Med solcellsmoduler kan du producera din egen el direkt från solen. Ett tufft test visar att solcellsmodulerna står pall för svenskt klimat, även snö och is, och att de klarar hållbarhetstesterna bra.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler. Med ett nätanslutet solcellssystem kan du producera din egen el direkt från solen och du kan också sälja eventuellt överskott till elnätet. I ett solcellssystem finns även en eller flera växelriktare som är systemets hjärta. Energimyndigheten har även testat växelriktare till solcellsmoduler för att se hur effektiva de är och hur bra kvalitet på el de klarar att producera.

Läs även testet av växelriktare.

Tre tester i ett

I testet ingår tre olika delar som alla på olika sätt visar solcellsmodulernas egenskaper och prestanda.

Testet börjar med att man mäter upp hur mycket effekt (i watt) en solcellsmodul klarar att producera när den är helt ny. Det uppmätta värdet jämförs med tillverkarens egen uppgift. Sedan utsätter man solcellsmodulerna för påskyndad åldring, genom stora variationer i temperatur och luftfuktighet, för att se om deras prestationsförmåga minskar. I testet har det även ingått att mäta hur bra solcellsmodulerna klarar snö som fryser och tinar om vartannat. Allt för att se hur bra de klarar det kalla svenska klimatet.

Nya solcellsmodulers effekt jämfört med tillverkarens egen uppgift

I det första testet mäter man upp solcellsmodulens effekt när de är nya. Resultaten visar att solcellsmodulerna generellt ger något lägre effekt jämfört med vad tillverkaren själv anger. För sex av nio solcellsmoduler är skillnaderna bara en till två procent. Två solcellsmoduler har dock en större avvikelse. Det är CentroSolar med fem procent och SunPower med sex procent lägre effekt än vad tillverkaren anger. Effekten för enskilda solcellsmoduler kan variera och därför får tillverkarna ange effekten inom ett spann, men för de testade modellerna har samtliga tillverkare valt att ange att effekten inte kan vara lägre än den de anger. Detta kallas plustolerans.

Toleranser i tillverkarens effekt = Plustolerans

När tillverkarna anger storleken på solcellsmoduler gör de det med en tolerans. Toleransen avgör hur mycket effekten på enskilda moduler av samma modell kan variera. Exempel: Tillverkaren märker solcellsmodulen med 250 watt, minus noll procent och plus två procent (-0 /+2%). Det innebär att tillverkaren lovar att solcellsmodulen ger 250 watt som lägst och 255 watt som mest. Det är också ett exempel på så kallad plustolerans, ett begrepp som förekommer på tillverkarnas egna produktblad. Det betyder att tillverkaren lovar att varje enskild solcellsmodul ska ge minst så mycket effekt som den är märkt med. Det är upp till tillverkarna själva att ange dessa toleranser för sina solcellsmoduler.

Påskyndad åldring för att testa hållbarheten

Solcellmodulernas hållbarhet har satts på prov med ett test som utsätter modulerna för kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet för att se hur detta påverkar solcellsmodulernas prestanda och utseende.

För fyra av modellerna, PPAM, Renesola, SolarWorld samt SunPower, var nedgången i effekt mycket liten, 0-1%, efter hållbarhetstestet. För fyra andra modeller syns en viss nedgång i effekt. Det gäller Q CELLS, CentroSolar, JA Solar och Yingli Solar som alla tappat 3 % av den ursprungliga effekten.
Man tittar även på om solcellsmodulerna har fått någon synlig påverkan, som till exempel flammighet. Modellen från PPAM klarade sig helt utan synliga förändringar. På de andra modellerna syntes en viss flammighet, av varierande grad.

Utseendet är viktigt - ska inte underskattas

Även om förändringar i utseendet inte alltid påverkar funktionen så är den estetiska delen viktig eftersom solcellsmodulerna sitter synligt på taket eller på till exempel en ställning i trädgården. Betydelsen av detta ska inte underskattas. Läs mer om utseendets betydelse i Bra att veta.

Snö- och istest för att efterlikna svenskt klimat

Sverige har ett bra klimat för solceller, det blir aldrig så hett här som i många andra delar av världen. Men för att se hur bra solcellsmodulerna klarar svensk vinter har vi utsatt dem för ett intensivt snö- och istest med snökanon. Här ville vi främst se om solcellsmodulerna påverkas av snö och is som tränger ner i ramen som omsluter solcellsmodulen. Testet visar att solcellsmodulerna klarar detta mycket bra, varken funktionen eller utseendet påverkades nämnvärt.

För tidigare generationers solcellsmoduler har man sett att is och snö ibland kan göra att ramarna runt solcellsmodulerna och infästningar i taket skadas. Detta test är inte enligt någon internationell standard, men ska motsvara svenska förhållanden.

Testet ska inte förväxlas med hur mycket snö de kan bära

Detta ska inte förväxlas med det vanliga snötest som enbart handlar om hur mycket tyngd från snö som solcellsmodulerna klarar att bära. Om det står att solcellsmodulen är snötestad så är det mest troligt att det är detta snötyngdstest som tillverkaren menar.

Monokristallina och polykristallina solcellsmoduler testade

Bland de nio solcellsmoduler som Energimyndigheten har testat finns både så kallade monokristallina och polykristallina modeller. Som namnet indikerar består monokristallina solceller av en enskild kristall och poly av flera kristaller. Monokristallina solceller är mer komplicerade att tillverka och därför blir dessa solceller något dyrare, men de är också något effektivare. Skillnaderna är dock små och vanligast idag är polykristallina solceller. Dessa båda varianter har tillsammans i storleksordningen 90 procent av marknaden.

De testade solcellsmodulerna har ungefär samma storlek, runt 250 watt i toppeffekt, det är bara en som är något större, på drygt 300 watt. De är tillverkade i Tyskland, Kina, USA och Sverige.

Tunnfilmssolceller har inte testats denna gång

Det finns också så kallade tunnfilmssolceller där det aktiva lagret utgörs av andra material än kisel. Det går åt mindre material att tillverka tunnfilmssolceller och de kan även vara böjbara vilket bidrar till att de har många användningsområden. Energimyndigheten har bidragit till forskning kring tunnfilmssolceller.

Mer information om solel

Mer information

Fördjupad information om intäkter som du kan få för den el som din solcellsanläggning genererar finns på Solelportalen.

Vill du fördjupa dig mer i solceller och växelriktare?

Läs provningsrapporten och förstudien från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Provningsrapport solcellsmoduler och växelriktare

Förstudie inför test av solcellsmoduler och växelriktare

Välj Tillverkare Modell Teknik Verkningsgrad %
CentroSolar S255P60 Professional Polykristallin 14,8 %
JA Solar JAM6(BK)-60-260/SI Monokristallin 15,4 %
PPAM Paladium Polykristallin 13,9 %
Q CELLS Q.PRO BLK-G3 Polykristallin 15,2 %
Renesola JC250S-24/Bb-b Monokristallin 15,0 %
SolarWorld Sunmodule Plus SW 250 mono black Monokristallin 14,7 %
SunPower SPR-E20-327 Monokristallin 19,0 %
SweModule Windon Tatu 265 Mono Monokristallin 16,0 %
Yingli Solar Panda YL270C-30b Monokristallin 16,4 %
Markera alla
Avmarkera alla

Många vill skaffa solceller för miljön, ekonomin och känslan av att vara delvis självförsörjande.