Tillbaka
Produktbild
Högupplöst bild
Samilpower
Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade växelriktaren.

3000 TL
Storlek kW

Växelriktarens storlek, effekt i kilowatt. I testet finns växelriktare i storlekarna 3, 5 och 10 kilowatt samt en mikroväxelriktare.

2,6  kW
Pris (med moms)

Pris med moms. Priset i tabellen är det pris som Energimyndigheten köpt växelriktaren för. Till mikroväxelriktaren Enphase tillkommer kostnaden för en separat kommunikationsenhet som kostar 4 000 kronor per anläggning.

När du jämför priser så tänk på att de testade växelriktarna är olika stora. Det tillkommer kostnader för solcellsmoduler, övrig kringutrustning och installation. Priserna varierar över tid och mellan olika inköpsställen.

9 900 kr
Verkningsgrad %

Växelriktarens verkningsgrad i procent. I tabellen visas tillverkarens egen uppgift och den verkningsgrad som har mätts upp i testet. Verkningsgraden har mätts upp vid tre olika spänningar och i tabellen anges det högst uppmätta värdet.

Den uppmätta verkninggraden är i samtliga fall något lägre än vad tillverkarna anger. Till viss del kan skillnaderna förklaras med att fem av växelriktarna som har flera driftsopimerare av praktiska skäl bara har testats med en av dem.

Total EU-viktad verkningsgrad.

Uppmätt 94,8  %
Angiven 96,3  %
Strömstörningar (%)

Ett sätt att mäta kvaliteten på elen är att se hur mycket stömstörningar, så kallade övertoner, som fiinns. Ju fler övertoner, med frekvenser över 50 Hz, desto sämre elkvalitet. Ibland används den engelska förkortningen THD, Total Harmonic Distortion.

Sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under tio procent. Strömstörningar räknas i procent, ju lägre siffra desto bättre elkvalitet. Två av de testade växelrikatrna har något högre strömstörningar, 17 och 28 procent. Erfarenheten säger att strömstörningar under 20 procent är godtagbar.

17  %
Optimerare (MPPT)

Antal optimerare som växelriktaren har.Växelriktaren kan ha flera optimerar som gör det möjligt att styra olika grupper av solcellsmoduler separat för att få ut mesta möjliga av solcellssystemet.
Tillverkarna använder ibland den engelska förkortningen för dessa optimerare som är MPPT, Maximum Power Point Tracker.

1 st
Faser (1 eller 3-fas)

Antal faser, en eller tre. Tre faser är typiskt för lite större anläggningar.

1-fas

Tabellguide

Tillverkare

Tillverkarens namn.

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade växelriktaren.

Storlek kW

Växelriktarens storlek, effekt i kilowatt. I testet finns växelriktare i storlekarna 3, 5 och 10 kilowatt samt en mikroväxelriktare.

Pris (med moms)

Pris med moms. Priset i tabellen är det pris som Energimyndigheten köpt växelriktaren för. Till mikroväxelriktaren Enphase tillkommer kostnaden för en separat kommunikationsenhet som kostar 4 000 kronor per anläggning.

När du jämför priser så tänk på att de testade växelriktarna är olika stora. Det tillkommer kostnader för solcellsmoduler, övrig kringutrustning och installation. Priserna varierar över tid och mellan olika inköpsställen.

Verkningsgrad %

Växelriktarens verkningsgrad i procent. I tabellen visas tillverkarens egen uppgift och den verkningsgrad som har mätts upp i testet. Verkningsgraden har mätts upp vid tre olika spänningar och i tabellen anges det högst uppmätta värdet.

Den uppmätta verkninggraden är i samtliga fall något lägre än vad tillverkarna anger. Till viss del kan skillnaderna förklaras med att fem av växelriktarna som har flera driftsopimerare av praktiska skäl bara har testats med en av dem.

Total EU-viktad verkningsgrad.

Strömstörningar (%)

Ett sätt att mäta kvaliteten på elen är att se hur mycket stömstörningar, så kallade övertoner, som fiinns. Ju fler övertoner, med frekvenser över 50 Hz, desto sämre elkvalitet. Ibland används den engelska förkortningen THD, Total Harmonic Distortion.

Sju av nio testade växelriktare har strömstörningar under tio procent. Strömstörningar räknas i procent, ju lägre siffra desto bättre elkvalitet. Två av de testade växelrikatrna har något högre strömstörningar, 17 och 28 procent. Erfarenheten säger att strömstörningar under 20 procent är godtagbar.

Optimerare (MPPT)

Antal optimerare som växelriktaren har.Växelriktaren kan ha flera optimerar som gör det möjligt att styra olika grupper av solcellsmoduler separat för att få ut mesta möjliga av solcellssystemet.
Tillverkarna använder ibland den engelska förkortningen för dessa optimerare som är MPPT, Maximum Power Point Tracker.

Faser (1 eller 3-fas)

Antal faser, en eller tre. Tre faser är typiskt för lite större anläggningar.