Tillbaka
Rindi
Testad
Den månad och det år som testet publicerats.
Februari 2009
Pris per ton
Priset är ett ungefärligt pris, per ton i småsäck och med moms. Transport ingår i de flesta fall, dock varierar det hur långa transporter som ingår i det angivna priset. Hämtpris betyder att det tillkommer kostnad för transport. Det finns stora variationer i priiset mellan olika regioner och det varierar också beroende på hur mycket pellets du köper åt gången. Det angivna priset gäller oftast bara om du köper flera pallar samtidigt.
2 684 kr
Hållfasthet
Anges i procent. Ju högre siffra desto bättre. Hur bra pelletsen klarar av att hanteras och transporteras utan att smula sönder. Alla testade pelletsfabrikat är levererade i säckar på 15-16 kilo.
98,2 %
Energiinnehåll
Energiinnehåll kallas även värmevärde. Anges både som kilowattimmar per kilo (kWh) och megajoule (MJ) per kilo. Megajoule omvandlas till kilowattimmar enligt formeln: MJ/3,6 = kWh. Ett energiinnehåll på 5 kWh/kg betyder att en pelletssäck på 16 kilo innehåller 80 kWh.
kWh/kg 4,79 kWh/kg
MJ/kg 17,3 MJ/kg
Volymvikt
Är ett mått på densiteten och visar hur många kilo pellets som rymms på en kubikmeter(m³). Skruven som matar pelletsen från förrådet till brännaren doserar efter volym, därför är en jämn volymvikt betydelsefullt så att du inte behöver justera om brännaren vid varje ny leverans eller när du byter pelletsfabrikat.
617 kg/m³
Fukthalt viktprocent
Fukthalten i pelletsen som procent av vikten. Ju lägre siffra desto bättre.
8,4 %
Askhalt viktprocent
Anger hur mycket aska pelletsen ger i procent av vikten. Ju lägre siffra desto mindre aska, vilket underlättar eftersom du inte behöver aska ur lika ofta.
0,3 %
Asksmälttemperatur
Den temperatur då askan från pelletsen börjar smälta. Ju högre siffra desto bättre. Alla fabrikat i detta test har betydligt högre asksmälttemperatur än vad som krävs för svanenmärkning (1300ºC).
1 550ºC
Kemisk sammansättning
Mängden klor, svavel och kväve som finns i pelletsen. Alla fabrikaten i testet klarade kraven för svensk standard och svanen med god marginal.
Uppfyller svensk standard och kraven för svanen.
Innehållsförteckning på säcken
Det är inget krav på att tillverkarna måste deklarera vad pelletsen innehåller. De deklarationer som finns varierar i omfattning och är mer eller mindre begripliga.
Ja
Övrigt
Här anges övrig information som kan vara bra att veta. Är fältet tomt finns inga övriga upplysningar.
-
Webbadress
Tillverkarens webbadress, i något enstaka fall E--postadress eller telefonnummer.
www.rindi.se

Tabellguide

Leverantör
Tillverkaren eller importörens namn.

Testad
Den månad och det år som testet publicerats.

Pris per ton
Priset är ett ungefärligt pris, per ton i småsäck och med moms. Transport ingår i de flesta fall, dock varierar det hur långa transporter som ingår i det angivna priset. Hämtpris betyder att det tillkommer kostnad för transport. Det finns stora variationer i priiset mellan olika regioner och det varierar också beroende på hur mycket pellets du köper åt gången. Det angivna priset gäller oftast bara om du köper flera pallar samtidigt.

Hållfasthet
Anges i procent. Ju högre siffra desto bättre. Hur bra pelletsen klarar av att hanteras och transporteras utan att smula sönder. Alla testade pelletsfabrikat är levererade i säckar på 15-16 kilo.

Energiinnehåll
Energiinnehåll kallas även värmevärde. Anges både som kilowattimmar per kilo (kWh) och megajoule (MJ) per kilo. Megajoule omvandlas till kilowattimmar enligt formeln: MJ/3,6 = kWh. Ett energiinnehåll på 5 kWh/kg betyder att en pelletssäck på 16 kilo innehåller 80 kWh.

Volymvikt
Är ett mått på densiteten och visar hur många kilo pellets som rymms på en kubikmeter(m³). Skruven som matar pelletsen från förrådet till brännaren doserar efter volym, därför är en jämn volymvikt betydelsefullt så att du inte behöver justera om brännaren vid varje ny leverans eller när du byter pelletsfabrikat.

Fukthalt viktprocent
Fukthalten i pelletsen som procent av vikten. Ju lägre siffra desto bättre.

Askhalt viktprocent
Anger hur mycket aska pelletsen ger i procent av vikten. Ju lägre siffra desto mindre aska, vilket underlättar eftersom du inte behöver aska ur lika ofta.

Asksmälttemperatur
Den temperatur då askan från pelletsen börjar smälta. Ju högre siffra desto bättre. Alla fabrikat i detta test har betydligt högre asksmälttemperatur än vad som krävs för svanenmärkning (1300ºC).

Kemisk sammansättning
Mängden klor, svavel och kväve som finns i pelletsen. Alla fabrikaten i testet klarade kraven för svensk standard och svanen med god marginal.

Innehållsförteckning på säcken
Det är inget krav på att tillverkarna måste deklarera vad pelletsen innehåller. De deklarationer som finns varierar i omfattning och är mer eller mindre begripliga.

Övrigt
Här anges övrig information som kan vara bra att veta. Är fältet tomt finns inga övriga upplysningar.

Webbadress
Tillverkarens webbadress, i något enstaka fall E--postadress eller telefonnummer.