Här finns testresultat för 17 luftluftvärmepumpar. Resultaten visar att värmepumparna är effektiva och att det går att minska bullret. Två av luftluftvärmepumparna är också testade för att hålla värmen i fritidshuset under den kalla årstiden när ingen är där.

I testet har ingått att beräkna energibesparingen och årsvärmefaktorn för två hus på tre orter, från Malmö i söder till Luleå i norr. Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Tabellen är i två nivåer, enkel och utökad. Vill du se hela testet väljer du utökad tabell.

Jämför årsvärmefaktorn och energibesparingen

Jämför du energibesparingen för ett hus i Malmö varierar den från 6 500 till 6 900 kilowattimmar per år. Årsvärmefaktorn varierar från 2,8 till 4,1. Det är ett mått på värmepumpens effektivitet under ett helt år. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 9 100 kilowattimmar per år och en årsmedeltemperatur på +8,2 grader.

För ett hus i Borås är energibesparingen från 7 000 upp till 7 800 kilowattimmar och årsvärmefaktorn för de testade luftluftvärmepumparna är då 2,8 till 3,5. Jämförelsen gäller för hus som har ett uppvärmningsbehov på 11 000 kilowattimmar per år. Finns huset i Luleå och har ett behov av uppvärmning på 15 400 kilowattimmar ligger besparingen från 7 900 till 9 300 kilowattimmar per år, en skillnad på 1 400 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn varierar från 2,3 till 2,6 mellan de testade värmepumparna. Jämförelsen gäller för orter med en årsmedeltemperatur på +1,3°C, motsvarande Luleå.

Värmeeffekt och värmefaktor för specifika temperaturer

Väljer du den utökade tabellen kan du även se värmeeffekten och värmefaktorn. Värmeeffekten visar hur många kilowatt som värmepumpen kan leverera vid olika utetemperaturer från +7°C ner till-15°C och med olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet vid en viss utetemperatur och kompressoreffekt. Detta värde ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar den genomsnittliga värmefaktorn för hela året.

Två värmepumpar testade för fritidshus

Två av värmepumparna, IVT Nordic Inverter 09LR-N, och IVT Nordic Inverter 12 LR-N har även testats för att se hur väl de fungerar vid lägre inomhustemperatur, bara +10°C. Det handlar om att hålla värmen ett fritidshus under den kalla årstiden så att ledningar och annat inte ska frysa i huset. Detta kallas ibland för underhållsvärme. Testet visar att vid en så låg inomhustemperatur blir värmepumparna effektivare. Jämför energibesparingen och årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt fritidshus. Av tabellen framgår även värmeeffekten och värmefaktorn vid -7°C och vid -15°C samt vid maximal och lägsta kompressoreffekt. Det uppvärmningsbehov som anges i tabellen är den energi som krävs för att hålla innetemperaturen på +10°C, under den kallare årstiden, för tre olika orter.

Stora skillnader i buller

Ljudeffektnivån visar hur mycket luftluftvärmepumpen bullrar och har mätts upp för både utomhusdelen och inomhusdelen. Det lägst uppmätta bullret i detta test har IVT Nordic Inverter 09LR-N och Panasonic HE9LKE med 56 respektive 57 decibel för utomhusdelen. Som mest bullrar Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35SAVP2-ND, Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH med 69 respektive 67 dB(A). För inomhusdelen anges ett spann eftersom värmepumparna har varvtalsreglerade kompressorer och ljudeffektnivån varierar beroende på luftflödet. En skillnad på 10 decibel uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel, utan ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ljudeffektnivån för utomhusdelen har mätts upp med maximal fläkthastighet, vid en utomhustemperatur på +7°C . Vid kallare väderlek kan bullret öka då kompressorn och fläkten går på full effekt.

Alla bruksanvisningar får bra omdöme

I testet har även ingått att göra en subjektiv bedömning av bruksanvisningarna. Här ingår bland annat att se att viktig information om skötsel och underhåll finns med. Samtliga bruksanvisningar har bedömts som bra.

Köldmedier

Av den utökade tabellen framgår också vilket köldmedium som värmepumpen använder. Detta har dock inte ingått som en del utav testet utan är tillverkarens egen uppgift. Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. Köldmedierna har ingen påverkan på ozonlagret, men kan bidra till växthuseffekten om de skulle läcka ut.

Tillverkarens uppgift om lägsta utomhustemperatur

Alla värmepumparna har testats enligt internationell standard för provningar till som kallast -15°C. I tabellen finns också en uppgift från tillverkaren om vid vilken lägsta utetemperatur som deras värmepump ska klara av att leverera värme till huset.

