Rätt luftavfuktare på rätt plats kan bidra till att förbättra inomhusmiljön utan att du behöver höja värmen. Energimyndigheten har 2016 testat luftavfuktare för källare, uthus och krypgrunder.

Det finns luftavfuktare för olika användningsområden. Energimyndigheten har testat luftavfuktare med tre olika metoder för att avlägsna fukt. Vilken metod som är mest lämplig beror på var luftavfuktaren ska användas, men tänk på att det även är skillnad i effektivitet och kapacitet mellan olika luftavfuktare som har samma teknik.

Förutom effektivitet och kapacitet har vi i testet även bedömt användarvänlighet. Det ska vara lätt att ställa in reglagen och att tömma kondensbehållaren med vatten samt att rengöra eller byta luftfilter vid behov.


De testade luftavfuktarna

Kondensavfuktare effektivast i uppvärmda utrymmen

Kondensavfuktare är effektivast i uppvärmda utrymmen som källare. De kan inte köras vid lägre omgivningstemperaturer än +5 grader celsius.

Kombiavfuktarna lämpliga för frostfria utrymmen

Ska du avfukta till exempel ett fristående och ouppvärmt garage eller en friggebod där det är frostfritt, men där temperaturen periodvis kan gå ner mot noll, är det bland de kombinerade kondens- och sorptionsavfuktarna du ska leta.

Sorptionsavfuktarna anpassade för krypgrunder

För miljöer där det kan bli riktigt kallt så som vid husgrunder är det en luftavfuktare med sorptionsavfuktning som gäller.

Stora skillnader i energianvändning för kondensavfuktarna

Testet visar att det är stora skillnader i energianvändning mellan olika kondensavfuktare. Den effektivaste avfuktaren tar bort nästan dubbelt så mycket fukt ur luften utan att använda mer el. Vid 60 procent relativ luftfuktighet och + 22 grader klarar de testade kondensavfuktarna att få bort mellan 0,90 liter och 1,68 liter per kilowattimme el som avfuktaren använder för sin drift.

När luftfuktigheten stiger till 90 procent och temperaturen är + 5 grader klarar den effektivaste kondensluftavfuktaren att få bort drygt en liter vatten och de minst effektiva avfuktarna får bort drygt en halv liter vatten per kilowattimme el som de använder.

Jämför bara testresultat vid samma yttre förutsättningar

Tänk på att jämföra avfuktarna vid samma relativa luftfuktighet och omgivningstemperatur som är vanligast i det utrymme där de ska stå, annars kan det bli missvisande. En och samma avfuktare är olika effektiv beroende på miljön där den används.

Energianvändning per dygn

Vid 60 procent relativ luftfuktighet och + 22-grader Celsius är energianvändningen för de flesta testade kondensavfuktarna runt 7 kilowattimmar per dygn. Lägst energianvändning i detta test har då Albert från Stadler Form och 16 AJ från Ahlsell/KCC, båda med drygt 5 kilowattimmar per dygn. Detta förutsätter att avfuktaren går för fullt hela tiden.

Testresultat för kondensavfuktare

Det är stora skillnader i hur mycket avfuktarna bullrar. Som lägst är den uppmätta ljudeffektnivån 52 decibel (dBA) och som högst 64 decibel (dBA), en skillnad på tio decibel innebär att ljudet upplevs som dubbelt så högt. Sedan kan det vara andra faktorer som ljudets karaktär som avgör om du upplever ljudet som störande eller inte.

Det bullervärde som anges i tabellen gäller när luftavfuktaren går för fullt eller är inställd för kontinuerlig drift enligt tillverkarens egna instruktioner i bruksanvisningen som följer med alla luftavfuktarna.

Testresultat för kombiavfuktare

De tre testade kombiavfuktarna kostar från knappt 2 000 kronor till drygt 3 000 kronor. Tänk på att en kombiavfuktare inte klarar av att avfukta när det är minusgrader, men jämfört med kondensavfuktarna har kombiavfuktarna jämförelsevis bättre kapacitet vid hög luftfuktighet och så låg omgivningstemperatur som + 5 grader.

