Rätt luftavfuktare på rätt plats kan bidra till att förbättra inomhusmiljön utan att du behöver höja värmen. Energimyndigheten har 2016 testat luftavfuktare för källare, uthus och krypgrunder.

Det finns luftavfuktare för olika användningsområden. Energimyndigheten har testat luftavfuktare med tre olika metoder för att avlägsna fukt. Vilken metod som är mest lämplig beror på var luftavfuktaren ska användas, men tänk på att det även är skillnad i effektivitet och kapacitet mellan olika luftavfuktare som har samma teknik.

Förutom effektivitet och kapacitet har vi i testet även bedömt användarvänlighet. Det ska vara lätt att ställa in reglagen och att tömma kondensbehållaren med vatten samt att rengöra eller byta luftfilter vid behov.


De testade luftavfuktarna

Kondensavfuktare effektivast i uppvärmda utrymmen

Kondensavfuktare är effektivast i uppvärmda utrymmen som källare. De kan inte köras vid lägre omgivningstemperaturer än +5 grader celsius.

Kombiavfuktarna lämpliga för frostfria utrymmen

Ska du avfukta till exempel ett fristående och ouppvärmt garage eller en friggebod där det är frostfritt, men där temperaturen periodvis kan gå ner mot noll, är det bland de kombinerade kondens- och sorptionsavfuktarna du ska leta.

Sorptionsavfuktarna anpassade för krypgrunder

För miljöer där det kan bli riktigt kallt så som vid husgrunder är det en luftavfuktare med sorptionsavfuktning som gäller.

Stora skillnader i energianvändning för kondensavfuktarna

Testet visar att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika kondensavfuktare. Den effektivaste avfuktaren tar bort nästan dubbelt så mycket fukt ur luften utan att använda mer el. Vid 60 procent relativ luftfuktighet och + 22 grader klarar de testade kondensavfuktarna att få bort mellan 0,90 liter och 1,68 liter per kilowattimme el som avfuktaren använder för sin drift.

När luftfuktigheten stiger till 90 procent och temperaturen är + 5 grader klarar den effektivaste kondensluftavfuktaren att få bort drygt en liter vatten och de minst effektiva avfuktarna får bort drygt en halv liter vatten per kilowattimme el som de använder.

Jämför bara testresultat vid samma yttre förutsättningar

Tänk på att jämföra avfuktarna vid samma relativa luftfuktighet och omgivningstemperatur som är vanligast i det utrymme där de ska stå, annars kan det bli missvisande. En och samma avfuktare är olika effektiv beroende på miljön där den används.

Energianvändning per dygn

Vid 60 procent relativ luftfuktighet och + 22-grader Celsius är energianvändningen för de flesta testade kondensavfuktarna runt 7 kilowattimmar per dygn. Lägst energianvändning i detta test har då Albert från Stadler Form och 16 AJ från Ahlsell/KCC, båda med drygt 5 kilowattimmar per dygn. Detta förutsätter att avfuktaren går för fullt hela tiden.

Testresultat för kondensavfuktare

Det är stora skillnader i hur mycket avfuktarna bullrar. Som lägst är den uppmätta ljudeffektnivån 52 decibel (dBA) och som högst 64 decibel (dBA), en skillnad på tio decibel innebär att ljudet upplevs som dubbelt så högt. Sedan kan det vara andra faktorer som ljudets karaktär som avgör om du upplever ljudet som störande eller inte.

Det bullervärde som anges i tabellen gäller när luftavfuktaren går för fullt eller är inställd för kontinuerlig drift enligt tillverkarens egna instruktioner i bruksanvisningen som följer med alla luftavfuktarna.

Testresultat för kombiavfuktare

De tre testade kombiavfuktarna kostar från knappt 2 000 kronor till drygt 3 000 kronor. Tänk på att en kombiavfuktare inte klarar av att avfukta när det är minusgrader, men jämfört med kondensavfuktarna har kombiavfuktarna jämförelsevis bättre kapacitet vid hög luftfuktighet och så låg omgivningstemperatur som + 5 grader.

