Pellets består av sågspån, bark och spill från sågverk och andra skogsindustrier. Materialet pressas samman till en massa i form av små cylindrar på sex till åtta millimeters diameter.