Kombiavfuktarna är mindre effektiva än kondensavfuktarna och klarar av att avfukta ungefär en halv liter vatten per kilowattimme. Energianvändningen ligger för samtliga testade kombiavfuktare runt 15 kilowattimmar per dygn, oberoende av omgivningstemperatur och hur hög den relativa luftfuktigheten är.
Stora skillnader i buller för kombiavfuktare

Ljudeffektnivån för de tre testade kombiluftavfuktarna är som lägst 49 decibel (dBA) och som högst 58 decibel (dBA), en skillnad i ljudeffektnivå som uppfattas som en fördubbling.

Testresultat för sorptionsavfuktarna

Sorptionsavfuktarna kostar betydligt mer än andra luftavfuktare, men så är de också byggda för tuffa miljöer som krypgrunder och de har högre avfuktningskapacitet. De testade luftavfuktarna kostar från knappt 12 000 kronor till nästan 14 000 kronor.

Vid en relativ luftfuktighet på 90 procent och minus fem grader klarar alla tre sorptionsavfuktarna att få bort mellan två och tre deciliter vatten ur luften per kilowattimme de använder för sin drift. Energianvändningen per dygn är från som lägst 23 kilowattimmar till som högst 32 kilowattimmar under samma tid.

Små skillnader i buller för sorptionsavfuktarna

Ljudeffektnivån för de tre testade luftavfuktarna är som lägst 63 decibel (dBA) och som högst 66 decibel (dBA), en skillnad som knappt kan uppfattas av våra öron, men alla tre bullrar ganska mycket så om du kan så undvik att placera luftavfuktaren nära sovrummet och tänk på att placera avfuktaren så att bullret inte blir störande för dina grannar.

Användarvänlighet hos luftavfuktarna

I testet har även ingått att bedöma luftavfuktarnas användarvänlighet så som knappar och reglage och om det är lätt att tömma behållaren med kondensvatten. Tänk på att luftavfuktaren behöver regelbunden tillsyn och filterbyten för att fungera optimalt och för att öka säkerheten. Läs mer om säkerhet i Bra att veta om luftavfuktare.

Tömning av kondensvattenbehållaren

Både kondensavfuktarna och de kombinerade avfuktarna har en kondensbehållare där vattnet kan samlas upp för att senare tömmas. Samtliga testade modeller har en bra behållare som är lätt att tömma, de flesta rymmer runt tre liter vatten, men det finns luftavfuktare där behållaren rymmer upp till tio liter vatten. Vad som är bäst för dig beror på dina behov. En liten behållare behöver tömmas oftare, men den stora behållaren kan upplevas som tung.


Kondensvattenbehållaren på en luftavfuktare.

Koppla avfuktaren till slang underlättar tömningen

Du kan ansluta en slang och leda bort kondensvattnet till avloppet, då slipper du hålla på att tömma. I tabellen ser du om slang för att leda bort kondensvattnet följer med eller inte.

Viktigt med rent luftfilter för att avfuktaren ska fungera optimalt

Det är också viktigt att göra rent eller byta filtret i luftavfuktaren enligt tillverkarens instruktioner. Samtliga testade luftavfuktare bedöms ha luftfilter som är lätta att byta, men en saknar information om hur ofta du behöver byta. Filtren på kondens- och kombiavfuktarna behöver bytas oftare än på de lite mer avancerade sorptionsavfuktarna som kan användas utomhus.

Följ tillverkarens egna rekommendationer

Tillverkarnas rekommendationer för de olika modellerna varierar från varannan vecka till någon gång i månaden, eller vid behov. En av kondensavfuktarna påminner själv efter 250 timmars drift att det är dags att byta filter. Filterbyten är viktiga för bra funktion, men också för säkerheten. Läs mer i Bra att veta om testet.

Hjul underlättar när du vill flytta runt avfuktaren

När det handlar om de mindre modellerna kan det vara praktiskt att det finns hjul så att du lätt kan flytta avfuktaren ditt den bäst behövs eller så att du kan rulla undan den när den inte används längre.


Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
TDR28FS
Tillverkare Woods
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms, varierar mellan olika inköpsställen

4 755 kr
Egenskaper
Typ

Det finns kondens-, sorption- och kombinerade avfuktare

Kondens
Omgivningstemperatur

Temperaturspann som produkten kan avfukta i.

+5ºC - +35ºC
Rek. storlek på rum

Tillverkarens rekommendation om hur stora utrymme som avfuktaren klarar av att avfukta.

10-70m², max 140m²
Avfuktning per kWh

Luftavfuktarens energieffektivitet. Testas vid kontinuerlig drift, fyra olika temperaturer -5C, + 5C, +15C, + 22C. Vid + 22C testas luftavfuktarna både vid 60 % och 90% relativ luftfuktighet. Övriga temperaturer testas bara vid 90% relativ luftfuktighet. Effektiviteten på luftavfuktare kallas ibland också för DER- värdet (Dehumidification Efficiency Ratio). Ju högre siffra desto bättre.

60% vid 22ºC 0,90  liter
90% vid 22ºC 1,58  liter
90% vid 15ºC 1,23  liter
90% vid 5ºC 0,58  liter
90% vid -5ºC -
Avfuktning per dygn

Luftavfuktarnas kapacitet, hur många liter vatten som de kan avfukta per dygn vid temperaturerna  -5C, +5C och +22C vid 90% relativ luftfuktighet.

 

90% vid 22ºC 13,5  liter
90% vid 5ºC 3,1  liter
90% vid -5ºC -
Energianvändning per dygn

Hur mycket el avfuktaren förbrukar per dygn vid kontinuerlig drift.

90% vid 22ºC 8,6  kWh
90% vid 5ºC 5,4  kWh
90% vid -5ºC -
Luftflöde

Luftflödet i kubikmeter per timme som luftavfuktarna har testats med. Har betydelse för hur stort utrymme luftavfuktaren klarar av att avfukta. Även utrymmets utformning och om det till exempel finns många saker som hindrar luften att cirkulera har betydelse. Sorptionsavfuktarna har flera olika luftutsläpp, både för den torra och uppvärmda luften och den våta luften.

Max: 397 m³/h Min: 313 m³/h
Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån, buller, mäts i decibel, dB(A). En skillnad på 10 dB(A) upplevs som att ljudstyrkan fördubblas. Inte bara antal decibel utan även ljudets karaktär har betyelse för hur det upplevs. Under testet var alla luftavfuktarna inställda på det högsta luftflödet alternativt det läge som rekommenderas för kontinuerlig afvuktning i manualen. Några avfuktarna har även ett "tyst" läge, men det har inte ingått i testet.

64 dB(A)
Slanganslutning

Alla luftavfuktare har slanganslutning för att leda bort kondensvattnet direkt. Det är smidigt att slippa tömma vattenbehållaren, men slangen följer inte altid med.

Lätt att ansluta till slang, men slang medföljer inte. Kan också ställas direkt över avlopp
Rengöring av filter

Alla luftafvuktare har ett luftfilter som behöver rengöras. Vi har listat tillverkarens rekommendationer om hur ofta man ska byta/rengöra filtret. Det är viktigt att rengöra filtret regelbundet för att minska brandrisken.

Vid behov eller 1 gång per år. Lätt att byta filter.
Behållare för kondensvatten

Volymen på behållaren där kondensvattnet från luftavfuktaren samlas upp i antal liter. Har luftavfuktaren en liten behållare är den enklare att bära, men måste tämmas oftare. Är behållaren stor kan den vara tung att tömma.

10,4 liter, lätt att tömma och sätta tillbaka
Automatisk avstängning utanför arbetsområde

Vissa luftavfuktare stänger av sig själv när det blir för kallt. Bara en avfuktare sätter igång automatiskt när det blir varmare igen.

Ja, stänger av vid 0,5ºC och startar vid 8,8ºC
Övrigt Lätt att flytta med hjul
Vikt

Luftavfuktarens vikt i kilo. Vill du kunna flytta luftavfuktaren ofta har vikten större betydelse än om den är tänkt att stå i bara bara ett utrymme.

