Energimyndighetens test av sex torktumlare i energiklass B visar att torktumlarna har blivit större och mer energieffektiva. Men de är ofta svåra att hantera och det framgår inte vilket program som tillverkaren använt för energimärkningen.

De sex kondenstumlarna är alla energideklarerade i energiklass B, så de är bland de mest energisnåla torktumlarna på marknaden. Energimärkningen är obligatorisk och visar hur energieffektiv torktumlaren är på skala A-G, där A är bäst.

- Det är viktigt att ta reda på vilket program som tillverkaren använt för energimärkningen. I flera fall var det svårt att lista ut vilket program det är, även om man studerade bruksanvisningen noga, menar Helena Nilsson vid Energimyndighetens Testlab.

Ojämn energiförbrukning

I testet mättes den verkliga elförbrukningen och jämfördes med den energiförbrukning som anges på energimärkningen. Testet visade avvikelser på alla tumlare på mellan 8 och 15 procent. Upp till 15 procents avvikelse är tillåten gentemot det högsta värdet i respektive energiklass när man testar ett exemplar av en viss modell.

Energimärkningen bygger på att man fyller tumlaren. Tumlarna i testet tar 6-8 kg tvätt, vilket är betydligt mer än vad som rekommenderades för tio år sedan. Tvätten blir ändå jämnt torr i alla tumlarna. Torktiden är dock i tre fall cirka 15-20 minuter längre än vad tillverkaren själv uppger. På några maskiner anges inte hur lång torktiden är. Alla tumlarna har elektronisk fuktavkänning, vilket gör att den stänger av när textilierna är torra eller stryktorra, detta är bra ur energisynpunkt eftersom det minskar risken att tvätten övertorkas.

Svårt förstå anvisningar

För att testa hanterbarheten använder Testlab en metodik som utvecklats på uppdrag av Nordiska ministerrådet, där olika funktioner testas och värderas. De flesta av de testade torktumlarna fick inte ens godkänt. I flera fall är luckan trög att öppna och kondensvattenbehållaren svår att dra ut. Det som får sämsta betyg är dock anvisningarna för hur man ska ställa in de olika torkprogrammen.

- Det är viktigt att panelen har svensk text. Några få tillverkare har lyckats att göra både paneler och programvred tydliga och överskådliga, så visst går det. Medan andra använder egna, svårtolkade symboler och programvred som inte är bra utformade, säger Helena Nilsson.

Välj Modell Testad Pris (med moms)
Bosch WTE 86302SN Mars 2008 6 890  kr
Cylinda TK 800 Mars 2008 8 995  kr
Husqvarna QW503T Mars 2008 8 525  kr
LG TD 70210E Mars 2008 7 395  kr
Miele T 298C LW Mars 2008 8 995  kr
Whirlpool AWZ 8464 Mars 2008 6 400  kr
Markera alla
Avmarkera alla

Torktumlaren torkar tvätten snabbt och helt torrt. Men energianvändningen är relativt hög, tumlaren drar upp till tre gånger så mycket el som en tvättmaskin elektronisk fuktavkänning gör att tumlaren stannar automatiskt när tvätten är torr, vilket sparar el.

Energiförbrukning

En torktumlare drar mycket energi eftersom luften värms upp kontinuerligt under hela torkprogrammet. Tumlaren drar upp till tre gånger så mycket el som en tvättmaskin. För att spara energi bör man se till att tvätten är väl centrifugerad innan den torktumlas. Centrifugering på minst 1 200 varv rekommenderas. Elektronisk fuktavkänning gör att tumlaren stannar automatiskt när tvätten är torr, vilket sparar el.

Energimärkning

Alla torktumlare ska vara energimärkta enligt EU:s märkning i skala A-G. A är bäst, det vill säga mest energieffektivt. För torktumlare är energiklass B och C vanligast, men det finns enstaka modeller i klass A. Det är dock inte alla program som är energideklarerade utan endast ett program. Ta därför reda på vilket program som rillverkaren använt för energimärkningen.

Kapacitet

Tvätten behöver ungefär tre gånger så mycket plats vid tumling som vid tvätt. Energiförbrukningen enligt energimärkningen utgår från att tumlaren är väl fylld.

Livslängd

En torktumlare klarar ungefär lika många omgångar som en tvättmaskin, det vill säga 2 500 stycken. Kostnaden för en torkomgång är cirka 9 kronor, inklusive kostnader för el, slitage och eventuella reparationer.

Installation

En torktumlare i våtutrymme måste anslutas till ett jordat uttag, minst 60 cm från badkar eller dusch.

De flesta torktumlare är idag kondenstumlare. De fungerar även för lägenheter i flerbostadshus eftersom de inte behöver anslutas till en ventilationskanal. När den varma luften passerat tvätten går den till kondensorn där fukten i luften omvandlas till vatten. Resten av den varma luften går ut i rummet. Vattnet samlas upp i en behållare eller pumpas via en slang till avloppet.

Så kallade frånluftstumlare måste anslutas till ventilationskanal och passar bara för småhus där det finns en separat ventilationskanal.

Krympning

Hur mycket olika textilier krymper beror på deras kvalitet och på hur de torkas. Krympningen kan ske efter 1 eller 2 torkningar i tumlaren eller efter 5-10 hängtorkningar.

Slitage

Klädesplagg slits med tiden och framför allt genom användningen, som står för 60-70 procent av slitaget. Tvätten orsakar 20-25 procent av slitaget och torktumling 5-20 procent. Tumlingen gör att lösa fibrer lossnar från tyget och fastnar i luddfiltret. Tumlade textilier dammar därför mindre. En hög torktemperatur kan släta ut tvättveck, men varma plagg som blir liggande i tumlaren skrynklar lätt.

Alla plagg kan inte tumlas

Alla textilier tål inte torktumling, till exempel linnetyg och ylle. Andra känsliga material är sådana med syntetinblandning, exempelvis plagg i bomull med viss procent elastan. Torksymbolerna visar hur du ska hantera plagget:

Plagget kan torktumlas

Plagget kan torktumlas vid normal temperatur

Plagget tål ej torktumling

Plagget ska hängtorkas

Plagget ska dropptorka

Plagget ska plantorka