Om du behöver en luftavfuktare så är det viktigt att välja rätt luftavfuktare för dina behov: rätt teknik och lagom storlek.

En luftavfuktare kan bidra till att förebygga framtida problem, men har du redan fukt och mögel måste du hitta orsaken.

Gå till botten med fuktproblemen - ta hjälp av fackman

Med en luftavfuktare förebygger du att du på sikt får problem med dålig lukt, mögel eller röta i det gamla pannrummet, garaget eller krypgrunden. Men har du fuktproblem kan en luftavfuktare bara lindra symptom.

Vid omfattande fuktproblem räcker det inte med en luftavfuktare, anlita en fackman som kan föreslå lämpliga åtgärder. Fukt kan bero på att det är för dålig ventilation i huset, eller så behöver kanske isoleringen förbättras. Det kan även bero på att dränereringen runt huset behöver ses över och åtgärdas.

Hög luftfuktighet kan orsaka fuktproblem

Luftens fuktighet anges i procent och är ett mått på hur mycket vatten luften innehåller vid en viss temperatur. I Sverige kan den relativa luftfuktigheten stiga upp till 90 procent under delar av året. Redan vid 60 procent rostar stål och vid 70 procent finns det risk för mögel och svampangrepp.

Styrning av luftavfuktare

Det är bra om du kan ställa in vilken fukt det maximalt ska vara i utrymmet där luftavfuktaren står så att den går igång och stängs av automatiskt vid behov.

Det är också bra om avfuktaren stänger av automatiskt när omgivningstemperaturen sjunker till en temperatur där avfuktaren inte längre kan fungera bra. Det finns även avfuktare som går igång automatiskt när temperaturen stiger igen.

Tre olika metoder för luftavfuktning

Det finns tre olika tekniker för luftavfuktning: kondensavfuktning, kombinerad kondens- och sorptionsavfuktning samt sorptionsavfuktning. Kondensavfuktning kallas ibland även kylavfuktning.

Vad du ska välja beror på i vilken miljö du ska använda luftavfuktaren. Kondensavfuktare fungerar bäst där det är uppvärmt, de kombinerade avfuktarna fungerar i frostfria utrymmen och sorptionsavfuktarna lämpar sig bäst för kallare utrymmen, även minusgrader.

Kondensavfuktning (kylavfuktning)

En fläkt suger in den omgivande, fuktiga luften. Fukten kondenseras och blir till vatten som samlas upp i en behållare eller leds bort till avloppet. Den torkade varma luften återförs till rummet.

Kombinerad avfuktning

Det finns kombinerade kondens- och sorptionsavfuktare. Fuktig luft sugs in i en rotor som tar upp fukten. Rotorn torkas ut av en varm luftström som leder bort fukten. Den fuktiga luftströmmen kyls ner och vattnet som då bildas samlas upp i en behållare eller leds bort via en slang.

Sorptionsavfuktning

Vid sorption sugs fuktig luft in i en rotor som tar upp fukten. Rotorn blir till slut mättad med fukt och torkas ut av en varm luftström som leder bort fukten från rummet eller husgrunden via en slang eller kanal.

Avfuktning av husgrunder

Krypgrunder drabbas lätt av fuktproblem under sommaren då husgrunden är kallare än omgivningen. När den varma utomhusluften ventileras in under huset bildas kondens som kan orsaka mögel, röta och dålig lukt.

Fungerar olika bra i olika omgivningar

Temperaturen i det utrymme du vill avfukta och hur hög den relativa luftfuktigheten är har också betydelse, en och samma luftavfuktare kan fungera olika bra i olika omgivningar. Hitta en modell som motsvarar dina behov.

Regelbunden service och tillsyn viktigt för säkerheten

Tänk på att en luftavfuktare kräver regelbunden service och tillsyn. Har du inte en slang som leder bort vattnet behöver kondensvattenbehållaren tömmas då och då. Filter behöver rengöras eller bytas så att avfuktaren förblir så effektiv som möjligt.

Tips för dig som ska välja luftavfuktare

  • Välj rätt teknik, beroende på var luftavfuktaren ska användas
  • Välj rätt storlek (kapacitet) beroende på hur stort utrymme som ska avfuktas. Lagom är bäst.
  • Fråga efter energianvändningenFråga efter hur mycket luftavfuktaren bullrar.
  • Det ska vara lätt att tömma kondensvattnet och byta luftfilter.

Fler tips finns på Elsäkerhetsverkets webbplats. De har bland annat uppmärksammat bränder orsakade av luftavfuktare som glömts bort.