Tillbaka
Mitsubishi Electric MUZ-FH25VEHZ-E1/MSZ-FH25VE-E1
Tillverkare

Namnet på tillverkaren eller importören av den testade luftluftvärmepumpen.

Mitsubishi Electric
Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Kostnad för installationen tillkommer. Ta in offerter från flera installatörer och jämför priser och övriga villkor.

21 000  kr
Testad

Den månad och år som testet publicerats på Energimyndighetens webbplats.

November 2012
Energibesparing och Årsvärmefaktor

Jämför bara siffrorna för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus! Här visas hur mycket energi luftluftvärmepumpen kan spara och årsvärmefaktorn för två hus med olika behov av uppvärmning i Malmö, Borås och Luleå.

Årsmedeltemperaturen per ort är:

Malmö + 8,2ºC Borås + 6,1ºC Luleå + 1,3ºC

Energibesparing
Den beräknade energibesparingen för två hus med olika stort behov av uppvärmning. Besparingen är jämfört med direktverkande el och gäller för hus med öppen planlösning. Tänk på att uppvärmning av tappvarmvatten och hushållsel tillkommer. OBS! Detta är en teoretiskt beräknad besparing baserad på resultat från laboratorietester. Den verkliga besparingen kan bli lägre eller högre.

Årsvärmefaktor
Årsvärmefaktorn visar hur effektiv luftluftvärmepumpen är under ett helt år, ju högre siffra desto bättre. Jämförbara årsvärmefaktorn för den ort och det uppvärmningsbehov som bäst motsvarar ditt hus.

Är årsvärmefaktorn 3,0 betyder det att värmepumpen ger tre gånger mer värme än den el den använder för sin drift under ett helt år.

Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 9 100 kWh/år
Energibesparing 6 800  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,9
Malmö (+8,2ºC) Hus med uppvärmningsbehov 16 600 kWh/år
Energibesparing 11 400  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,2
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 11 000 kWh/år
Energibesparing 7 700  kWh/år
Årsvärmefaktor 3,3
Borås (+6,1ºC) Hus med uppvärmningsbehov 20 000 kWh/år
Energibesparing 12 700  kWh/år
Årsvärmefaktor 2,7
Energibesparing och Årsvärmefaktor
Luleå (+1,3ºC) Hus med uppvärmningsbehov 15 400 kWh/år
Energibesparing 9 000  kWh/år
Årsvärmefaktor