Tillbaka
Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN
Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

FG Nordic AB
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

18 900  kr
Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

September 2012
Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 100 kWh/år
Energibesparing 6 600  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,7
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år
Energibesparing 11 100  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,0
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 11 000 kWh/år
Energibesparing 7 500  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,2
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 20 000 kWh/år
Energibesparing 12 200  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,6
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 15 400 kWh/år
Energibesparing 8 900  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,4
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 28 000 kWh/år
Energibesparing 13 400  kWh/år
Årsvärmefaktor 1,9
Sidbrytning vid utskrift
Värmeeffekt vid olika utetemp. (Innetemp +20°C)

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Lägsta utomhustemperatur som luftluftvärmepumparna testas vid enligt den internationella standarden för tester är minus 15 grader. Testet är utfört med tre olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent, även kallat laster. Inomhustemperatuen ärr +20°C .

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
100%kompressoreffekt 5,5 kW|4,1 kW|4,1 kW|3,3 kW
75% kompressoreffekt 4,1 kW|-|-|-
50% kompressoreffekt 2,7 kW|2,0 kW|-|-
Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)

Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet, och gäller för en bestämd utetemperatur och kompressoreffekt och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Den engelska förkortningen, som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.  

När det är varmt ute ökar värmepumpens värmefaktor, den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn. Jämför även årsvärmefaktorn som visar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
100%kompressoreffekt 3,5|2,8 |2,7|2,4
75% kompressoreffekt 4,1|-|-|-
50% kompressoreffekt 4,7|4,1|-|-
Underhållsvärme (innetemp +10°C )

Värmepumpens effektivitet vid låga inomhustemperaturer, +10ºC . Det innebär att till exempel ett fritidshus kan värmas med luft-luftvärmepump istället för med elradiatorer under lågsäsong, när ingen bor i huset. Det är inte alla luftluftvärmepumpar som testats för underhållsvärme.

Ej testad för underhållsvärme
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 4 500 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 8 200 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 6 000 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 10 900 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 600 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 17 500 kWh/år
Energibesparing -
Årsvärmefaktor -
Värmeeffekt vid olika utetemperaturer

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Har mätts upp när värmepumpen går på maximal och minimal kompressoreffekt för att ge underhållsvärme i fritidshuset + 10C

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
Max last -|-|-|-
Min last -|-|-|-
Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer

Visar värmepumpens värmefaktor vid låga inomhustemperaturer, + 10-grader.  Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet,

+7°C|+2°C|-7°C|-15°C
Max last -|-|-|-
Min last -|-|-|-
Yttermått (bredd x höjd x djup)

Luftluftvärmepumpens yttermått, bredd x höjd x djup i centimeter. Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg cirka 10 till 20 cm.

Utomhusdel 79 x 54 x 29 cm
Inomhusdel 87 x 28 x 19 cm
Ljudeffektnivå

Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger och är oberoende av omgivningen, vilket gör att det går att jämföra olika modeller.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde. För värmepumpar med varierande luftflöde, även kallat inverter, anges ett spann som ljudeffektnivån varierar inom. Uppmätt enligt internationell standard.

 dB(A)
Utomhusdel 64 dB(A)
Inomhusdel 36-59 dB(A)
Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen, läsbarhet och innehåll.

Bra
Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut.

R410A
Märkning

Svenenmärkningen är den nordiska miljömärkningen. P-märkt betyder att produkten uppfyller SP Sveriges tekniska forksningsinstituts krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och tillverkning.

Lägsta utomhustemperatur

Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren själv uppger att luftluftvärmepumpen ska klara av att leverera värme. Ju kallare det är ute desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Värmepumparna är testade ner till minus 15 grader.

-30°C
Övrigt

Luftluftvärmepumparna levereras med olika filter. Effekten av dessa har inte testats. Tillverkarens egen uppgift.

Har så kallat apple-catechinfilter för fint damm samt keramiskt joniseringsfilter.
Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.

Tabellguide

Här finns testresultat för 19 luftluftvärmepumpar. Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus. Tabellen är i två nivåer, enkel och utökad. Vill du se hela testet väljer du utökad tabell.

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade luftluftvärmepumpen. Ibland har utomhus och inomhusdelen olika beteckningar. Det finns värmepumpar med liknande modellbeteckningar, men resultaten gäller bara för den testade modellen.

Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Värmeeffekt vid olika utetemp. (Innetemp +20°C)

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Lägsta utomhustemperatur som luftluftvärmepumparna testas vid enligt den internationella standarden för tester är minus 15 grader. Testet är utfört med tre olika kompressoreffekter, 100, 75 och 50 procent, även kallat laster. Inomhustemperatuen ärr +20°C .

Värmefaktor, COP, vid olika utetemp. (Innetemp +20°)

Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet, och gäller för en bestämd utetemperatur och kompressoreffekt och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Den engelska förkortningen, som ofta används av tillverkare är COP, Coefficient of performance.  

När det är varmt ute ökar värmepumpens värmefaktor, den ökar också när kompressorn inte går på full effekt. Vid lägre utomhustemperaturer minskar värmefaktorn. Jämför även årsvärmefaktorn som visar värmepumpens effektivitet under ett helt år.

Underhållsvärme (innetemp +10°C )

Värmepumpens effektivitet vid låga inomhustemperaturer, +10ºC . Det innebär att till exempel ett fritidshus kan värmas med luft-luftvärmepump istället för med elradiatorer under lågsäsong, när ingen bor i huset. Det är inte alla luftluftvärmepumpar som testats för underhållsvärme.

Värmeeffekt vid olika utetemperaturer

Den uppmätta effekten som värmepumpen ger vid fyra olika utomhustemperaturer och varierande luftfuktighet. Har mätts upp när värmepumpen går på maximal och minimal kompressoreffekt för att ge underhållsvärme i fritidshuset + 10C

Värmefaktor, COP, vid olika utetemperaturer

Visar värmepumpens värmefaktor vid låga inomhustemperaturer, + 10-grader.  Värmefaktorn är ett mått på värmepumpens effektivitet,

Yttermått (bredd x höjd x djup)

Luftluftvärmepumpens yttermått, bredd x höjd x djup i centimeter. Innefattar inte avståndet som behövs mellan utomhusdel och yttervägg cirka 10 till 20 cm.

Ljudeffektnivå

Utomhus- och inomhusdelarnas ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Ljudeffektnivån beskriver det ljud som värmepumpen avger och är oberoende av omgivningen, vilket gör att det går att jämföra olika modeller.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubling av ljudet. Ljudeffektnivån har mätts med värmepumpen på maximalt luftflöde. För värmepumpar med varierande luftflöde, även kallat inverter, anges ett spann som ljudeffektnivån varierar inom. Uppmätt enligt internationell standard.

Bruksanvisning

Bedömning av bruksanvisningen, läsbarhet och innehåll.

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut.

Märkning

Svenenmärkningen är den nordiska miljömärkningen. P-märkt betyder att produkten uppfyller SP Sveriges tekniska forksningsinstituts krav på effektivitet, säkerhet, konstruktion, dokumentation och tillverkning.

Lägsta utomhustemperatur

Den lägsta utomhustemperaturen som tillverkaren själv uppger att luftluftvärmepumpen ska klara av att leverera värme. Ju kallare det är ute desto mindre värme finns det att hämta i uteluften. Värmepumparna är testade ner till minus 15 grader.

Övrigt

Luftluftvärmepumparna levereras med olika filter. Effekten av dessa har inte testats. Tillverkarens egen uppgift.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar kontaktuppgifter.