Energimyndigheten har testat luftavfuktare för att få veta hur effektiva de är när de används för att torka tvätt. I testet har ingått att mäta energianvändningen samt luftavfuktarnas funktion.

Kondensavfuktare kan torka tvätt

De testade luftavfuktarna är alla så kallade kondensavfuktare och de är effektivast i uppvärmda utrymmen som källare, tvättstuga och badrum. De kan inte köras vid lägre omgivningstemperaturer än +5 grader Celsius. Luftavfuktarna har ingått i ett tidigare test där Energimyndigheten jämförde luftavfuktare med olika teknik och olika användningsområden.

Läs mer i det jämförande testet för olika luftavfuktare här.

Luftavfuktarnas funktion

I testet har ingått att mäta luftavfuktarnas funktion, det vill säga hur mycket vatten de klarar att torka bort och hur lång tid det tar att få tvätten så torr att du kan hänga in kläderna direkt i skåpet.

Dessutom har Energimyndigheten jämfört olika sätt att torka tvätt, i torktumlare, i torkskåp och med hjälp av luftavfuktare, läs mer om olika torkmetoder i Bra att veta.

Torkning i tvättstuga, badrum eller källare

Testet är utfört i laboratorium i en miljö som ska motsvara en tvättstuga, ett badrum eller en källare med mekanisk ventilation. I ett rum med ventilation blir torkningen effektivare och snabbare än i ett rum utan ventilation.

Luftavfuktare effektivast i hus med mekanisk ventilation

För att luftavfuktaren ska vara energieffektiv bör huset ha ett ventilationssystem som återvinner den uppvärmda luften från luftavfuktaren, till exempel en frånluftvärmepump eller mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxling, en så kallad FTX-anläggning. Ventilationen hjälper till att återanvända den uppvärmda luften från luftavfuktaren så att värmen kommer huset till godo.

Energianvändning och avfuktningseffektivitet

Testen visar att luftavfuktaren Albert Sadler Form har den lägsta energianvändningen med 1,37 kilowattimmar per torkning och det är också den effektivaste luftavfuktaren i testet som klarar av att avfukta 1,24 liter vatten per kilowattimme el som den använder för sin drift.

Högst energianvändning har Canvac med 3,05 kilowattimmar per torkning och den klarar av att avfukta 1,01 liter vatten per kilowattimme el. Lägst avfuktningseffektivitet i detta test har Woods med 0,78 liter vatten per kilowattimme el som luftavfuktaren använder.

Effektiviteten på luftavfuktare kallas ibland för DER-värdet, efter den engelska förkortningen för Dehumidification Efficiency Ratio. Ju högre siffra desto effektivare är luftavfuktaren.

Bra att mycket vatten samlas i kondensbehållaren

Ju mer vatten som luftavfuktaren klarar av att samla upp i kondensbehållaren ju mindre fukt kommer tillbaka ut till rummet, vilket är bra för inomhusmiljön.

Räkna med mycket långa torktider

I testet har vi hängt upp 7 kilo tvätt på torkning. Generellt tar det lång tid att få tvätten helt torr med hjälp av en luftavfuktare. Snabbast på att torka tvätten är luftavfuktaren Ahlsell KCC- 16 AJ, den får tvätten torr på 6 timmar och 54 minuter. Längst torktid har luftavfuktaren Canvac Qair D220, med 10 timmar och 24 minuter.

Stora skillnader i standby då krav saknas

Många produkter har idag ekodesignkrav på att de maximalt får förbruka 0,5 watt i standby. Luftavfuktare omfattas inte av dessa krav och testet visar att det är stora skillnader i standby, från som lägst 0,3 watt för Ahlsell KCC 16AJ tätt följd av Albert Stadler Form med 0,4 watt i standby. Högst energianvändning har Canvac Qair D220 med 1,9 watt i standby.

Energianvändningen per dygn

Om luftavfuktaren är på i ett dygn, alltså längre tid än vad som krävs för att få tvätten torr, så ökar energianvändningen två till tre gånger för alla de testade luftavfuktarna. Detta visar hur viktigt det är att luftavfuktaren stängs av när tvätten är torr. Energianvändningen per dygn för de testade luftavfuktarna ligger från 4,6 kilowattimmar för Albert Stadler Form till 7,5 kilowattimmar för Woods TDR28FS.

Bedömning av användarvänligheten

Vi har i testet även bedömt användarvänligheten. Det ska vara lätt att ställa in reglagen och att tömma kondensbehållaren med vatten samt att rengöra eller byta luftfilter vid behov. Tänk på att luftavfuktaren behöver regelbunden tillsyn och filterbyten för att fungera optimalt och för att öka säkerheten.

Tömning av kondensvattenbehållaren

Luftavfuktarna har en kondensbehållare där vattnet kan samlas upp för att senare tömmas. Samtliga testade modeller har en bra behållare som är lätt att tömma. En liten behållare behöver tömmas oftare än en stor behållare, en stor behållare kan upplevas som tung att lyfta.

Kondensvattenbehållaren på en luftavfuktare.

Koppla avfuktaren till slang underlättar tömningen

Du kan ansluta en slang och leda bort kondensvattnet till avloppet, då slipper du hålla på att tömma behållaren.

Viktigt med rent luftfilter för att avfuktaren ska fungera optimalt

Det är viktigt att göra rent eller byta filtret i luftavfuktaren enligt tillverkarens rekommendationer. Samtliga testade luftavfuktare bedöms ha luftfilter som är lätta att byta. Luftavfuktaren Ahlsell KCC-16 AJ påminner själv efter 250 timmars drift att det är dags att byta filter.