19  kg
Yttermått (H x B x D)

Luftavfuktarens yttermått i centimeter. Höjden x bredden x djupet.

53 x 34 x 47  cm

Tabellguide

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms, varierar mellan olika inköpsställen

Typ

Det finns kondens-, sorption- och kombinerade avfuktare

Omgivningstemperatur

Temperaturspann som produkten kan avfukta i.

Rek. storlek på rum

Tillverkarens rekommendation om hur stora utrymme som avfuktaren klarar av att avfukta.

Avfuktning per kWh

Luftavfuktarens energieffektivitet. Testas vid kontinuerlig drift, fyra olika temperaturer -5C, + 5C, +15C, + 22C. Vid + 22C testas luftavfuktarna både vid 60 % och 90% relativ luftfuktighet. Övriga temperaturer testas bara vid 90% relativ luftfuktighet. Effektiviteten på luftavfuktare kallas ibland också för DER- värdet (Dehumidification Efficiency Ratio). Ju högre siffra desto bättre.

Avfuktning per dygn

Luftavfuktarnas kapacitet, hur många liter vatten som de kan avfukta per dygn vid temperaturerna  -5C, +5C och +22C vid 90% relativ luftfuktighet.

 

Energianvändning per dygn

Hur mycket el avfuktaren förbrukar per dygn vid kontinuerlig drift.

Luftflöde

Luftflödet i kubikmeter per timme som luftavfuktarna har testats med. Har betydelse för hur stort utrymme luftavfuktaren klarar av att avfukta. Även utrymmets utformning och om det till exempel finns många saker som hindrar luften att cirkulera har betydelse. Sorptionsavfuktarna har flera olika luftutsläpp, både för den torra och uppvärmda luften och den våta luften.

Ljudeffektnivå

Ljudeffektnivån, buller, mäts i decibel, dB(A). En skillnad på 10 dB(A) upplevs som att ljudstyrkan fördubblas. Inte bara antal decibel utan även ljudets karaktär har betyelse för hur det upplevs. Under testet var alla luftavfuktarna inställda på det högsta luftflödet alternativt det läge som rekommenderas för kontinuerlig afvuktning i manualen. Några avfuktarna har även ett "tyst" läge, men det har inte ingått i testet.

Slanganslutning

Alla luftavfuktare har slanganslutning för att leda bort kondensvattnet direkt. Det är smidigt att slippa tömma vattenbehållaren, men slangen följer inte altid med.

Rengöring av filter

Alla luftafvuktare har ett luftfilter som behöver rengöras. Vi har listat tillverkarens rekommendationer om hur ofta man ska byta/rengöra filtret. Det är viktigt att rengöra filtret regelbundet för att minska brandrisken.

Behållare för kondensvatten

Volymen på behållaren där kondensvattnet från luftavfuktaren samlas upp i antal liter. Har luftavfuktaren en liten behållare är den enklare att bära, men måste tämmas oftare. Är behållaren stor kan den vara tung att tömma.

Automatisk avstängning utanför arbetsområde

Vissa luftavfuktare stänger av sig själv när det blir för kallt. Bara en avfuktare sätter igång automatiskt när det blir varmare igen.

Vikt

Luftavfuktarens vikt i kilo. Vill du kunna flytta luftavfuktaren ofta har vikten större betydelse än om den är tänkt att stå i bara bara ett utrymme.

Yttermått (H x B x D)

Luftavfuktarens yttermått i centimeter. Höjden x bredden x djupet.

Om du behöver en luftavfuktare så är det viktigt att välja rätt luftavfuktare för dina behov: rätt teknik och lagom storlek.

En luftavfuktare kan bidra till att förebygga framtida problem, men har du redan fukt och mögel måste du hitta orsaken.

Gå till botten med fuktproblemen - ta hjälp av fackman

Med en luftavfuktare förebygger du att du på sikt får problem med dålig lukt, mögel eller röta i det gamla pannrummet, garaget eller krypgrunden. Men har du fuktproblem kan en luftavfuktare bara lindra symptom.

