Energimyndighetens test av sex torktumlare i energiklass B visar att torktumlarna har blivit större och mer energieffektiva. Men de är ofta svåra att hantera och det framgår inte vilket program som tillverkaren använt för energimärkningen.

De sex kondenstumlarna är alla energideklarerade i energiklass B, så de är bland de mest energisnåla torktumlarna på marknaden. Energimärkningen är obligatorisk och visar hur energieffektiv torktumlaren är på skala A-G, där A är bäst.

- Det är viktigt att ta reda på vilket program som tillverkaren använt för energimärkningen. I flera fall var det svårt att lista ut vilket program det är, även om man studerade bruksanvisningen noga, menar Helena Nilsson vid Energimyndighetens Testlab.

Ojämn energiförbrukning

I testet mättes den verkliga elförbrukningen och jämfördes med den energiförbrukning som anges på energimärkningen. Testet visade avvikelser på alla tumlare på mellan 8 och 15 procent. Upp till 15 procents avvikelse är tillåten gentemot det högsta värdet i respektive energiklass när man testar ett exemplar av en viss modell.

Energimärkningen bygger på att man fyller tumlaren. Tumlarna i testet tar 6-8 kg tvätt, vilket är betydligt mer än vad som rekommenderades för tio år sedan. Tvätten blir ändå jämnt torr i alla tumlarna. Torktiden är dock i tre fall cirka 15-20 minuter längre än vad tillverkaren själv uppger. På några maskiner anges inte hur lång torktiden är. Alla tumlarna har elektronisk fuktavkänning, vilket gör att den stänger av när textilierna är torra eller stryktorra, detta är bra ur energisynpunkt eftersom det minskar risken att tvätten övertorkas.

Svårt förstå anvisningar

För att testa hanterbarheten använder Testlab en metodik som utvecklats på uppdrag av Nordiska ministerrådet, där olika funktioner testas och värderas. De flesta av de testade torktumlarna fick inte ens godkänt. I flera fall är luckan trög att öppna och kondensvattenbehållaren svår att dra ut. Det som får sämsta betyg är dock anvisningarna för hur man ska ställa in de olika torkprogrammen.

- Det är viktigt att panelen har svensk text. Några få tillverkare har lyckats att göra både paneler och programvred tydliga och överskådliga, så visst går det. Medan andra använder egna, svårtolkade symboler och programvred som inte är bra utformade, säger Helena Nilsson.