Hjul underlättar när du vill flytta avfuktaren

Alla de testade luftavfuktarna har hjul så att du lätt kan flytta avfuktaren dit du vill, eller så att du kan rulla undan den när den inte används.

Alla har bruksanvisning på svenska

Att alla luftavfuktarna har bruksanvisning på svenska är bra.

 

Välj Tillverkare Modell Pris (med moms) Energianvändningen per torkning
Ahlsell/KCC 16 AJ 2 739 kr 1,45  kWh/omgång
Stadler Form Albert 3 889 kr 1,37  kWh/omgång
Canvac Q Air D220 3 495 kr 3,05  kWh/omgång
Electrolux EXD20DN3W 3 889 kr 2,50  kWh/omgång
Woods TDR28FS 4 755 kr 2,96  kWh/omgång
Markera alla
Avmarkera alla

Energimyndigheten har jämfört och kommit fram till bästa metoden att torka tvätt när du inte kan torka tvätten utomhus i sol och vind.

Energimyndigheten har jämfört energianvändningen och hur lång tid det tar att få tvätten torr beroende på om du torkar i en torktumlare, i ett torkskåp eller med hjälp av en luftavfuktare.

Värmepumpstorktumlare torkar effektivt och snabbt

Det är energismart att torka tvätten i en kondenstumlare med värmepump, det är dessutom ett snabbt sätt att få tvätten klar. Värmepumpstorktumlarna har en kapacitet på sju kilo tvätt och är i energiklass A+ eller A++ på energimärkningen, där A++ är effektivast.

Energianvändningen per kilo tvätt är i snitt 0,23 kilowattimmar för torktumlare med värmepump. För luftavfuktare är energianvändningen i snitt 0,32 kilowattimmar per kilo tvätt och för torkskåp med värmepump är motsvarande siffra 0,43 kilowattimmar per kilo tvätt. I ett traditionellt torkskåp med utblåskanal är energianvändningen som allra högst 0,82 kilowattimmar per kilo tvätt.

Energianvändningen ökar jämfört med värmepumpstorktumlare

Jämfört med en torktumlare med värmepump använder en luftavfuktare 39 procent mer energi, ett torkskåp med värmepump använder 87 procent mer energi och ett traditionellt torkskåp med utblås använder 257 procent mer energi än värmepumpstorktumlaren.

Torkskåp kan även torka smutsiga kläder

Torkskåp var populära i hemmen på 70-talet och de finns fortfarande på förskolor och fritids. Ett torkskåp rymmer inte lika mycket kläder som en torktumlare, men fördelen är att de kan användas för att torka kläder som blivit smutsiga vid utelek, som overaller och skor bland annat.

Skillnader mellan torkskåp med olika teknik

Energimyndighetens tester visar att det finns stora skillnader i energianvändning mellan olika torkskåp beroende på vilken teknik de använder. Ett torkskåp med utblås måste kopplas till en ventilationskanal och använder 91 procent mer energi än ett torkskåp med värmepump.

Torktumlare torkar snabbare än luftavfuktare

Både torktumlare och torkskåp har en torktid på drygt två timmar medan det i snitt tar åtta och en halv timme att få tvätten torr med hjälp av en luftavfuktare. Det betyder att det tar i snitt cirka 6 timmar längre att torka tvätt med en luftavfuktare. Det finns även torkskåp med inbyggd luftavfuktare, då får du räkna med en torktid på i snitt fyra timmar.

  Kapacitet Torktid Energianvändning Hur mycket mer energi torkmetoden använder jämfört med en torktumlare med värmepump
Torktumlare med värmepump

7 kg

 

 

2 timmar och 33 minuter  0,23 kWh/kg  
Kondenstorktumlare utan värmepump  8 kg

 

3 timmar och 22 minuter 0,27 kWh/kg 17%
Luftavfuktare  7 kg

 

8 timmar och 34 minuter  0,32 kWh/kg  39%
Torkskåp med värmepump  4 kg

 

2 timmar och 2 minuter  0,43 kWh/kg  87%
Torkskåp med avfuktare  3,5 kg

 

4 timmar och 2 minuter  0,46 kWh/kg  100%
Torkskåp med utblåskanal  4 kg

 

2 timmar och 10 minuter  0,82 kWh/kg  257%

Tabell 1: Jämförelse av olika sätt att torka tvätt

Torkskåp och luftavfuktare har inga ekodesignkrav och ingen energimärkning

Torkskåp och luftavfuktare har inga ekodesignkrav och ingen energimärkning motsvarande det som finns för torktumlare. Ekodesignkraven och energimärkningen är gemensamma för alla EU-länder och finns på många olika produkter.

 

Figur 1: Energianvändningen i kilowattimmar per kilo tvätt. Lägst energianvändning har torktumlare med värmepump och högst är energianvändningen för torkskåp med utblås.

Figur 2: Visar avfuktningseffektiviteten för olika torkmetoder. Effektiviteten kallas ibland också DER-värdet (Dehumidification Efficiency Ratio). Ju högre siffra desto bättre. Det finns inget värde för torkskåp med utblås eftersom inget vatten samlas upp.

Bästa sättet att torka tvätt

Här har Energimyndigheten listat de olika sätten att torka tvätt, från energismart till energislukande.

  1. Torktumlare med värmepump i energiklass A+ eller A++
  2. Kondenstorktumlare utan värmepump
  3. Luftavfuktare
  4. Torkskåp med värmepump
  5. Torkskåp med inbyggd luftavfuktare
  6. Torkskåp med utblås (traditionellt torkskåp)

På sommaren är det energismart om du har möjlighet att torka tvätten utomhus med hjälp av sol och vind.

Mer information

Läs mer om att torka tvätt i torkskåp

Läs mer om energimärkning av torktumlare

Läs mer om ekodesignkrav på produkter med standby