Det finns smarta LED-lampor där du själv kan anpassa ljuset efter dina önskemål och behov. De styrs med bluetooth eller wi-fi, trådlöst via en app i mobilen eller fjärrkontroll. Du kan anpassa ljusets färg och mängden ljus efter dina önskemål och behov, men se upp med elanvändningen i standby.

Har många extra funktioner

Smarta LED-lampor kan ha många extra funktioner som timer, närvarosensor och ljusindikator när mobilen ringer.

Titta på energimärkningen

De smarta LED-lamporna är energimärkta på samma sätt som andra lampor . När du ska köpa en smart lampa så ta hjälp av informationen på lampförpackningen.

Smarta lampor har elanvändning i standby

När du släcker de smarta lamporna via appen eller fjärrkontrollen så tänk på att de fortsätter använda el.

Lämna slocknade lampor till miljöstation

Alla använda lampor och ljusslingor ska lämnas in till miljöstationen och sorteras i speciellt uppmärkta behållare. På kommunernas återvinningscentraler finns speciella insamlingsbehållare och några butiker har insamling av lampor, vilket gör det enkelt att lämna gamla lampor samtidigt som du köper nya.

Det är viktigt att du följer de anvisningar och skyltningar som finns för att visa dig var du ska lägga dina lampor, så att de tas om hand på rätt sätt.

Innehåller glas metall och elektronik

Alla typer av lampor innehåller glas och olika metaller. Lågenergilampor innehåller dessutom några milligram kvicksilver som är farligt för miljön. LED-lampor innehåller inte kvicksilver. De smarta lamporna har inbyggd elektronik som behövs för den trådlösa styrningen. Kasta inte lampor i hushållssoporna eller i glas-eller metallåtervinningen.

Reklamera lampor om du inte är nöjd

Spara kvittot. Är du inte nöjd med lampan så gå tillbaka till butiken och klaga.

Länkar

Läs mer om hembelysning på Energimyndighetens webbplats.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets webbplats. Där kan du också anmäla farliga produkter.

Lampguiden finns på Apple Appstore och på Google Play.

Lampguiden för iPhone

Lampguiden för Android