Vid omfattande fuktproblem räcker det inte med en luftavfuktare, anlita en fackman som kan föreslå lämpliga åtgärder. Fukt kan bero på att det är för dålig ventilation i huset, eller så behöver kanske isoleringen förbättras. Det kan även bero på att dräneringen runt huset behöver ses över och åtgärdas.

Hög luftfuktighet kan orsaka fuktproblem

Luftens fuktighet anges i procent och är ett mått på hur mycket vatten luften innehåller vid en viss temperatur. I Sverige kan den relativa luftfuktigheten stiga upp till 90 procent under delar av året. Redan vid 60 procent rostar stål och vid 70 procent finns det risk för mögel och svampangrepp.

Styrning av luftavfuktare

Det är bra om du kan ställa in vilken fukt det maximalt ska vara i utrymmet där luftavfuktaren står så att den går igång och stängs av automatiskt vid behov.

Det är också bra om avfuktaren stänger av automatiskt när omgivningstemperaturen sjunker till en temperatur där avfuktaren inte längre kan fungera bra. Det finns även avfuktare som går igång automatiskt när temperaturen stiger igen.

Tre olika metoder för luftavfuktning

Det finns tre olika tekniker för luftavfuktning: kondensavfuktning, kombinerad kondens- och sorptionsavfuktning samt sorptionsavfuktning. Kondensavfuktning kallas ibland även kylavfuktning.

Vad du ska välja beror på i vilken miljö du ska använda luftavfuktaren. Kondensavfuktare fungerar bäst där det är uppvärmt, de kombinerade avfuktarna fungerar i frostfria utrymmen och sorptionsavfuktarna lämpar sig bäst för kallare utrymmen, även minusgrader.

Kondensavfuktning (kylavfuktning)

En fläkt suger in den omgivande, fuktiga luften. Fukten kondenseras och blir till vatten som samlas upp i en behållare eller leds bort till avloppet. Den torkade varma luften återförs till rummet.

Kombinerad avfuktning

Det finns kombinerade kondens- och sorptionsavfuktare. Fuktig luft sugs in i en rotor som tar upp fukten. Rotorn torkas ut av en varm luftström som leder bort fukten. Den fuktiga luftströmmen kyls ner och vattnet som då bildas samlas upp i en behållare eller leds bort via en slang.

Sorptionsavfuktning

Vid sorption sugs fuktig luft in i en rotor som tar upp fukten. Rotorn blir till slut mättad med fukt och torkas ut av en varm luftström som leder bort fukten från rummet eller husgrunden via en slang eller kanal.

Avfuktning av husgrunder

Krypgrunder drabbas lätt av fuktproblem under sommaren då husgrunden är kallare än omgivningen. När den varma utomhusluften ventileras in under huset bildas kondens som kan orsaka mögel, röta och dålig lukt.

Fungerar olika bra i olika omgivningar

Temperaturen i det utrymme du vill avfukta och hur hög den relativa luftfuktigheten är har också betydelse, en och samma luftavfuktare kan fungera olika bra i olika omgivningar. Hitta en modell som motsvarar dina behov.

Regelbunden service och tillsyn viktigt för säkerheten

Tänk på att en luftavfuktare kräver regelbunden service och tillsyn. Har du inte en slang som leder bort vattnet behöver kondensvattenbehållaren tömmas då och då. Filter behöver rengöras eller bytas så att avfuktaren förblir så effektiv som möjligt.

Tips för dig som ska välja luftavfuktare

  • Välj rätt teknik, beroende på var luftavfuktaren ska användas
  • Välj rätt storlek (kapacitet) beroende på hur stort utrymme som ska avfuktas. Lagom är bäst.
  • Fråga efter energianvändningen.
  • Fråga efter hur mycket luftavfuktaren bullrar.
  • Det ska vara lätt att tömma kondensvattnet och byta luftfilter.

Fler tips finns på Elsäkerhetsverkets webbplats. De har bland annat uppmärksammat bränder orsakade av luftavfuktare som glömts bort.