Kombiavfuktarna är mindre effektiva än kondensavfuktarna och klarar av att avfukta ungefär en halv liter vatten per kilowattimme. Energianvändningen ligger för samtliga testade kombiavfuktare runt 15 kilowattimmar per dygn, oberoende av omgivningstemperatur och hur hög den relativa luftfuktigheten är.
Stora skillnader i buller för kombiavfuktare

Ljudeffektnivån för de tre testade kombiluftavfuktarna är som lägst 49 decibel (dBA) och som högst 58 decibel (dBA), en skillnad i ljudeffektnivå som uppfattas som en fördubbling.

Testresultat för sorptionsavfuktarna

Sorptionsavfuktarna kostar betydligt mer än andra luftavfuktare, men så är de också byggda för tuffa miljöer som krypgrunder och de har högre avfuktningskapacitet. De testade luftavfuktarna kostar från knappt 12 000 kronor till nästan 14 000 kronor.

Vid en relativ luftfuktighet på 90 procent och minus fem grader klarar alla tre sorptionsavfuktarna att få bort mellan två och tre deciliter vatten ur luften per kilowattimme de använder för sin drift. Energianvändningen per dygn är från som lägst 23 kilowattimmar till som högst 32 kilowattimmar under samma tid.

Små skillnader i buller för sorptionsavfuktarna

Ljudeffektnivån för de tre testade luftavfuktarna är som lägst 63 decibel (dBA) och som högst 66 decibel (dBA), en skillnad som knappt kan uppfattas av våra öron, men alla tre bullrar ganska mycket så om du kan så undvik att placera luftavfuktaren nära sovrummet och tänk på att placera avfuktaren så att bullret inte blir störande för dina grannar.

Användarvänlighet hos luftavfuktarna

I testet har även ingått att bedöma luftavfuktarnas användarvänlighet så som knappar och reglage och om det är lätt att tömma behållaren med kondensvatten. Tänk på att luftavfuktaren behöver regelbunden tillsyn och filterbyten för att fungera optimalt och för att öka säkerheten. Läs mer om säkerhet i Bra att veta om luftavfuktare.

Tömning av kondensvattenbehållaren

Både kondensavfuktarna och de kombinerade avfuktarna har en kondensbehållare där vattnet kan samlas upp för att senare tömmas. Samtliga testade modeller har en bra behållare som är lätt att tömma, de flesta rymmer runt tre liter vatten, men det finns luftavfuktare där behållaren rymmer upp till tio liter vatten. Vad som är bäst för dig beror på dina behov. En liten behållare behöver tömmas oftare, men den stora behållaren kan upplevas som tung.


Kondensvattenbehållaren på en luftavfuktare.

Koppla avfuktaren till slang underlättar tömningen

Du kan ansluta en slang och leda bort kondensvattnet till avloppet, då slipper du hålla på att tömma. I tabellen ser du om slang för att leda bort kondensvattnet följer med eller inte.

Viktigt med rent luftfilter för att avfuktaren ska fungera optimalt

Det är också viktigt att göra rent eller byta filtret i luftavfuktaren enligt tillverkarens instruktioner. Samtliga testade luftavfuktare bedöms ha luftfilter som är lätta att byta, men en saknar information om hur ofta du behöver byta. Filtren på kondens- och kombiavfuktarna behöver bytas oftare än på de lite mer avancerade sorptionsavfuktarna som kan användas utomhus.

Följ tillverkarens egna rekommendationer

Tillverkarnas rekommendationer för de olika modellerna varierar från varannan vecka till någon gång i månaden, eller vid behov. En av kondensavfuktarna påminner själv efter 250 timmars drift att det är dags att byta filter. Filterbyten är viktiga för bra funktion, men också för säkerheten. Läs mer i Bra att veta om testet.

Hjul underlättar när du vill flytta runt avfuktaren

När det handlar om de mindre modellerna kan det vara praktiskt att det finns hjul så att du lätt kan flytta avfuktaren ditt den bäst behövs eller så att du kan rulla undan den när den inte används längre.

Välj Modell Tillverkare Pris (med moms) Typ
Albert Stadler Form 3 889 kr Kondens
EXD20DN3W Electrolux 3 889 kr Kondens
Q Air D220 Canvac 3 495 kr Kondens
TDR28FS Woods 4 755 kr Kondens
16 AJ Ahlsell/KCC 2 739 kr Kondens
Combi II Echodry 3 295 kr Kombi
DD108 Qlima 1 890 kr Kombi
SDH08L5E Sandström 1 995 kr Kombi
X3 Drybox 12 999 kr Sorption