Webbadresser för kontaktuppgifter

Tillverkarens eller generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

Välj Modell Pris (med moms) Testad Årsvärmefaktor
Toshiba RAS-25N3KVP-ND 22 000  kr Augusti 2013 3,2
Toshiba RAS-35N3KVP-ND/RAS-35N3AVP-ND 24 000  kr Augusti 2013 3,3
LG Nordic Prestige P09MN.NM2 20 900  kr Mars 2013 3,4
Toshiba RAS-35SKVP2-ND/RAS-35AVP2-ND 23 900  kr December 2012 3,3
Panasonic CU-HE9NKE/CS-HE9NKE 22 000  kr December 2012 3,4
Mitsubishi Electric MUZ-FH35VEHZ-E1/MSZ-FH35VE-E1 22 500  kr November 2012 3,3
Mitsubishi Electric MUZ-FH25VEHZ-E1/MSZ-FH25VE-E1 21 000  kr November 2012 3,3
Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN 18 900  kr September 2012 3,2
Electrolux EXH09HL1WI/EXH09HL1WE 18 700  kr April 2012 3,0
General ASHG09LTCB/AOHG09LTCN 18 900  kr September 2012 3,2
Electrolux EXH12HL1WI/EXH12HL1WE 21 300  kr April 2012 3,0
IVT Nordic Inverter 09LR-N 20 900  kr April 2012 3,1
IVT Nordic Inverter 12LR-N 22 900  kr April 2012 3,2
Toshiba RAS-25SKVP2-ND 21 990  kr Augusti 2011 3,4
Panasonic HE9LKE 24 500  kr Oktober 2010 3,1
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N 24 500  kr November 2009 3,5
Toshiba Polar RAS-10PAVP-ND 23 990  kr September 2009 3,3
Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH 18 900  kr Juni 2009 2,8
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH 24 500  kr Juni 2009 3,0
Markera alla
Avmarkera alla

Hur mycket energi du kan spara med en luftluftvärmepump beror bland annat på var i landet du bor, husets planlösning och hur stort behovet av uppvärmning är. En installatör ska kunna göra en kalkyl som visar på en ungefärlig energibesparing för just ditt hus.

Öppen planlösningen är optimal

En luftluftvärmepump passar allra bäst i hus med öppen planlösning eftersom den varma luften då kan cirkulerar fritt. I större hus kan man behöva flera inomhusdelar om man vill värma hela huset, till exempel en på nedervåningen och en på övervåningen. Var värmepumpen placeras har betydelse för hur mycket energi den kan spara i ditt hus.

Reglera värmen rätt

Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att se till så att husets värmereglering är rätt injusterat. Termostaterna på radiatorerna (elementen) ska slå på först när värmepumpen inte klarar av att hålla inomhustemperaturen.

Kompletterande värmekälla

När det är riktigt kallt ute stängs värmepumpen av eftersom det finns så lite värme att hämta i utomhusluften, då behövs en kompletterande värmekälla.

Led bort avfrostningsvattnet

Är det kallare än +7°C avfrostas luftluftvärmepumpen då och då automatiskt för att undvika att det blir is på förångarbatteriet. Det kan bli stora mängder vatten från avfrostningen på ett år. Led bort avfrostningsvattnet så att det inte bildas en hög med is under värmepumpen och för att undvika att husgrunden eller växtligheten i trädgården skadas.

Buller kan vara störande

Ljudet från både utomhus- och innedelen kan upplevas som störande. Undvik att placera värmepumpen nära sovrummet, uteplatsen eller grannarna. Ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Be installatören att få lyssna på värmepumpen så att du kan skapa dig en egen uppfattning innan du bestämmer dig.

Minst tre offerter

Begär in minst tre offerter från olika installatörer. I offerten ska allt finnas med som behövs för att få en funktionsklar anläggning. Offerten ska också innehålla ekonomiska beräkningar, en energikalkyl som visar ungefär hur mycket luftluftvärmepumpen kan spara i ditt hus. Villkoren för leverans, service, betalning och olika garantier ska framgå tydligt.

Anlita certifierad installatör

Sedan år 2009 är det krav på att VVS-installatören måste vara certifierad. Det räcker inte med att företaget har ett certifikat. Installatören ska kunna styrka detta via legitimation.

Obligatorisk energimärkning

Det är lag på att luftluftvärmepumpar ska vara energimärkta. Märkningen är gemensam för EU-länderna.