Tillverkare

Tillverkarens namn.

Pris (med moms)

Pris med moms. Priserna varierar över tid och mellan olika inköpsställen.

Energianvändning/år

Energianvändningen per år för att brygga en kanna kaffe per dag, 365 dagar. För kaffebryggare med glaskanna inkluerar detta 30 minuter på varmhållning. Bosch har en klockfunktion som drar sju kilowattimmar extra per år, jämfört med vad som visas i tabellen, om du har den på.

Bryggningstid

Hur lång tid det tar att brygga en kanna kaffe.

Temperatur

Temperaturen på kaffet i kannan.

Varmhållning (Temperatur)

Temperaturen på kaffet i kannan efter 30 minuter på varmhållning.

Antal koppar

Max antal koppar per bryggning.

Användarvänlighet

I testet har ingått att bedöma hur användarvänlig kaffebryggaren är- Du kommer att brygga kaffe många gånger, ibland kanske flera gånger per dag. Då är det viktigt att kaffebrygaren är lätt att använda och hålla ren.

Kannan ska ha en bra pip att hälla ifrån och handtaget ska vara lagom stort för din hand. Det ska vara enkelt att se hur mycket vatten du fyller på i bryggaren. Kaffebryggare med termoskanna har allltid bara skala på bryggaren.

Kontrollampan

Kontrollampan som visar om kaffebryggaren är på eller av ska vara lätt att se. Hälften av de testade kaffebryggarna har bedömts ha en tydlig kontrollampa.

Droppstopp

Om du plötsligt behöver ta bort kannan under pågående bryggning ska bryggningnen sluta direkt. Det är bara en av de testade kaffebryggarna som inte har droppstopp och två har manuellt stopp.

Rengöring

Bedömning av hur lätt det är att hålla kaffebryggaren ren

Tekniska data

Kannans vikt, generellt är termoskannor något tyngre än glaskannor.

Sladdens längd, tänk på att den varken ska vara för kort eller för
lång.

Kaffebryggarens effekt i watt (W). Ju högre effekt desto mer energi använder kaffebryggaren när den är på. Ju fler kaffekoppar som den klarar på en bryggning desto högre effekt behöver den ha.